Wed, 12/11/2014 - 11:51 · per telenoika
AJUTS 2014

AJUTS A LA PRODUCCIÓ I A LA RECERCA TELENOIKA 2014

Data:: 
Monday, 24 November, 2014 - 20:30 to Thursday, 18 December, 2014 - 20:30

Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2014L'Associació Cultural Telenoika obre "Convocatòria d'Ajuts per projectes de producció i recerca 2014"
dins del camp de l'experimentació audiovisual. Es valoraran especialment aquells projectes que aportin novetats i millores per a benefici d'artistes i investigadors audiovisuals en general.


Ayudas a la producción e investigación Telenoika 2014


La Asociación Cultural Telenoika abre “Convocatoria de Ayudas para proyectos de producción e investigación 2014”
dentro del campo de la experimentación audiovisual. Se valorarán especialmente aquellos proyectos que aporten novedades y mejoras para beneficio de artistas e investigadores audiovisuales en general.1. Terminis de les beques

Els candidats podran presentar la seva documentació fins al 3 de desembre de 2014. La resolució es farà pública el 20 de desembre de 2014, a les 19h, en l'acte de Presentació pública dels "Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2014", al local de l'entitat del carrer Sant Pau, 58 del Raval de Barcelona.


2. Dotació de les beques
Les Beques estan dotades amb 2.000 €, que es repartiran entre un mínim d'un i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat). L'import de les beques es farà efectiu en un 80% en el moment de la resolució de les beques i entrega de la factura corresponent, i el 20% restant després de la Presentació Pública, un any després.


3. Candidats

Podran optar-hi els artistes a títol individual o col·lectiu, també estrangers, residents a l'estat Espanyol o amb nacionalitat espanyola que presentin una proposta de creació inèdita, d'acord amb aquestes bases.


4. Documentació

Els candidats hauran de trametre a la seu de Telenoika (carrer Sant Pau, 58, baixos, 08001, Barcelona) la documentació següent:

1. Dades personals i currículum del sol·licitant.

2. Projecte, on ha de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari, cost aproximat de realització i pla de finançament

3. Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient incloure-hi per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d'obra recent, bibliografia...

4.4. S'haurà de presentar una còpia del projecte en paper i una altra en format digital.


5. Presentació pública
Un cop realitzat el projecte caldrà fer una Presentació pública amb lloc i data a determinar


6. El jurat

El jurat seguirà els següents criteris per a l'adjudicació de les ajudes:

1) Qualitat del Projecte: Es valorarà la comprensió del concepte del projecte i la seva presentació. La seva qualitat a nivell artístic i tècnic, la seva capacitat per ser realitzat i si respon a una trajectòria artística de qualitat.

2) Originalitat: Es valorarà l'originalitat del projecte en relació a les diferències que pugui aportar a les línies majoritàries de creació de l'àmbit de l'art i la tecnologia. La seva originalitat respecte als projectes que Telenoika ha becat fins al moment així com si el projecte té en compte punts de vista diferents al de l'home blanc, occidental i heterosexual.

3) Innvocació: Es valorarà el grau d'innovació des d'un punt de vista conceptual, de llenguatges expressius, d'eines, espais i innovació tecnològica.

4) Impacte en la comunitat: Es valorarà com el projecte presentat és interessant i coherent amb Telenoika i de quina manera pot ser usat i difós dins la comunitat Telenoika, el seu entorn d'acció i la comunitat artística en general.

5) Impacte social: Es valorarà que les obres aportin contingut social o polític que ajudi al diàleg i a la reflexió del context socioeconòmic contemporani, així com, intentin establir crítiques o millores en diferents àmbit de la societat.


7. Drets de l'obra

Tots els drets de l'obra es reserven per als seus autors. Els autors cediran els drets de reproducció de les obres generades a Telenoika per a la difusió i documentació de les ajudes i/o les activitats de l'associació.

Per als projectes basats en desenvolupament de programari o generació de línies de codi es requereix la publicació sota llicència lliure GPL o similar, que permeti la lliure difusió del codi.

Per a projectes de producció de continguts es requereix la publicació sota llicència lliure Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 o qualsevol altra menys restrictiva que permeti la lliure difusió de l'obra.

Tota publicació de les obres resultants dels projectes, ja sigui en mitjans públics o privats, impresos, audiovisuals o digitals haurà de fer constar a Telenoika com a coproductora de l'obra. Aquestes beques han estat possibles gràcies a la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.+INFO:: info@telenoika.net

###############################################################################################################################


1. Plazos de las becas

Los candidatos podrán presentar su documentación hasta el 3 de Diciembre de 2014. La resolución se hará pública el viernes 13 de Diciembre de 2014, a las 19h, en el acto de Presentación pública de las "Ayudas a la producción e investigacion Telenoika 2014", en el local de la entidad de la calle Sant Pau, 58 del Raval de Barcelona.


2. Dotación de las becas
Las Becas están dotadas con 2.000 €, que se repartirán entre un mínimo de uno y un máximo de dos de los proyectos presentados (según el criterio del jurado, el cual establecerá las diferentes aportaciones para cada proyecto premiado). El importe de las becas se hará efectivo en un 80% en el momento de la resolución de las becas y entrega de la factura correspondiente, y el 20% restante después de la Presentación pública, un año después.


3. Candidatos
Podrán optar los artistas a título individual o colectivo, también extranjeros, residentes en el estado Español o con nacionalidad española que presenten una propuesta de creación inédita, de acuerdo con estas bases.


4. Documentación

Los candidatos tendrán que enviar a la sede de Telenoika (calle Sant Pau, 58, bajos, 08001, Barcelona) la documentación siguiente:

1. Datos personales y currículum del solicitante.

2. Proyecto, donde tiene que constar: objetivos, planteamiento teórico y técnico, calendario, coste aproximado de realización y plan de financiación.

3. Toda la documentación adicional que los aspirantes crean conveniente incluir para facilitar la valoración del proyecto: dosier gráfico de obra reciente, bibliografía...

4.Se tendrá que presentar una copia del proyecto en papel y otra en formato digital.


5. Presentación pública
Una vez realizado el proyecto habrá que hacer una Presentación pública con lugar y fecha a determinar


6. El jurado

El jurado seguirá los siguientes criterios para la adjudicación de las ayudas:

1) Calidad del Proyecto: Se valorará la comprensión del concepto del proyecto y su presentación. Su calidad a nivel artístico y técnico, su capacidad para ser realizado y si responde a una trayectoria artística de calidad.

2) Originalidad: Se valorará la originalidad del proyecto en relación a las diferencias que pueda aportar a las líneas mayoritarias de creación del ámbito del arte y la tecnología. Su originalidad respecto a los proyectos que Telenoika ha becado hasta el momento así como si el proyecto tiene en cuenta puntos de vista distintos al del hombre blanco, occidental y heterosexual.
3) Innvocación: Se valorará el grado de innovación desde un punto de vista conceptual, de lenguajes expresivos, de herramientas, espacios e innovación tecnológica.

4) 4) Impacto en la comunidad: Se valorará hasta que punto el proyecto presentado es interesante y coherente con Telenoika y hasta que punto puede ser usado y difundido en la comunidad Telenoika, su entorno de acción y la comunidad artística en general.

5) Impacto social: Se valorará que las obras aporten contenido social o político que ayude al diálogo y la reflexión del contexto socio económico contemporáneo, así como, intenten establecer críticas o mejoras en distintos ámbito de la sociedad.


7. Derechos de la obra

Todos los derechos de la obra están reservados para sus autores. Los autores cederán los derechos de reproducción de las obras generadas a Telenoika para la difusión y documentación de las ayudas y/o actividades de la asociación.


Para los proyectos basados en desarrollo de software o generación de líneas de código se requiera la publicación bajo licencia libre GPL o similar, que permita la libre difusión del código.

Para proyectos de producción de contenidos o propuestas artísticas se requiere la publicación bajo licencia Creative Commons Reconoixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 o qualquier otra menos restrictiva

Tota publicació de les obres resultants dels projectes, ja sigui en mitjans públics o privats, impresos, audiovisuals o digitals haurà de fer constar a Telenoika com a coproductora de l'obra.Aquestes beques han estat possibles gràcies a la col·laboració del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.+INFO:: info@telenoika.net

Convocatories World

 • Convocatoria Live Cinema Festival 2020

  Call to partecipate to LCF2020 Rome is out!
  LCF2020 from Sunday 11 to Wednesday 14 October, will host a special section dedicated to Italian artists: Live Cinema Made in Italy.
  4 Performances will be selected!
  Send us your project to info@livecinemafestival.com
  Don’t waste time, sing up!
  Registration are open until 30 September !
  "See the sound, listen to the images."
  LIVE CINEMA FESTIVAL
  More info on www.livecinemafestival.com

