Wed, 02/09/2015 - 18:13 · per omarprole
formacio-puntual

MIRA Immersive Camp 2015::Fulldome Workshop 360º

Data del taller: 
02/11/2015 - 10:00 to 04/11/2015 - 20:00
Inscripció: 
Oberta
Preu: 
135€ / 60€

MIRA Immersive Camp 2015

CAT::
MIRA, Telenoika i Eyesberg Studio coprodueixen 3 dies de tallers, presentacions i altres activitats al voltant de les experiències immersives i envolvents, la generació de visuals i les més avantguardistes tècniques de videocreació digital.


Fulldome Workshop 360º

Aquesta edició 2015, dins dels estudis sobre immersió audiovisual, es crea el Fulldome Workshop 360º, amb l’objectiu d’aprofundir en els fonaments teòrics, les diferents opcions tècniques i plantejaments de set up, així com la creació de continguts 360º per a estructures Fulldome. Es treballarà en l’àmbit del vídeo amb el W1 – Visuals Fulldome 360º, com en l’àudio a través del W2 – Audio Fulldome 360º.

Les clases tant teòriques com pràctiques es realitzaran el 2, 3 i 4 de novembre a la Fabra i Coats, en aules i al Fulldome instal·lat en el mateix espai. Els workshops estan conduïts per experts, nacionals i internacionals, en la materia.

Els alumnes poden assistir a la totalitat d’un dels dos workshops a través de l’abonament, que inclou els tres dies de clases, i com a novetat, enguany també es poden adquirir tiquets diaris, segons l’interès / disponibilitat de l’alumnat en la matèria.


Per a més informació: fulldomeworkshop@telenoika.net

MIRA WORKSHOPS 2015


TICKETS

W1 – Visuals Fulldome 360º

Visual Full pass: Visuals Fulldome 360 (135€)

Dia 1 ticket: Inmersió, Teoria i Tècnica (60€)

Dia 2 ticket: Creació de Continguts Visuals 360 + Pràctiques (60€)

Dia 3 ticket: Perfeccionament i Práctiques Fulldome (60€)


W2 – Sound Fulldome 360º

Sound Full pass: Sound Fulldome 360 (135 €)

Dia 1 ticket: Immersió, Teoria i Teoria espacial del so (60 €)

Dia 2 ticket: Creació de so 360 + Pràctiques (60 €)

Dia 3 ticket: Perfeccionament i Pràctiques Fulldome (60 €)Informació pràctica

Dies: 2, 3 i 4 de novembre

Lloc: Fàbrica de Creació Fabra i Coats. Sant Andreu. Barcelona

Horaris: 10:00 a 14:00 / 15:30 am19:30 (Total hores lectives: 24h)

Preu: 135 € abonament / 60 € tiquet diari

Idioma: Anglès, Espanyol i Català

Espais: Aules Fabra i Coats + Full Dome (16 m. de diàmetre + 5 projectors + Equip de so envolvent)


MIRA Immersive Camp 2015

ENG::
MIRA Immersive Camp 2015 is co-produced by MIRA, Telenoika and Eyesberg Studio.3 days of workshops, presentations and other activities around immersive experiences, generated visuals and the most advanced techniques of digital video creation.


Fulldome Workshop 360º

ENG::
This workshop will developes the theoretical foundations, the various technical options and the set-up approaches and content creation for 360º Fulldome structures. Two Workshop options will be available: W1 – Visual Fulldome 360º and W2 – Audio Fulldome 360º.

The lectures are held both theoretical and practical on November 2, 3 and 4 at Fabra i Coats classrooms and in the Fulldome installed in the same venue. The workshops are led by national and international experts.

Students can attend an entire workshop through the three days pass, which includes three days of classes. As a novelty, this year tickets can be purchased per day, depending on the interest / availability of the students on the topics.

More information: fulldomeworkshop@telenoika.net
MIRA WORKSHOPS 2015

TICKETS::

W1 – Visuals Fulldome 360º

Visual Full pass: Visuals Fulldome 360 (135€)

Day 1 ticket: Immersion, theory and technique (60€)

Day 2 ticket:Creating visual content in 360º + Practices (60€)

Day 3 ticket: Improvement and Fulldome practices (60€)


W2 – Sound Fulldome 360º

Sound Full pass: Sound Fulldome 360 (135 €)

Dia 1 ticket: Immersion, theory and space theory of sound

Dia 2 ticket: Sound creation + Practices

Dia 3 ticket: Improvement + Fulldome practices.
Days:
November 2, 3 and 4.

Place: Fabra i Coats. Sant Andreu. Barcelona

Timetable: 10h-14h / 15:30h to 19:30h (Total teaching hours: 24h)

Price: € 135 three day pass / 60 € daily ticket

Language: English, Spanish and Catalan

Spaces: Classrooms of Fabra i Coats + Fulldome (16 m. diameter + 5 projectors + Surround sound system).

MIRA Immersive Camp 2015

CAST::
MIRA, Telenoika i Eyesberg Studio coproducen 3 días de talleres, presentaciones y otras actividades alrededor de las experiencias envolventes e inmersivas, la generación de visuales y las más vanguardistas técnicas de videocreación digital.


Fulldome Workshop 360º

Esta edición 2015, dentro de los estudios de la inmersividad, se crea el Fulldome Workshop 360º, con el objetivo de profundizar en los fundamentos teóricos, los distintas opciones técnicas y planteamientos de set up, así como la creación de contenidos 360º para estructuras Fulldome. Se trabajará en el ámbito del vídeo con el W1 – Visuales Fulldome 360º, como en el audio a través del W2 – Audio Fulldome 360º.

Las clases tanto teóricas como prácticas se realizarán el 2, 3 y 4 de noviembre en la Fabra i Coats, en aulas y al Fulldome instalado en el mismo espacio. Los workshops están conducidos por expertos, nacionales e internacionales, en la materia
.

Los alumnos pueden asistir a la totalidad de uno de los dos workshops a través del abono, que incluye los tres días de clases, y como novedad, este año también se pueden adquirir tickets diarios, según el interés / disponibilidad del alumnado en la materia.

Para más información: fulldomeworkshop@telenoika.net
MIRA WORKSHOPS 2015

TICKETS::

W1 – Visuals Fulldome 360º

Visual Full pass: Visuals Fulldome 360 (135€)

Day 1 ticket: Inmersión, teoría y técnica (60€)

Day 2 ticket:Creación de contenidos visuales 360º + Prácticas (60€)

Day 3 ticket: Perfeccionamiento + prácticas Fulldome(60€)


W2 – Sound Fulldome 360º

Sound Full pass: Sound Fulldome 360 (135 €)

Dia 1 ticket: Inmersión, teoría y teoría espacial del sonido(60€)

Dia 2 ticket: Creación de sonido 360º + Prácticas(60€)

Dia 3 ticket: Perfeccionamiento + prácticas Fulldome(60€)


Días: 2, 3 y 4 de noviembre

Lugar: Fábrica de Creació Fabra i Coats. Sant Andreu. Barcelona

Horarios: 10 a 14 / 15:30 a 19:30 (total horas lectivas: 24h)

Precio: 135€ abono / 60€ ticket diario.

Idioma: Inglés, Español y Catalán

Espacios: Aulas Fabra i Coats + Full Dome 16 m. de diámetro + 5 proyectores + Sonido envolvente

Mes tallers

 • programación creativa con VVVV

  CONTENIDOS POR DIAS:


  Martes 30 de julio:
  - Introducción a VVVV,
  - Funcionamiento del programa: interfaz y lógica del programa.
  - Nodos, tipos de nodos y operaciones básicas.
  - Spreads: lógica de spreads y slices.
  - Render.
  - Manipulación de vídeo, filtros, efectos en tiempo real.
  Ejercicio: Como crear tu propio video mixer.


  Miercoles 31 de julio:
  - Creación y control de gráficos 2d y 3d en tiempo real.

 • Tècnica audiovisual aplicada a l'escena

  Destinataris:

  El taller està dirigit a totes aquelles persones interessades en ampliar coneixements d'audiovisuals i posar-los en pràctica al món de les arts escèniques. Estudiants de comunicació audiovisual, publicitat, editors de video, cinema documental, artistes visuals i professionals del sector audiovisual o del sector de les arts escèniques


  Descripció:

  # Taller Tècnica de Video

  · Projectors _ Tecnologies LCD vs DLP vs Laser
  Analitzarem les diferents tecnologies de projecció

 • Taller de Gráfica Generativa. Dibujando con código

  Objetivos :

  • Obtener conocimientos básicos en la utilización de la herramienta Processing
  • Introducción a los primeros conceptos de programación
  • Tener una base para poder profundizar en la creación visual o gráfica generativa
  • Aprendizaje de la metodología de producción, utilización de los recursos en red para resolver dudas, aprendizaje autónomo y trabajo en grupo para la resolución de problemas y creación de piezas
  • Aproximación al código visual y el arte digital enfocado al “art code”

  PROGRAMA

 • Taller /// Live AV//Festival Seco
 • Taller de Stop Motion

  Introducció

  Taller de Stop Motion sobre el Cicle de Vida de les Abelles, amb nens i nenes de l’Escola La Pinya de Barcelona. Tècnica d'animació stop motion amb plastilina, sobre el món de les abelles, tot reconstruïnt el seu cicle de vital i els perills que els esperen. Aquest himenòpter, és una espècie molt important per a la pol·linització de les plantes i la producció de les fruites i les verdures que mengem.