Wed, 31/08/2016 - 15:04 · per neokinok
taller ones cerebrals
cicle-tallers

Lectura d'ones cerebrals (EEG) aplicades al New Media Art. Hacking d'un Neurosky.

Data del taller: 
15/09/2016 - 18:30 to 20/09/2016 - 20:30
Inscripció: 
Oberta
Preu: 
50 €

Dates del Taller: 15, 16, 19 i 20 de setembre

Horari: de 18.30 a 20.30

Perfil d’alumne:Es imprescindible tenir algun tipus d’experiència amb el món de la programació


[English]

Workshop Title:Reading brain waves (EEG) applied to New Media Art. Hacking a NeuroSky.

Trainer:Fèlix Vinyals
www.felixvinyals.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013005588864
@FelixVinyals

Workshop dates: 15, 16, 19 and 20 September

Schedule: From 18:30 to 20:30

Student Profile: It is essential to have some kind of experience in programming

Descripció del taller:
Les ones cerebrals es poden llegir a través d’un casc de fer electroencefalogrames. Aquests cascs, entre molta altra informació, poden donar un índex de “concentració” i un de “meditació” de qui porta el casc posat. Si som capaços de llegir aquests índex podem crear instal·lacions artístiques interactives, de new media art o art digital vinculades al estat mental d’una persona.


En aquest taller aprendrem com programar amb Processing el protocol de comunicacions necessari per tal de poder llegir del casc EEG NeuroSky Mind Wave Mobile aquests índex per ser utilitzats posteriorment amb Arduino o pel propi Processing.


Disposarem d’un casc per fer proves reals.


Nombre màxim d’alumnes:6

Requisits: Has de venir amb un portàtil

Links d’interes: Troval, una instal·lació artística biotrònica per Fèlix Vinyals:
http://www.felixvinyals.com/en/work/torval-make-music-with-your-brain/

NeuroSky Mind Wave Mobile:
http://neurosky.com/biosensors/eeg-sensor/biosensors/[English]

Workshop description:
The brain waves can be read through EEG headset. Those headsets, among other information, can provide an index of "concentration" and a "meditation" of the subject that is wearing the headset. If we read that index we can create interactive art installations, new media art or digital art related to the mental state of a person.

In this workshop we will learn how to program with Processing the communication protocol necessary to be able to read the communications protocol of the EEG headset NeuroSky Mind Wave Mobile to use this data letter with Arduino or Processing.

We’ll have a Neurosky Mind Wave Mobile for testing.

Places available: 6

Requirement: Bring your own laptop

Related Links:
Troval, the biotronic artwork of Fèlix Vinyals:
http://www.felixvinyals.com/en/work/torval-make-music-with-your-brain/

NeuroSky Mind Wave Mobile:
http://neurosky.com/biosensors/eeg-sensor/biosensors/

Mes tallers

 • Video Mapping con VJ Eletroiman :: Darklight Studio

  EL CURSO:
  Presenta conceptos fundamentales sobre la técnica de Video Mapping, desde un punto de vista teórico y práctico.


  Contenido
  • Video mapping y sus conceptos y posibilidades.
  • Características del proceso de mapeo de superficie a través de proyecciones y el uso de su software.
  • Uso de equipos, teoría y práctica directa de proyección de un Video Mapping.


  Teoría del Video Mapping:
  -VideoMapping, superposición de realidades
  - Breve historia y referencias

 • Taller d’interacció so, llum i vídeo en directe
  • Interacció AV sense fils per viu, amb Abelton Live per música i Resolume Arena per vídeo, tot amb Touch OSC per la seva interfase gràfica.
   Els participants podran fer seu aparell AV, a la seva tablet o mòbil, per a fer una realització live més personal, mes còmode i de manera deslocalitzada. Amb això ja no cal estar a la cabina per punxar, i pots fer-ho ballant o a la barra des de el teu dispositiu mòbil.
 • Tècnica audiovisual aplicada a l'escena

  [b]Introducció[/b]
  En aquest taller farem un repàs de les tècniques emprades dins el món de l'escena per a displays audiovisuals. Veure'm des de projectors o òptiques fins a servidors AV, passant per algunes aplicacions de software que ens permetran controlar els nostres displays de manera remota.
  [b]
  INSCRIPCIONS/INSCRIPCIONES/REGISTER:[/b]
  https://www.telenoika.net/tallers-2020

  [b]Destinataris:[/b]

 • Taller de Vídeo Mapping
 • Postgrau Escenificació i Tecnologia Digital

  Posgrau Escenificació Digital
  En col:laboració amb Institut del teatre de Barcelona, Hangar, Nau Estruch, Universitat Politecnica de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya

  Equip docent i de coordinació: Elisabet Castells i Negre, Jan Mech, Nuria Legarda, Cecilia H. Molano, Alba Corral, Àlex Posada, Nico Hermansen, Oriol Ibáñez i Xavier Gibert.

  dates: 10/01/2020-19/12/2020

  Lloc: Institut del Teatre, P.ça Margarita Xirgu

  Presentació