Tue, 10/11/2015 - 19:06 · per neokinok
taller-IoT-synth-xa-daax

RaspberryPi Synths >Internet of Things (IoT)

Inscripció: 
Tancada
Preu: 
50 €

DATES: Dies 16, 17 i 18/12 de 18-22 hrs i 21 i 22 de 18-22 hrs

Laboratori de desenvolupament de Sintetitzador 'StandAlone' amb RaspberryPi, Pd, WiringPi i Bash Scripting

#IoT
#RaspberryPi
#Pd
#Bash
#WiringPi
#Creative Coding
#Sonic Interaction Design

RaspberryPi Synths >Internet of Things (IoT)

Wed, 30/09/2015 - 19:58 · per neokinok

TELENOIKA 15 ANYS - SEM-ART AV

17 d'0ctubre de 2015
Convent de Sant Agustí

Carrer del Comerç, 36

El SEM-ART AV pretén reflexionar sobre les diferents manifestacions que podem trobar dins d'aquest camp de creació contemporània, des d'una perspectiva històrica que ens ajudi a comprendre el context i evolució d'aquestes disciplines artístiques.

Tue, 08/09/2015 - 12:41 · per nuriaalcober

Taller de música i disseny sonor per projectes audiovisuals

Inscripció: 
Tancada
Preu: 
50

El taller constarà d'una part teòrica on es plantejaran els fonaments bàsics de la composició musical amb eines informàtiques i de teoria del so acompanyada d'exercicis pràctics amb diferent programari i maquinari d'audio professional.

Tue, 08/09/2015 - 09:56 · per nuriaalcober

Art digital amb l'Arduino

Inscripció: 
Tancada
Preu: 
35 €

Curs d’introducció des de zero. Adreçat a qui NO ha programat mai o té els conceptes de programació completament oblidats i que vulgui conèixer l’eina que està revolucionat el món de la creació artística, de robots, màquines, prototips electrònics, obres d’art interactives, etc.

Wed, 02/09/2015 - 18:13 · per omarprole

MIRA Immersive Camp 2015::Fulldome Workshop 360º

Inscripció: 
Oberta
Preu: 
135€ / 60€

MIRA Immersive Camp 2015

CAT::
MIRA, Telenoika i Eyesberg Studio coprodueixen 3 dies de tallers, presentacions i altres activitats al voltant de les experiències immersives i envolvents, la generació de visuals i les més avantguardistes tècniques de videocreació digital.


Fulldome Workshop 360º

Aquesta edició 2015, dins dels estudis sobre immersió audiovisual, es crea el Fulldome Workshop 360º, amb l’objectiu d’aprofundir en els fonaments teòrics, les diferents opcions tècniques i plantejaments de set up, així com la creació de continguts 360º per a estructures Fulldome. Es treballarà en l’àmbit del vídeo amb el W1 – Visuals Fulldome 360º, com en l’àudio a través del W2 – Audio Fulldome 360º.

Les clases tant teòriques com pràctiques es realitzaran el 2, 3 i 4 de novembre a la Fabra i Coats, en aules i al Fulldome instal·lat en el mateix espai. Els workshops estan conduïts per experts, nacionals i internacionals, en la materia.

Els alumnes poden assistir a la totalitat d’un dels dos workshops a través de l’abonament, que inclou els tres dies de clases, i com a novetat, enguany també es poden adquirir tiquets diaris, segons l’interès / disponibilitat de l’alumnat en la matèria.


Per a més informació: fulldomeworkshop@telenoika.net

MIRA WORKSHOPS 2015


TICKETS

W1 – Visuals Fulldome 360º

Visual Full pass: Visuals Fulldome 360 (135€)

Dia 1 ticket: Inmersió, Teoria i Tècnica (60€)

Dia 2 ticket: Creació de Continguts Visuals 360 + Pràctiques (60€)

Dia 3 ticket: Perfeccionament i Práctiques Fulldome (60€)


W2 – Sound Fulldome 360º

Sound Full pass: Sound Fulldome 360 (135 €)

Dia 1 ticket: Immersió, Teoria i Teoria espacial del so (60 €)

Dia 2 ticket: Creació de so 360 + Pràctiques (60 €)

Dia 3 ticket: Perfeccionament i Pràctiques Fulldome (60 €)Informació pràctica

Dies: 2, 3 i 4 de novembre

Lloc: Fàbrica de Creació Fabra i Coats. Sant Andreu. Barcelona

Horaris: 10:00 a 14:00 / 15:30 am19:30 (Total hores lectives: 24h)

Preu: 135 € abonament / 60 € tiquet diari

Idioma: Anglès, Espanyol i Català

Espais: Aules Fabra i Coats + Full Dome (16 m. de diàmetre + 5 projectors + Equip de so envolvent)


MIRA Immersive Camp 2015

ENG::
MIRA Immersive Camp 2015 is co-produced by MIRA, Telenoika and Eyesberg Studio.3 days of workshops, presentations and other activities around immersive experiences, generated visuals and the most advanced techniques of digital video creation.


Fulldome Workshop 360º

ENG::
This workshop will developes the theoretical foundations, the various technical options and the set-up approaches and content creation for 360º Fulldome structures. Two Workshop options will be available: W1 – Visual Fulldome 360º and W2 – Audio Fulldome 360º.

The lectures are held both theoretical and practical on November 2, 3 and 4 at Fabra i Coats classrooms and in the Fulldome installed in the same venue. The workshops are led by national and international experts.

Students can attend an entire workshop through the three days pass, which includes three days of classes. As a novelty, this year tickets can be purchased per day, depending on the interest / availability of the students on the topics.

More information: fulldomeworkshop@telenoika.net
MIRA WORKSHOPS 2015

TICKETS::

W1 – Visuals Fulldome 360º

Visual Full pass: Visuals Fulldome 360 (135€)

Day 1 ticket: Immersion, theory and technique (60€)

Day 2 ticket:Creating visual content in 360º + Practices (60€)

Day 3 ticket: Improvement and Fulldome practices (60€)


W2 – Sound Fulldome 360º

Sound Full pass: Sound Fulldome 360 (135 €)

Dia 1 ticket: Immersion, theory and space theory of sound

Dia 2 ticket: Sound creation + Practices

Dia 3 ticket: Improvement + Fulldome practices.
Days:
November 2, 3 and 4.

Place: Fabra i Coats. Sant Andreu. Barcelona

Timetable: 10h-14h / 15:30h to 19:30h (Total teaching hours: 24h)

Price: € 135 three day pass / 60 € daily ticket

Language: English, Spanish and Catalan

Spaces: Classrooms of Fabra i Coats + Fulldome (16 m. diameter + 5 projectors + Surround sound system).

MIRA Immersive Camp 2015

CAST::
MIRA, Telenoika i Eyesberg Studio coproducen 3 días de talleres, presentaciones y otras actividades alrededor de las experiencias envolventes e inmersivas, la generación de visuales y las más vanguardistas técnicas de videocreación digital.


Fulldome Workshop 360º

Esta edición 2015, dentro de los estudios de la inmersividad, se crea el Fulldome Workshop 360º, con el objetivo de profundizar en los fundamentos teóricos, los distintas opciones técnicas y planteamientos de set up, así como la creación de contenidos 360º para estructuras Fulldome. Se trabajará en el ámbito del vídeo con el W1 – Visuales Fulldome 360º, como en el audio a través del W2 – Audio Fulldome 360º.

Las clases tanto teóricas como prácticas se realizarán el 2, 3 y 4 de noviembre en la Fabra i Coats, en aulas y al Fulldome instalado en el mismo espacio. Los workshops están conducidos por expertos, nacionales e internacionales, en la materia
.

Los alumnos pueden asistir a la totalidad de uno de los dos workshops a través del abono, que incluye los tres días de clases, y como novedad, este año también se pueden adquirir tickets diarios, según el interés / disponibilidad del alumnado en la materia.

Para más información: fulldomeworkshop@telenoika.net
MIRA WORKSHOPS 2015

TICKETS::

W1 – Visuals Fulldome 360º

Visual Full pass: Visuals Fulldome 360 (135€)

Day 1 ticket: Inmersión, teoría y técnica (60€)

Day 2 ticket:Creación de contenidos visuales 360º + Prácticas (60€)

Day 3 ticket: Perfeccionamiento + prácticas Fulldome(60€)


W2 – Sound Fulldome 360º

Sound Full pass: Sound Fulldome 360 (135 €)

Dia 1 ticket: Inmersión, teoría y teoría espacial del sonido(60€)

Dia 2 ticket: Creación de sonido 360º + Prácticas(60€)

Dia 3 ticket: Perfeccionamiento + prácticas Fulldome(60€)


Días: 2, 3 y 4 de noviembre

Lugar: Fábrica de Creació Fabra i Coats. Sant Andreu. Barcelona

Horarios: 10 a 14 / 15:30 a 19:30 (total horas lectivas: 24h)

Precio: 135€ abono / 60€ ticket diario.

Idioma: Inglés, Español y Catalán

Espacios: Aulas Fabra i Coats + Full Dome 16 m. de diámetro + 5 proyectores + Sonido envolvente

Mon, 31/08/2015 - 22:53 · per nuriaalcober

Postproducció amb Blender

Inscripció: 
Oberta
Preu: 
50 €

Aquest taller proposa una visió general de les eines i els processos específics de
postproducció que tenim dins el programa Blender

Mon, 24/08/2015 - 15:53 · per omarprole

FLorest.A::

Florest.A
Instalación Lumínica realizada por MAV Lluminescene y VJ Vigas (Leandro Mendes) en L'Argentera, Tarragona. Agosto 2015.

Concepción y Diseño: Lluminescene + VJ Vigas
Programación DMX: Omar Prole
Composición Musical: K-Sero
Composición Visual: Omar Prole + VJ Vigas

Agradecimientos a la Alcaldía de L'Argentera. Tarragona


Pages

Subscribe to Telenoika AV Community RSS