Fes-te soci/a

Iniciem campanya de soci/es! Era aquesta una tasca pendent des de fa ja algun temps i volem convidar-vos a totes a que ens recolzeu esdevenint soci/es de Telenoika.

La quota anual de soci de la A.C.Telenoika és de 10€. Un cop fet el pagament aquest es durà a terme automàticament cada any (a no ser que digueu el contrari.
Podeu fer-vos soci/es nous o renovar la vostra condició de soci/es, omplint el formulari.
Feu login amb el vostre user primer si en teniu un. Si no el podeu fer a : http://telenoika.net/user.


En què consisteix ser soci/a de Telenoika?
Els socis de Telenoika tenen un seguit de drets i beneficis pel fet de formar part de l'associació. Son els següents:

Beneficis:

1. Places reservades en els tallers
2. Places reservades en esdeveniments d'aforament limitat
3. Accés a l'ús d'espais (en funció de disponibilitat)
4. Accés a l'ús de cert material (en funció de disponibilitat; el material "delicat" requerirà de l'acreditació per part del soci de coneixements mínims per no malmetre el material)
5. Accés a l'arxiu de l'asociació.
6. Possibilitat de col·laborar en la millora del fons audiovisual de telenoika
7. Possibilitat de col·laborar en l'organització d'esdeveniments, trobades, etc

Drets dels socis de Telenoika segons els seus estatuts:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.

També segons els estatuts aquests són els deures dels socis:

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Esperem que després de llegir aquesta parrafada (si és que has arribat fins aquí i no has mort en l'intent) tinguis encara més ganes de formar part d'aquesta gran familia que és Telenoika ;D

Fins aviat!

Associació Cultural Telenoika

Autoritzo a AC Telenoika a cobrar la quota de soci anual de 10 euros del comte corrent: