Sun, 04/11/2018 - 17:04 · per neokinok
cicle-tallers

Producción de Fulldome en tiempo real con Processing

Data del taller: 
26/11/2018 - 18:00 to 30/11/2018 - 21:00
Inscripció: 
Tancada
Preu: 
50 €

Producción de Fulldome en tiempo real con Processing


26-27/11/2018 - 18:00-21:00
29-30/11/2018 - 18:00-21:00


Preu:50 euros
Lloc : Carrer Sant Pau 58, baixos Barcelona


https://www.facebook.com/events/504428830058464/

Alba G. Corral imparte este taller de Producción de Fulldome en tiempo real con Processing. El taller consiste en aprender el workflow necesario para crear una pieza en formato fulldome 360 a través de un lenguaje de programación tan conocido como el processing y en este caso usando la librería planetarium. Para aquellos que no lo conocen, Processing es un lenguaje de programación y un entorno de desarrollo integrado de código abierto basado en Java, de fácil utilización, y que sirve como medio para la enseñanza y producción de proyectos multimedia e interactivos de diseño digital.


Objetivos :


• Obtener conocimientos en la utilización de la herramienta Processing
• Conceptos de programación
• Profundizar en la creación visual o gráfica generativa
• Aprendizaje de la metodología de producción, utilización de los recursos en red para resolver dudas, aprendizaje autónomo y trabajo en grupo para la resolución de problemas y creación de piezas
• Aproximación al código visual y el arte digital enfocado al “art code”


Dirigido a:
Artistas visuales, diseñadores, programadores y toda persona interesada en el código visual y gráfica generativa.


Requisitos:
Traer un ordenador, ya sea MAC , Windows o Linux


BIO
Alba G. Corral (b. 1977 – Madrid) based in Barcelona is a Visual Artist and creative coder based in Barcelona. With a background in computer engineering, Corral has been creating generative art using software and coding for the past decade. Her practice spans across live performance, video, digital media and installation, exploring abstract narratives and expressing sensitivity and taste for colour. By combining generative systems with improvised drawing techniques, her digital language becomes organic, creating mesmerising digital landscapes. Corral is known for her stunning live audio-visual performances where she integrates real-time coding and drawing in collaboration with musicians. . Her works has been exhibited at festivals and events in Europe, México, Japan & EEUU .

Recently presented a Fulldome performance:
https://blog.albagcorral.com/projects/endo-immersive-audiovisual-performance/
http://blog.albagcorral.com


Inscripcions / Inscripciones / Registration


http://www.telenoika.net/fulldome-2018
CATALÀ:


Producció de Fulldome en temps real amb Processing


Alba G. Corral imparteix aquest taller de Producción de Fulldome en tiempo real con Processing. El taller consisteix en apendre el workflow necessari per crear una peça en format fulldome 360 per mitjà d'un llenguatge de programación tan conegut com el processing i en aquest cas utilitzant la llibreria planetarium. Per aquells que no ho coneixen, Processing és un llenguatge de programació i entorn de desenvolupament integrat de codi obert basat en Java, de fàcil utilització, i que serveix com a mitjà per a l'ensenyament i producció de projectes multimèdia i interactius de disseny digital.
http://blog.albagcorral.com


Objectius :


• Obtenir coneixements bàsics en la utilització de l'eina Processing
• Conceptes de programació
• Aprofundir en la creació visual o gràfica generativa
• Apendre el workflow per crear una peça en format fulldome 360 per mitjà de la llibreria planetarium.
• Aprenentatge de la metodologia de producció, utilització dels recursos en xarxa per resoldre dubtes, aprenentatge autònom i treball en grup per a la resolució de problemes i creació de peces
• Aproximació al codi visual i l'art digital enfocat a el “art code”


Dirigit a:
Artistes visuals, dissenyadors, programadors i tota persona interessada en el codi visual i gràfica generativa i els ambients immersius.


Requisits:
Portar un ordinador, ja sigui MAC , Windows o Linux


Alba G. Corral (b. 1977 – Madrid) based in Barcelona is a Visual Artist and creative coder based in Barcelona. With a background in computer engineering, Corral has been creating generative art using software and coding for the past decade. Her practice spans across live performance, video, digital media and installation, exploring abstract narratives and expressing sensitivity and taste for colour. By combining generative systems with improvised drawing techniques, her digital language becomes organic, creating mesmerising digital landscapes. Corral is known for her stunning live audio-visual performances where she integrates real-time coding and drawing in collaboration with musicians. . Her works has been exhibited at festivals and events in Europe, México, Japan & EEUU .

Recently presented a Fulldome performance:
https://blog.albagcorral.com/projects/endo-immersive-audiovisual-performance/
http://blog.albagcorral.com

http://blog.albagcorral.com

Mes tallers

 • Taller de Vídeo Mapping
 • TALLER DE GRÁFICA GENERATIVA. DIBUJANDO CON CÓDIGO

  La artista y tecnóloga creativa Alba G. Corral imparte este taller de introducción en el mundo de la gráfica generativa a través del uso de la herramienta Processing. Se trata de un lenguaje de programación y entorno de desarrollo integrado de código abierto basado en Java, de fácil utilización, y que sirve como medio para la enseñanza y producción de proyectos multimedia e interactivos de diseño digital.
  http://blog.albagcorral.com

  Objetivos :


 • Taller LiveAV festival Seco

  El taller que us proposem està dividit en quatre fases:


  1- Presentacions de diverses visions de la creació audiovisual en viu a través de diferents de professionales en actiu a modus de seminari.


  2- Treball dels estudiants en la creació de continguts audiovisuals.


  3- Després de la creació de continguts per part dels participants del taller, us proposem un parell de dates per a fer el seguiment de propostes, compartir experiències i el tancament de projectes.


 • Tècnica audiovisual aplicada a l'escena  Destinataris:


  El taller està dirigit a totes aquelles persones interessades en ampliar coneixements d'audiovisuals i posar-los en pràctica al món de les arts escèniques.


  Qualsevol persona interesada, estudiants de comunicació audiovisual, publicitat, editors de video, cinema documental, artistes visuals i profesionals del sector audiovisual o del sector de les arts escèniques


  Descripció:


  # Taller Tècnica de Video


 • Taller de Stop Motion

  Amb els estudiants de la Pinya, hem reconstruït tot el cicle de vida de les abelles, i hem parlat del perill de la seva extinció, un dels quals és el de les vespes asiàtiques. Les vespes asiàtiques han arribat aproximadament en 2010 a Espanya des d’Àsia, i són un veritable perill per a les abelles, ja que la vespa asiàtica adulta s’alimenta d’altres insectes i invertebrats. Per aquest motiu les nostres abelles siguin el sustent ideal en la fomentació de la seva dieta.