Wed, 31/08/2016 - 15:04 · per neokinok
taller ones cerebrals

Lectura d'ones cerebrals (EEG) aplicades al New Media Art. Hacking d'un Neurosky.

Inscripció: 
Oberta
Preu: 
50 €

Dates del Taller: 15, 16, 19 i 20 de setembre

Horari: de 18.30 a 20.30

Perfil d’alumne:Es imprescindible tenir algun tipus d’experiència amb el món de la programació


[English]

Workshop Title:Reading brain waves (EEG) applied to New Media Art. Hacking a NeuroSky.

Trainer:Fèlix Vinyals
www.felixvinyals.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013005588864
@FelixVinyals

Workshop dates: 15, 16, 19 and 20 September

Schedule: From 18:30 to 20:30

Student Profile: It is essential to have some kind of experience in programming

Fri, 08/07/2016 - 19:12 · per neokinok

II Congreso Internacional de Luz y Mapping, del 21 al 23 de julio

El CaixaFòrum Girona acoge el II Congreso Internacional de Luz y Mapping organizado por el Festival Internacional de Mapping de Girona es un espacio de debate y reflexión dónde conocer el talento de los artistas del sector, descubrir las últimas innovaciones y aprender diferentes técnicas. Un lugar de intercambio de conocimiento y de experiencias y un marco para establecer vínculos profesionales.

Fri, 08/07/2016 - 19:06 · per neokinok

Iniciación al Mapping Modular + Impresión 3d

HORARIOS

19 y 20 de julio de 10h a 18h
21 de julio de 10h a 14h.El vídeo Mapping es una de las nuevas técnicas de creación audiovisual digital, basada en ajustar de manera precisa la imagen de vídeo a un objeto, superficie o volumen. Dentro de esta técnica, la más conocida y demandada es la del Mapping Building o Mapping Arquitectónico.

En este taller superaremos el nivel inicial e investigaremos en cámara mapping, multipantalla, stage design e impresión 3D.


DOCENTE

Sun, 03/07/2016 - 16:40 · per neokinok

Festival Visual Brasil 2016

- català -
DIVENDRES 15 I DISSABTE 16 DE JULIOL DE 2016 _ PUNT MULTIMÈDIA, BARCELONA.
VIDEOART, MAPPING, PERFORMANCES AUDIOVISUALS, INSTAL·LACIONS, DEBATS I NOVES MITJOS.
HORARI: 20hs FINS A LES 02HS
LOCAL: PUNT MULTIMÈDIA, CASA DEL MIG. MUNTADAS 5


VISUAL BRASIL _ Escenari Global Bass

Després de tretze edicions es presentaran més de 300 artistes internacionals, la trobada de 2016 es realitzarà dues nits amb de molt de ritme al Parc de l'Espanya Industrial.

Wed, 01/06/2016 - 10:59 · per neokinok

Mapping Modular + impresora 3d

Inscripció: 
Oberta
Preu: 
65€

El video Mapping és una de les més noves tècniques de creació audiovisual digital, basada en ajustar de manera precisa la imatge de vídeo a un objecte, superfície o volum. Dins d'aquesta tècnica, la més coneguda i demandada és la del Mapping Building o Mapping Arquitectònic.

En aquest taller superarem el nivell inicial i investigarem en càmara mapping, multipantalla, stage design i impressió 3D

Tue, 24/05/2016 - 11:24 · per neokinok

Taller de leds, llums i DMX

Inscripció: 
Oberta
Preu: 
65 €

Taller de leds, llums i DMX
Dies: 27 de juny a 8 de juliol de 2016
Dilluns, dimecres i divendres
Horari: 17 as 20hs
Lloc: Punt
Professor: Omar Alvárez

En aquest taller volem ensenyar diferents eines i metodologies de treball per al disseny, control i sincronització amb el so, de diversos elements lumínics per a ser integrats en espectacles escènics i/o audiovisuals

CAT
Continguts::

Veurem com funciona el protocol DMX i com controlar a través d'aquest diferents fonts de llum; tires LED, caps mòbils, encegadores o parell LEDS. Aprofundirem en les possibilitats de sincronia amb el so a través de diferents programes per al control, programació i sincronització a través de DMX; Qlight +, Vezer, Qlab, Mad Mapper.
Coneixerem també els protocols MIDI i OSC per a la sincronització so / vídeo / DMX
No treballarem amb control algorítmic de la llum, però qualsevol alumne amb coneixements de programació pot incorporar les seves eines de treball al procés proposat en el taller.

Programa:

Introducció al taller: presentació alumnes e interessos col·lectius
Protocolo DMX: universos, canals, pacht amb focos, interficies USB-DMX
Qlight+: Control virtual per a llums / Práctica control de Par LED amb Qlight +
Pixel Mapping-Mad Mapper: Práctica control de Par LED amb MadMapper

Tires LED: Pwm vs DMX, Patcheo DMX tires LED
MadMapper: Programació i control de tires LED amb MadMapper
Creación de continguts AV: Continguts AV per a Pixel Mapping de tires LED
Live AV: Creació de sesión AV LED con Resolume + MadMapper

MIDI-Osc: Introducció als protocolos MIDI + OSC
Práctica: control MIDI/OSC – DMX amb Qligt+ i Qlab
Sincronía AV: Eïenes de sincronía so - llum / Abelton Live, Veezer
Práctica: Disseny i programació de espectácle AV Lights

Jornada de pràctiques per a experimentar utilitzant el material del qual despondrem
6 PAR LED RGB
16 Barres LED RGB de 1 metre amb control DMX
Interfície Enttec USB pro
Interfície USB-Artnet Showjockey 4 Universol
Cablejat DMX (canon-canon 3pins)

Objetius:
Orientar i oferir coneixements bàsics a l'alumne que tingui interessos a introduir-se al món del disseny i control d'elements lumínics per a espectacles escènics i/o audiovisuals.