  Live Cinema Festival 2020
 • Convocatòria Ingràvid 2014

  Del 10 de març al 15 de maig 2014 obrim una convocatòria per a creadors multidisciplinars i investigadors, investigadors socials, filòsofs o altres cièntifics, o qualsevol altre persona relacionada amb el món de la investigació, el pensament i la creació contemporània.
  La dotació per a cada projecte es de 1.000 €

  Aquesta és una coproducció entre Ingràvidi l’Ars Santa Mònica

  Bases convocatòria per a creadors multidisciplinars. Ingràvid 2014

  ingravid
 • Convocatòria Punto y Raya Junior, fins el 15 ago 2012

  PyRjunior2012

  Convocatòria punto y raya junior

   

  El Festival més abstracte del món, el Punto y Raya, presenta la primera edició del Festival per a nens de 6 a 12 anys, que es celebrarà al CCCB de Barcelona el 10 i 11 de novembre de 2012.

   

  Convocatòria AUDIOVISUAL: curtmetratges abstractes de tècnica lliure que explorin punts i línies en diversos contextos. La durada màxima és 6 minuts i la banda sonora no pot contenir paraules articulades. veure bases
  Convocatòria FOTOGRÀFICA: fotografies abstractes de tècnica i format lliures que explorin punts i línies en diversos contextos. veure bases

  La inscripció és gratuïta i pot fer en línia. Data límit: 30 setembre 2012
  +INFO::
  http://www.puntoyrayafestival.com/

 • Mapping Festival : Convocatòris fins 15 març !

  mappingLine Up – Mapping Festival 2012 online:

  Thursday, March 15th!

   

   

  Mapping Festival 10-20 May 2012 Geneva #

   http://mappingfestival.ch

 • Deadline KERNEL 2012 : fins el 30 abr / Desio Italy

  KF-12-banner-728x90

Altres convocatories

 • AJUTS A LA PRODUCCIÓ I A LA RECERCA TELENOIKA 2014

  Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2014  L'Associació Cultural Telenoika obre "Convocatòria d'Ajuts per projectes de producció i recerca 2014"
  dins del camp de l'experimentació audiovisual. Es valoraran especialment aquells projectes que aportin novetats i millores per a benefici d'artistes i investigadors audiovisuals en general.

  AJUTS 2014
 • Resolució Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2013

  RESOLUCIÓ AJUTS A LA PRODUCCIÓ I A LA RECERCA TELENOIKA 2013

  Aquest any s'han presentat 10 projectes pels ajuts Telenoika 2013

  Enguany el jurat ha estat integrat per antics guanyadors dels Ajuts Telenoika, que des d'aleshores han passat a formar part de l'associació:
  • Lot Amorós [FeenelCaos, Desenvolupador de programari i maquinari obert], guanyador al 2010 amb el projecte P4Live.
  • Raimon Guarro [Imatgedart, Artesà de la imatge], guanyador al 2010 amb el projecte Alfanhuí.
  • Carlos Padial [aka Surreal, Cineasta i desenvolupador FLOSS], guanyador al 2011 amb el projecte KINORAW.
  • Ricardo Cançado [aka Eletro-I-man, VJ i creatiu visual], Col·laboració des del 2011 amb el projecte Proyecto Hibrido Live AV, presentat als ajuts 2010.

  El jurat dels Ajuts Telenoika de la convocatòria d'enguany volem manifestar que ens sentim honorats de formar-ne part i a la vegada orgullosos que l'Associació pugui seguir donant aquest suport als artistes i al seu treball d'experimentació i creació.

  Hem vist aspectes que ens semblen interessants i coincidents amb els propòsits dels ajuts a tots els projectes. No obstant, també ens sembla necessària l'honestedat de manifestar que els projectes rebuts, considerada la globalitat de la proposta que feia cada un d'ells, no tenien la qualitat que ens hauria agradat rebre. Tant per la forma, com pel contingut.

  Arrel d'aquesta constatació, també creiem que important fer autocrítica i valorar si el format, les condicions i la redacció de la convocatòria són els adients i de quina manera podríem millorar-los de cara a les convocatòries futures, que tant de bo puguem celebrar.

  Igualment som conscients de les dificultats de la pràctica artística i el que implica presentar projectes amb dates ajustades, i adaptar-los als requisits de les diverses convocatòries d'ajuts que existeixen.

  Per tot això, hem cregut oportú atorgar dos premis principals i dues mencions, ja que creiem i desitgem que tots ells puguin tenir un impacte positiu en les respectives comunitats.

