Tue, 13/05/2014 - 21:06 · per Oriol Pastor
taller escena
formacio-puntual

YA REALIZADO::Taller Básic d'audiovisuals per a l'escena

Data del taller: 
09/06/2014 - 10:00 to 11/06/2014 - 14:00
Inscripció: 
Llista d'espera
Preu: 
30 €

En aquest taller farem un repàs de les tècniques emprades dins el món de l'escena per a displays audiovisuals. Veure'm des de projectors o óptiques fins a servidors AV, passant per algunes aplicacions de software que ens permetran controlar els nostres displays de manera remota.


| CAT |

- Projectors _ Tecnologies LCD vs DLP
- Analitzarem les diferents tecnologies de projecció
- Connectivitats ( Inputs_Outputs _ Control remot )
- Entrarem a mirar en detall les entrades i sortides dels projectors, des de la gamma domèstica als HDSDI dels projectors de més alta gamma
- També veure'm sistemes de control per xarxa ( ChristieNET )


HORARI:
De 10:00 a 14:00 els dies 9,10 i 11 de Juny


IMPARTIT PER
Xavier Gibert
Cap tècnic de OnFocus Sistemes i Audiovisuals, director tècnic del LOOP Screen Festival i assessor tècnic de BAF General de Catalunya. Treballo com a freelance per a diferents projectes i espectacles, sóc membre de Telenoika des de l' any 2000.
Expert en dissenys d'enginyeria per a control de video en temps real aplicat als escenaris i operador de sistemas audiovisuals complexes.

INSCRIPCIONS A:
tallers@telenoika.net

| CAST |
En este taller haremos un repaso de las técnicas utilizadas dentro del mundo de la escena para displays audiovisuales.
Veremos desde proyectores o ópticas hasta servidores AV, pasando por algunas aplicaciones de software que nos permitan controlar nuestros displays de manera remota.


-Proyectores _ Tecnologías LCD vs DLP
-Analizaremos las diferentes tecnologías de proyección
-Conectividades ( Inputs_Outputs _ Control remoto )
-Entraremos a mirar en detalle las entradas y salidas de los proyectores, des de la gamma doméstica a los HDSDI de los proyectores de más alta gamma
-También veremos sistemas de control por red ( ChristieNET )


HORARIO:
De 10:00 a 14:00 los dias 9,10 y 11 de Junio


IMPARTIDO POR
Xavier Gibert
Jefe técnico de OnFocus Sistemas i Audiovisuales, director tècnico del LOOP Screen Festival i asesor técnico de BAF General de Cataluña. Trabaja como freelance para distintos projectos y espectáculos, es miembro de Telenoika desde el año 2000
Experto en diseños de ingeniería para control de video a tiempo real aplicado a los escenarios y operador de sistemas audiovisuales complejos.

INSCRIPCIONES A:
tallers@telenoika.net

Mes tallers

 • SPARK AR WORKSHOP  MODULO 1

  Introducción del profesor, revisión de su trayectoria en la realización de contenido audiovisual y nuevos medios y referencias de artistas y estudios que han influenciado en la creación de su trabajo como desarrollador de Realidades Mixtas (VR,AR,XR).
  Introducción a la realidad aumentada.
 


 • TÈCNICA AUDIOVISUAL APLICADA A L'ESCENA

  Introducció
  En aquest taller farem un repàs de les tècniques emprades dins el món de l'escena per a displays audiovisuals. Veure'm des de projectors o òptiques fins a servidors AV, passant per algunes aplicacions de software que ens permetran controlar els nostres displays de manera remota.

  INSCRIPCIONS/INSCRIPCIONES/REGISTER:
  https://www.telenoika.net/tallers-2020

  Destinataris:

 • Taller d’interacció so, llum i vídeo en directe  INSCRIPCIONS/INSCRIPCIONES/REGISTER:
  https://www.telenoika.net/tallers-2020


  Continguts del Taller

 • Taller de Vídeo Mapping
 • Postgrau Escenificació i Tecnologia Digital

  Posgrau Escenificació Digital
  En col:laboració amb Institut del teatre de Barcelona, Hangar, Nau Estruch, Universitat Politecnica de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya

  Equip docent i de coordinació: Elisabet Castells i Negre, Jan Mech, Nuria Legarda, Cecilia H. Molano, Alba Corral, Àlex Posada, Nico Hermansen, Oriol Ibáñez i Xavier Gibert.

  dates: 10/01/2020-19/12/2020

  Lloc: Institut del Teatre, P.ça Margarita Xirgu

  Presentació