Telenoika
0FF_L00P_006

0FF_L00P_006

loop.jpg

LOOP és una plataforma dinamitzadora d’un sector, el videoart, que aglutina tot un conjunt d’agents que hi estan relacionats:
artistes, galeristes, museus, institucions, comissaris, distribuïdores, col·leccionistes, escoles, festivals,… Loop és la suma de múltiples voluntats
agermanades en un projecte comú.

OFF_LOOP–>> DEL 10 AL 21 DE MAIG A BARCELONA

http://www.loop-barcelona.com/

> DEL 10 AL 21 DE MAIG A BARCELONA

El videoart ja no és l’última avantguarda. El videoart és, ara i cada cop més, un suport escollit per creadors per elaborar tot tipus de narrativa audiovisual. La "democratització" del seu ús ha permès no només el seu accés a una població més àmplia, sinó també la seva permeabilitat a les altres disciplines artístiques, interactuant amb elles en projectes de creació i expressió de múltiples formats.

L’any 2003 neix OFF LOOP, una plataforma amb epicentre a Barcelona que té el propòsit d’aglutinar sinergies, promoure i donar suport a projectes de videoart i de creació artística vinculats al format videogràfic i audiovisual.

Tres edicions més tard, OFF LOOP’06 continua apostant per la dinamització cultural a espais institucionals, espais culturals independents i centres de lleure. Per dur-ho a   terme es recolza en artistes, festivals, productores, col·lectius i projectes nacionals i internacionals.

Mitjançant la col·laboració amb diverses plataformes, des de la premissa de visibilitzar i estimular xarxes de treball i sobretot, amb una voluntat de coherència discursiva i de respecte vers el treball artístic, es proposa una programació dialèctica de continguts a diversos espais més o menys connexos entre si. Alhora, el programa incorpora activitats autònomes i autogestionades, l’aportació de les quals resulta essencial per a una visió més profunda de l’ampli espectre de la cultura contemporània que s’aborda. 

OFF-LOOP’06 es planteja com un espai-temps d’intercanvi cultural i diàleg intergeneracional, interclasses i intergèneres,i se serveix de la transversalitat temàtica, discursiva i disciplinar per aconseguir-ho.

Procurant un equilibri entre extensió i densitat, el programa busca explorar els rumbs de la videocreació i els vincles del videoart amb altres camps, així com parar atenció sobre les múltiples fórmules de reproducció i distribució creativa del vídeo com a format i suport.

L’execució d’aquest projecte no hauria estat possible sense el recolzament i la complicitat de cadascun dels agents implicats en la elaboració del programa, així com de col·laboradors i interlocutors l’estímul dels quals ha estat essencial. A tots i a cadascun i cadascuna de vosaltres, gràcies.

Us convidem a gaudir de OFF LOOP’06.

Thomas Brahim >< Alex Reydellet
Coordinadors OFF LOOP’06

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.