Telenoika
1e Concurs nou talent de videomapping EbreLumen Ribera d’Ebre 2024

1e Concurs nou talent de videomapping EbreLumen Ribera d’Ebre 2024

Guanyadors seleccionats:

Juliana Llitera: Flix i la Palma d’Ebre

Julieta Zabaleta Rondón: Vinebre i Móra d’Ebre

Agnès Olivé: Miravet i Riba-roja

Daniel Morales: Garcia i Móra la Nova

Rubén Carrillo: Ginestar, Ascó

 

Es convoca el 1e concurs de videomapping per a noves persones creadores de continguts per a videomapping dins de l’EbreLumen Ribera d’Ebre, festival de videomapping a la natura de Catalunya que es realitzarà en zones naturals de diferents poblacions de la comarca de la Riber d’Ebre (Tarragona) del divendres 3 de maig al dissabte 1 de juny, tots els divendres i dissabtes en 10 poblacions/ubicacions diferents.

El Festival

EbreLumen és el festival audiovisual de primavera especialitzat en la tècnica del mapping sobre el paisatge natural de la Ribera d’Ebre. La singularitat del festival recau en el fet que les projeccions es fan sobre el patrimoni natural, material i immaterial fluvial lligat al riu Ebre. La primera edició del Festival va ser l’any 2021.

Termini de participació en la convocatòria: fins al 3 d’abril.

Bases de la convocatòria

1. PRESENTACIÓ

Els últims tres anys, la comarca de la Ribera d’Ebre (Terres de l’Ebre · Tarragona), ha realitzat el festival EbreLumen de projeccions de videomapping a la natura i espais de patrimoni fluvial lligat al riu Ebre. L’objectiu es fer una aposta forta per la cultura digital i de la imatge audiovisual de gran format projectada en espais naturals únics com un element amb capacitat de dotar de major entitat aquests llocs naturals i espais emblemàtics de les seves poblacions. El lloc web oficial on trobar informació de totes les edicions i contactar per qualsevol qüestió és
https://ebrelumen.riberaebre.org

L’EbreLumen crea aquest concurs amb la voluntat de convertir-se en un espai de foment artístic en cultura digital més, un punt de trobada, un espai creatiu i d’innovació tecnològica en l’àmbit del sector mèdia i de les arts audiovisuals posant en valor el patrimoni natural que durant centenars d’anys ha deixat el riu més important de tota la península ibèrica: l’Ebre.

2.1 Tema
Aquest primera edició del concurs de nou talent de videomapping s’articularà al voltant del tem següent: “L’aigua font de vida que cal preservar”

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Obert a la participació de:

− Persones físiques individuals majors de 18 anys residents durant l’any 2024 a Catalunya, sense importar la seva nacionalitat.

− Les plantilles i imatges que l’EbreLumen disposa dels espais seleccionats seran el punt de partida per a la construcció del contingut dels treballs, que han de reflexionar sobre la temàtica de l’edició i/o qualsevol qüestió relacionada amb la història de la comarca de la Ribera d’Ebre, espais naturals, des d’un punt de vista real o imaginari. S’exposen aquestes indicacions com a punt de partida pel desenvolupament de les creacions dels artistes, podent ser interpretades amb total llibertat. El resultat final visual es deixa a l’elecció de les persones participants podent-se dotar d’una narrativa explicada breument de la seva proposta.

3. CATEGORIA

S’estableix una única categoria a concurs: artística-personal.
3.1. Categoria artística-personal
Els participants no seran exclusivament de videomapping, poden haver realitzar altres tipus de creacions audiovisuals de gran format. Es poden presentar artistes audiovisuals, professionals de las arts plàstiques, visuals, musicals, o escèniques, entre d’altres.
Serà condició indispensable per acceptar la inscripció la presentació d’un currículum breu de 2 pàgines màxim en el que es reculli detalladament i amb vincles web informatius la trajectòria artística de la persona participant. En el cas que siguin una candidatura de més d’una persona caldrà adjuntar el currículum de la resta també però el nom de la proposta sempre portarà el de la persona artista que s’ha inscrit, podent ser només un sol nom d’artista com a referència. La resta de persones podran aparèixer en els crèdits de la proposta.