Destinataris:
A músics, creadors visuals, programadors, directors d'il·luminació en teatre o concerts, tècnics de llums, so o vídeo, VideoJockeys...

Requisits:
Comptar amb mínims coneixements en informàtica multimèdia i creació audiovisual. Portar ordinador.

CAST

Descripción:
En este taller queremos enseñar distintas herramientas y metodologías de trabajo para el diseño, control y sincronización con el sonido, de diversos elementos lumínicos para ser integrados en espectáculos escénicos y/o audiovisuales

Contenidos:
Veremos como funciona el protocolo DMX y como controlar a través de éste distintas fuentes de luz; tiras LED, cabezas móviles, cegadoras o par LEDS.
Ahondaremos en las posibilidades de sincronía con el sonido a través de distintos programas para el control, programación y sincronización a través de DMX; Qlight +, Vezer, Qlab, Mad Mapper
Conoceremos también los protocolos MIDI y OSC para la sincronización sonido-video-DMX
No trabajaremos con control algorítmico de la luz, pero cualquier alumno con conocimientos de programación puede incorporar sus herramientas de trabajo al proceso propuesto en el taller.

Programa:

Introducción al taller: presentación alumnos e intereses colectivos
Protocolo DMX: universos, canales, pacheo a focos, interfícies USB-DMX
Qlight+: Control virtual para luces / Práctica control de Par LED con Qlight +
Pixel Mapping-Mad Mapper: Práctica control de Par LED con MadMapper

Tiras LED: Pwm vs DMX, Patcheo DMX tiras LED
MadMapper: Programación y control de tiras LED con MadMapper
Creación de contenidos AV: Contenidos AV para Pixel Mapping de tiras LED
Live AV: Creación de sesión AV LED con Resolume + MadMapper

MIDI-Osc: Introducción a los protocolos MIDI + OSC
Práctica: control MIDI/OSC – DMX con Qligt+ y Qlab
Sincronía AV: Herramientas de sincronía sonido- Luces / Abelton Live, Veezer
Práctica: Diseño y programación de espectáculo AV Lights

Jornada de prácticas en las que experimentar los conocimientos del taller utilizando el
distinto material del que dispondremos
6 PAR LED RGB
16 Barras LED RGB de 1 metro con control DMX
Interfície Enttec USB pro
Interfície USB-Artnet Showjockey 4 Universol
Cableado DMX (canon-canon 3pins)

Objetivos:
Orientar y ofrecer conocimientos básicos al alumno que tenga intereses en introducirse en el mundo del diseño y control de elementos lumínicos para espectáculos escénicos y/o audiovisuales.

Destinatarios:
A músicos, creadores visuales, programadores, directores de iluminación en teatro o conciertos, técnicos de luces, sonido o vídeo, VideoJockeys...

Requisitos:
Contar con mínimos conocimientos en informática multimedia y creación audiovisual. Traer ordenador.

Tue, 24/05/2016 - 11:24 · per neokinok

Taller de Mapping y Estereoscopia_ VJ Vigas

Inscripció: 
Oberta
Preu: 
50 €

El taller de mapping y estereoscopia trabajará el mapping en torno al concepto de la visión binocular, es decir, la forma en que nuestros ojos fusionan dos imágenes distintas para percibir un solo objeto. El ojo percibe los objetos en diferentes ángulos, creando la ilusión de profundidad de los objetos.

Tue, 24/05/2016 - 11:07 · per neokinok

Taller Procès Creatiu Performances Audiovisuals

Inscripció: 
Oberta
Preu: 
50 €

Dies 13 a 15 de junio
Horari: 17hs a 20hs
Lloc: Punt Multimèdia.
Parc de l'Espanya Industrial. Carrer Muntades, 5


El taller versa sobre el procès de creació de performances audiovisuals en viu des de que escollim la temàtica, passant pels softwares utilizats, formes de sincronia entre so i imatge, programació generativa, desenvolupament de interfaces costumitzades, o resultat final. Tocarem aspectes teòrics i pràtics per la creació de sons i imatges a travès d'ordinadors i posteriorment la seva execució en viu. Per mitjà d'exemples d'interfaces per a controlar programari a temps real, mètodes per la creació d'algoritmes que generen so i imatge, anàlisi dels elements audiovisuals, definició de la forma i com es relaciona amb el so, la imatge i el muntage del setup final; els participants tindran una visió general sobre el procès de creació d'una obra audiovisual en viu. El taller té una part teòrica i una altra pràtica, on els alumnes podran desenvolupar els seus propis projectes.


Taller Impartit per http://www.1mpar.com/

Pages

Subscribe to Telenoika AV Community RSS