  • Amb 1244,18 € el projecte de "Malabars interactius", de Joan Laporta i Biel Rosselló, pel potencial d'innovació en el context de les arts escèniques.
  • Amb 1555,82 € el projecte SynthPiBot, de Xavi Manzanares, per l'aposta de desenvolupament d'una eina de creació de síntesi d'audio.
  • Amb 600 € el projecte Experimental TV, de Daniel Miracle, per ajudar a garantir la continuitat d'una eina que utilitzen iniciatives com laTele orientades a promoure uns mitjans de comunicació més democràtics.
  • Amb 600 € el projecte Listening Lights d'Andrés Pérez López, per l'interès i la concreció d'una proposta de desenvolupament d'eines de sincronia de llum en funció de l'àudio i fortament basada en solucions de programari lliure.

  Telenoika, divendres 13 de desembre de 2013

  ajuts2013
 • Presentació dels Ajuts Telenoika 2012 i resolució dels guanyadors 2013

  Divendres 13 de desembre de 2013, de 19:00h a 22h.
  Telenoika. C.St Pau 58, 08001 Barcelona, Entrada Lliure.

  Acte de presentació dels projectes guanyadors dels Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2012 i resolució dels guanyadors dels Ajuts 2013.
  Presentarem els projectes El Teatrillu, Fenaquitoscopi i Caleidoscopi Sonor, guanyadors al 2012 i anunciarem els guanyadors dels Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2013.
  Per streaming :: http://telenoika.net:8004/ara.ogg

  ajuts 2012
 • Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2013

  Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2013
  Ayudas a la producción e investigación Telenoika 2013

  L'Associació Cultural Telenoika obre "Convocatòria d'Ajuts per projectes de producció i recerca 2013" dins del camp de l'experimentació audiovisual. Es valoraran especialment aquells projectes que aportin novetats i millores per a benefici d'artistes i investigadors audiovisuals en general.

  1. Terminis de les beques
  Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dimarts 3 de desembre de 2013. La resolució es farà pública el divendres 13 de desembre de 2013, a les 19h, en l'acte de Presentació pública dels "Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2012", al local de l'entitat del carrer Sant Pau, 58 del Raval de Barcelona.

  2. Dotació de les beques
  Les Beques estan dotades amb 4.000 €, que es repartiran entre un mínim d'un i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat). L'import de les beques es farà efectiu en un 80% en el moment de la resolució de les beques i entrega de la factura corresponent, i el 20% restant després de la Presentació Pública, un any després.

  ajuts2013
 • Telenoika :: Resolució Ajuts a la producció i a la recerca 2012

  RESOLUCIÓ AJUTS A LA PRODUCCIÓ I A LA RECERCA TELENOIKA 2012

  Aquest any s'han presentat 14 projectes pels ajuts Telenoika 2012 i volem agraïr i felicitar a tot*s els artistes i creadors que han participat per l'alt nivell que han tingut les propostes d'aquest any. El jurat composat per Núria Vergés, Albert Callejo, Ignasi Àlvarez i Marc Pitarch, fa pública la seva decisió sobre el concurs d'ajuts a la producció i a la recerca de l'Associació Cultural Telenoika 2012.
  Hem decidit premiar tres projectes, de manera que finalment ens hem decantat pels següents projectes i amb els ajuts corresponents:

   

  Guanyadors

  teatrilloProjecte : El Teatrillu
  Ajut : 1900 €
  El Teatrillu és un entorn que mescla video a temps real, interactivitat per kinnect i procediments d'animació clàssics, en una eina de realitat augmentada, per la qual veiem grans possibilitats performantiques i una vocació open source en la qual l'ajut busca aprofundir. Concedim l'ajut al projecte El Teatrillu per tal que puguin avançar en El Teatrillu 2.0 sobre l'entorn obert openframeworks.cc i animem a tothom a acostar-se al projecte que servirà com a eina oberta disponible per noves aplicacions de teatre, titelles, entorns interactius, etc.

     fenaquitoscopi

   

   

  Projecte : Fenaquitoscopi
  Ajut : 1900 €
  El projecte Fenaquitoscopi, rescata una tècnica d'animació primitiva, i la implementa en tecnología open-hardware actual. La proposta, a partir de la espectacularitat d'alguns dels primers resultats  obtinguts amb el prototipus, és obrir aquesta tècnica a artistes visuals que hi estiguin interessats. Concedim l'ajut per tal que es pugui millorar les prestacions amb nous prototipus i perfeccionant-ne el software de control.