4. ESPAIS

Espai natural al voltant del riu Ebre de 10 poblacions de la comarca de la Ribera d’Ebre. La ubicació de cada una de les 10 població es pot veure al lloc web oficial del festival en l’apartat Menú-Edicions-Edició 2023 https://ebrelumen.riberaebre.org.

5. INSCRIPCIÓ

Tots els participants hauran de fer:
1) Inscripció únicament per correu electrònic a ebrelumen@riberaebre.org només aportant un currículum vitae artístic on apareguin la formació, coneixements tècnics i de programari i sobretot projectes realitzats els darrers dos anys sols o amb altres artistes.

2) Es supervisaran les candidatures d’artistes inscrits i es triaran 5 finalistes, que realitzaran 2 videomapping cada un. Un cop realitzada i acceptada la inscripció, el jurat triarà els finalistes i els facilitarà un dossier gràfic amb la foto de cada espai de cada població assignada amb resolució nativa i blueprint amb Madmapper així com el contacte del coordinador dels artistes per poder preguntar-li qualsevol de les condicions per a la realització del contingut de videomapping.

3) Un cop feta la tasca anterior, cada artista seleccionat haurà d’enviar en màxim 10 dies un dossier bàsic del projecte artístic proposat, seguint el tema de l’edició 2024 abans indicat (punt 2.1 de les bases), amb la proposta.

5- CATEGORIES

Els enviaments es faran a l’adreça de correu electrònic ebrelument@riberaebre.org, amb un enllaç de descàrrega del tipus Wetransfer o similar per als arxius de pes. Tots els enviaments es realitzaran escrupolosament en els terminis indicats. S’indicarà, per part del coordinador d’artistes, les parts on es projectarà de cada ubicació de cada població i cada artista seleccionat s’haurà d’adaptar al mateix.

6. FORMAT DE LES OBRES

La durada de les obres, presentació inicial del festival i crèdits no inclosos de 3 minuts mínim.
6.1. Categories
Els continguts de les obres hauran d’incloure vídeo i àudio. Si el treball conté paraules aquestes hauran de ser obligatòriament mínim en català però podrà haver-ne d’altres idiomes sempre que quedi justificat artísticament.
Sobre la base de les plantilles finals proporcionades pel coordinador d’artistes, els finalistes hauran
d’elaborar un clip de vídeo i àudio amb els següents còdecs:
– Vídeo: mov 25 fps con compresió photo-jpg o ProRes 422LT
– Àudio: wav, AAC 320 kbps 48.000Khz estèreo (L/R)

7. FINALISTES

El comitè de selecció format pel comissari del festival, el coordinador d’artistes i un membre de Telenoika elegirà dels currículums presentats als FINALISTES. Tots els FINALISTES seleccionats entregaran 15 dies després de ser informats, una còpia de baixa qualitat, però que permeti la seva correcta visualització de cada treball. Tots els FINALISTES seleccionats hauran d’entregar el renderitzat final definitiu abans del dia de la prova que es farà el dijous anterior al dia de l’estrena, prèvia conversa amb el coordinador d’artistes. Els artistes seleccionats no caldrà que vinguin a la prova prèvia perquè aquesta la realitzarà l’organització i l’enregistrarà per tal de fer-li arribar a cada artista i veure si cal fer alguna modificació de darrera hora abans de l’estrena.Es recomanarà als artistes seleccionats ser en persona el dia de l’estrena, però l’organització no es farà càrrec de les despeses de desplaçament.Cada finalista tindrà assignats 2 videomapping en dues poblacions diferents cada setmana fins a completar les 10 poblacions seleccionades on fer el festival.

