Mon, 12/05/2014 - 18:38 · per Oriol Pastor
Sessions per compartir: àudio en OF
formacio-puntual

CANCEL·LAT: SESSIONS PER COMPARTIR: ÀUDIO EN OF

Data del taller: 
26/05/2014 - 18:00 to 28/05/2014 - 22:00
Inscripció: 
Tancada
Preu: 
Gratuït

Tres sessions de tres hores per compartir coneixements sobre la programació d'àudio en l'entorn OpenFrameworks.

Conduïdes per Ignasi Álvarez, membre de la comunitatAV Telenoika. No és expert en OF, ni en C++, però li interessa el disseny d'artefactes sonors no convencionals i ha trobat en aquest entorn una forma accessible d'experimentar amb l'algorísmica DSP.
Si ja coneixes OF i vols aprendre o aprofundir en les seves prestacions d'àudio, o si no coneixes OF però t'interessa l'àudio en C++ (o en Javascript ... que a aquest nivell són segurament molt semblants) o si ja en saps (molt o poc) i vols compartir els teus coneixements, t'esperem.


Horari:
Maig 26 - 27 - 28
18:00 h - 21:00 h


Enllaços :
Instruments virtuals creats per Ignasi Álvarez
openframeworks.cc
nonlinearinstruments.com


| CAST |
Sesiones para compartir: audio en OF
Tres sesiones de tres horas para compartir conocimientos sobre la programación de audio en el entorno OpenFrameworks
Conducidas por Ignasi Álvarez, miembro de la comunidadAV Telenoika. No es experto en OF, ni en C++, pero le interesa el diseño de artefactos sonoros no convencionales i ha encontrado en este entorno una forma accesible de experimentar con la algorítmica DSP.
Si ya conoces OF y quieres aprender o profundizar en sus prestaciones de audio, o si no conoces OF pero te interesa el audio en C++ (o en Javascript ... que a este nivel son seguramente muy parecidos) o si ya sabes de esto (mucho o poco) y quieres compartir tus conocimientos, te esperamos.


Horario:
Mayo 26 - 27 - 28
18:00 h - 21:00 h


Enlaces:
Instrumentos virtuales creados por Ignasi Álvarez
openframeworks.cc
nonlinearinstruments.com


| ENG |
Sharing sessions: audio in OF
Three three-hour sessions to share knowledge about audio programming in the OpenFrameworks environment.
Conducted by Ignasi Alvarez, member of the AVcommunity Telenoika. Not an expert in OF, or C + +, but interested in unconventional design audio artifacts, who has found in this environment an approachable way to experiment with DSP algorithms.
If you know OF and want to learn or deepen into their audio capabilities, or if you do not know OF but have an interest about audio in C + + (or Javascript ... that at this level are probably very similar) or if you already know about (much or little) and you want to share your knowledge, we look forward your attendance.


Schedule:
May 26 - 27 - 28
18:00 h - 21:00 h


Links:
Virtual instruments created by Ignasi Álvarez
openframeworks.cc
nonlinearinstruments.com

Mes tallers

 • programación creativa con VVVV

  CONTENIDOS POR DIAS:


  Martes 30 de julio:
  - Introducción a VVVV,
  - Funcionamiento del programa: interfaz y lógica del programa.
  - Nodos, tipos de nodos y operaciones básicas.
  - Spreads: lógica de spreads y slices.
  - Render.
  - Manipulación de vídeo, filtros, efectos en tiempo real.
  Ejercicio: Como crear tu propio video mixer.


  Miercoles 31 de julio:
  - Creación y control de gráficos 2d y 3d en tiempo real.

 • Tècnica audiovisual aplicada a l'escena

  Destinataris:

  El taller està dirigit a totes aquelles persones interessades en ampliar coneixements d'audiovisuals i posar-los en pràctica al món de les arts escèniques. Estudiants de comunicació audiovisual, publicitat, editors de video, cinema documental, artistes visuals i professionals del sector audiovisual o del sector de les arts escèniques


  Descripció:

  # Taller Tècnica de Video

  · Projectors _ Tecnologies LCD vs DLP vs Laser
  Analitzarem les diferents tecnologies de projecció

 • Taller de Gráfica Generativa. Dibujando con código

  Objetivos :

  • Obtener conocimientos básicos en la utilización de la herramienta Processing
  • Introducción a los primeros conceptos de programación
  • Tener una base para poder profundizar en la creación visual o gráfica generativa
  • Aprendizaje de la metodología de producción, utilización de los recursos en red para resolver dudas, aprendizaje autónomo y trabajo en grupo para la resolución de problemas y creación de piezas
  • Aproximación al código visual y el arte digital enfocado al “art code”

  PROGRAMA

 • Taller /// Live AV//Festival Seco
 • Taller de Stop Motion

  Introducció

  Taller de Stop Motion sobre el Cicle de Vida de les Abelles, amb nens i nenes de l’Escola La Pinya de Barcelona. Tècnica d'animació stop motion amb plastilina, sobre el món de les abelles, tot reconstruïnt el seu cicle de vital i els perills que els esperen. Aquest himenòpter, és una espècie molt important per a la pol·linització de les plantes i la producció de les fruites i les verdures que mengem.