   

   

   

   

   

   

     agcbihcgProjecte : Caleidoscopi Sonor
  Ajut: 200 €
  El Caleidoscopi Sonor és un projecte que, malgrat la seva senzillesa tècnica, incideix plenament en una interès que és omnipresent en el actual estat de l'art : aconsseguir un generador que sigui al mateix temps sonor i visual. L'aparent ingenuitat de l'aproximació de Lucía Seguramente, no pot amagar el brillant plantejament de tot el projecte. Concedim l'ajut per tal que la construcció del Caleidoscopi es pugui dur a terme, i animem a l'artista a realitzar-ne tallers en l'àmbit de la comunitat.

  Agraïm a tots la participació i esperem poder seguir ajudant a la producció independent.
  (cc) tots els drets generats per aquesta convocatòria seran gestionats amb llicències lliures com Creative Commons.

  Convocatòria 2012: http://telenoika.net/ajuts2012

 • Presentació projectes guanyadors dels Ajuts Telenoika 2011 : 17-11-12 / Telenoika
  NC353L-369_small

  latele_small

  Presentació projectes guanyadors dels Ajuts Telenoika 2011
  Dissabte 17 de novembre, 18h.

  El passat any 2011 els projectes guanyadors dels Ajuts a la producció i recerca van ser Kinoraw i LaTele.cat.

  Enguany tenim el plaer de poder presentar els dos projectes guanyadors del passat any i de conèixer de la mà dels seus responsables en quin estat es troben Kinoraw i LaTele després d'un intens any de feina i il·lusió.

   

   

   

  18:00 Presentació dels projectes guanyadors Ajuts 2011: Kinoraw i LaTele.cat
  21:00 Guateque. Ambientació musical a càrrec del músic de la Comunitat Creativa DJ Moscardonzzz

  a Telenoika,
  18h, dissabte 17 de novembre de 2012
  C/ Sant Pau, 58 - 08001 rAVal - Bcn

 • Telenoika :: Ajuts a la producció i a la recerca 2012

  ajuts_telenoika_2012

   

  Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2012
  Grants for research and production Telenoika 2012
  Ayudas a la producción e investigación Telenoika 2012

  L'Associació Cultural Telenoika obre Convocatòria d'Ajuts per projectes de producció i recerca dins del camp de l'experimentació audiovisual. Es valoraran especialment aquells projectes que aportin novetats i millores per a benefici d'artistes i investigadors audiovisuals en general.

  Resolució: http://www.telenoika.net/telenoika-resolucio-ajuts-la-produccio-i-la-recerca-2012

   

  1. Terminis de les beques
  Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 26 d'octubre del 2012. La resolució es farà pública la segona setmana de novembre del 2012.

  2. Dotació de les beques
  Les Beques estan dotades amb 4.000 €, que es repartiran entre un mínim d'un i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat). L'import de les beques es farà efectiu en un 80% en el moment de la resolució de les beques i entrega de la factura corresponent, i el 20% restant després de la Presentació pública (un any després) de les mateixes.

 • Resolució de la Convocatòria de residències artístiques MiRA!·TELENOIKA 2012

  Resolució de la Convocatòria de residències artístiques per a creadors audiovisuals MiRA!·TELENOIKA a Fabra i Coats.

  El jurat format per Antònia Folguera (Aventurera Multimèdia), Blai Mesa (Laboratori Visual), David Gonzalez (Festival MiRA!), Eduard Llorens (Telenoika) i Sergi Díaz (Fabra i Coats), vol destacar la gran qualitat i quantitat de projectes presentats i decideix otorgar les Residències artístiques per a creadors audiovisuals MiRA!·TELENOIKA a Fabra i Coats 2012 a:

   

  Villa Quitapenas. Proyecto escénico de danza interactivo.
  Aurora Diago Romero, Miriam Esteve Velázquez Quique Bataller Prats i Cristina Gómez Vicente.

  Mapping Móvil Interactivo. Instal·lació interactiva audiovisual.
  DEVICE: Marcello Buselli, Raül Peix Roldán, Eudald Salarich Sánchez, Ibran Trassierra Rodríguez i Pol Solà Casas.

  Primavera del 99%. Directe audiovisual.
  Serge Lorca Lloret, Carme Gomila Seguí, Tonina Matamalas Ensenyat, Laura López Martos.

  Barcelona, 31 de març de 2012

  convocatoria_MIRATLNK_cap