Tue, 13/05/2014 - 21:06 · per Oriol Pastor
taller escena
formacio-puntual

YA REALIZADO::Taller Básic d'audiovisuals per a l'escena

Data del taller: 
09/06/2014 - 10:00 to 11/06/2014 - 14:00
Inscripció: 
Llista d'espera
Preu: 
30 €

En aquest taller farem un repàs de les tècniques emprades dins el món de l'escena per a displays audiovisuals. Veure'm des de projectors o óptiques fins a servidors AV, passant per algunes aplicacions de software que ens permetran controlar els nostres displays de manera remota.


| CAT |

- Projectors _ Tecnologies LCD vs DLP
- Analitzarem les diferents tecnologies de projecció
- Connectivitats ( Inputs_Outputs _ Control remot )
- Entrarem a mirar en detall les entrades i sortides dels projectors, des de la gamma domèstica als HDSDI dels projectors de més alta gamma
- També veure'm sistemes de control per xarxa ( ChristieNET )


HORARI:
De 10:00 a 14:00 els dies 9,10 i 11 de Juny


IMPARTIT PER
Xavier Gibert
Cap tècnic de OnFocus Sistemes i Audiovisuals, director tècnic del LOOP Screen Festival i assessor tècnic de BAF General de Catalunya. Treballo com a freelance per a diferents projectes i espectacles, sóc membre de Telenoika des de l' any 2000.
Expert en dissenys d'enginyeria per a control de video en temps real aplicat als escenaris i operador de sistemas audiovisuals complexes.

INSCRIPCIONS A:
tallers@telenoika.net

| CAST |
En este taller haremos un repaso de las técnicas utilizadas dentro del mundo de la escena para displays audiovisuales.
Veremos desde proyectores o ópticas hasta servidores AV, pasando por algunas aplicaciones de software que nos permitan controlar nuestros displays de manera remota.


-Proyectores _ Tecnologías LCD vs DLP
-Analizaremos las diferentes tecnologías de proyección
-Conectividades ( Inputs_Outputs _ Control remoto )
-Entraremos a mirar en detalle las entradas y salidas de los proyectores, des de la gamma doméstica a los HDSDI de los proyectores de más alta gamma
-También veremos sistemas de control por red ( ChristieNET )


HORARIO:
De 10:00 a 14:00 los dias 9,10 y 11 de Junio


IMPARTIDO POR
Xavier Gibert
Jefe técnico de OnFocus Sistemas i Audiovisuales, director tècnico del LOOP Screen Festival i asesor técnico de BAF General de Cataluña. Trabaja como freelance para distintos projectos y espectáculos, es miembro de Telenoika desde el año 2000
Experto en diseños de ingeniería para control de video a tiempo real aplicado a los escenarios y operador de sistemas audiovisuales complejos.

INSCRIPCIONES A:
tallers@telenoika.net

Mes tallers

 • programación creativa con VVVV

  CONTENIDOS POR DIAS:


  Martes 30 de julio:
  - Introducción a VVVV,
  - Funcionamiento del programa: interfaz y lógica del programa.
  - Nodos, tipos de nodos y operaciones básicas.
  - Spreads: lógica de spreads y slices.
  - Render.
  - Manipulación de vídeo, filtros, efectos en tiempo real.
  Ejercicio: Como crear tu propio video mixer.


  Miercoles 31 de julio:
  - Creación y control de gráficos 2d y 3d en tiempo real.

 • Tècnica audiovisual aplicada a l'escena

  Destinataris:

  El taller està dirigit a totes aquelles persones interessades en ampliar coneixements d'audiovisuals i posar-los en pràctica al món de les arts escèniques. Estudiants de comunicació audiovisual, publicitat, editors de video, cinema documental, artistes visuals i professionals del sector audiovisual o del sector de les arts escèniques


  Descripció:

  # Taller Tècnica de Video

  · Projectors _ Tecnologies LCD vs DLP vs Laser
  Analitzarem les diferents tecnologies de projecció

 • Taller de Gráfica Generativa. Dibujando con código

  Objetivos :

  • Obtener conocimientos básicos en la utilización de la herramienta Processing
  • Introducción a los primeros conceptos de programación
  • Tener una base para poder profundizar en la creación visual o gráfica generativa
  • Aprendizaje de la metodología de producción, utilización de los recursos en red para resolver dudas, aprendizaje autónomo y trabajo en grupo para la resolución de problemas y creación de piezas
  • Aproximación al código visual y el arte digital enfocado al “art code”

  PROGRAMA

 • Taller /// Live AV//Festival Seco
 • Taller de Stop Motion

  Introducció

  Taller de Stop Motion sobre el Cicle de Vida de les Abelles, amb nens i nenes de l’Escola La Pinya de Barcelona. Tècnica d'animació stop motion amb plastilina, sobre el món de les abelles, tot reconstruïnt el seu cicle de vital i els perills que els esperen. Aquest himenòpter, és una espècie molt important per a la pol·linització de les plantes i la producció de les fruites i les verdures que mengem.