8. CONDICIONS

Aquesta convocatòria té les següents restriccions i consideracions:

• Només es pot presentar un projecte ajustat a les bases i amb un compromís de la seva realització.

• S’eliminaran els projectes que puguin resultar ofensius en algun dels seus continguts i no s’acceptarà cap reclamació al respecte.

• Els projectes han de cenyir-se a la temàtica i a les condicions específiques.

• La música i les imatges utilitzades hauran de ser pròpies de l’artista o lliures de drets, o en tot cas, elsartistes seleccionats han de tenir els drets per a autoritzar un ús durant un màxim de dos anys de les imatges utilitzades per un ús de videomapping i la seva projecció.

• L’organització del festival es reserva el dret de fer canvis en la convocatòria del 2024.

• Tots els projectes seleccionats com a finalistes passaran a formar part del festival durant un màxim de dos anys, quedant lliures els drets d’exhibició a partir d’aquesta data.

• S’informarà sempre del reconeixement quan es reprodueixin els treballs presentats. L’organització es reserva el dret de comunicació pública de les obres seleccionades com a finalistes.

• La participació en esta convocatòria és totalment lliure i implica la acceptació íntegra de las bases.

9. CALENDARI

Març
. Dia 25 Convocatòria del concurs. Obert el termini d’inscripció per a la participació fins al  3 d’abril. Entrega del CV d’artista.
Abril
. Dia 5 d’abril. Selecció d’artistes participants.
. Dia 25: Finalitza el termini per entregar la primera versió idea proposada pels candidats seleccionats (vídeo 1 minut) per a cada població assignada a cada artista.
Maig
. Dia 2: Versió final entregada artista participant 1 (vídeo 3 minuts mínim) població 1 i 2.
. Dia 9: Versió final entregada artista participant 2 (vídeo 3 minuts mínim) població 3 i 4.
. Dia 16: Versió final entregada artista participant 3 (vídeo 3 minuts mínim) població 5 i 6.
. Dia 23: Versió final entregada artista participant 4 (vídeo 3 minuts mínim) població 7 i 8.
. Dia 30: Versió final entregada artista participant 5 (vídeo 3 minuts mínim) població 9 i 10.

RESUM DATE

Artista seleccionat 1 – entrega creacions videomapping 2 de maig
Població 1 – projecció directe divendres 3 de maig
Població 2 – projecció directe dissabte 4 de maig
Artista seleccionat 2 – entrega creacions videomapping 9 de maig
Població 3 – projecció divendres 10 de maig
Població 4 – projecció dissabte 11 de maig
Artista seleccionat 3 – entrega creacions videomapping 16 de maig
Població 5 – projecció divendres 17 de maig
Població 6 – projecció dissabte 18 de maig
Artista seleccionat 4 – entrega creacions videomapping 23 de maig
Població 7 – projecció divendres 24 de maig
Població 8 – projecció dissabte 25 de maig
Artista seleccionat 5 – entrega creacions videomapping 30 de maig
Població 9 – projecció divendres 31 de maig
Població 10 – projecció dissabte 1 de juny

10. PREMIS

Els premis seran entregats per un jurat composat per persones vinculades al món de la creació artística visual i l’organització del festivalCada finalista tindrà un màxim de 500,00 € per cada videomapping i aquest haurà de fer dos creacions obligatòriament per rebre la quantitat total de 1.000,00 € per artista.

Notes
• Els premis estan subjectes a las retencions fiscals establertes per la llei vigent. Els premis es pagaran exclusivament mitjançant transferència bancària, un cop deduïda la retenció corresponent si és necessària.
• Els premis s’entregaran el més aviat possible intentant que sigui abans de tres mesos de la data de finalització de l’edició del festival.

11. EL JURAT

El jurat està format per 3 persones de reconegut prestigi: el comissari del festival o la persona amb qui delegui, el coordinador d’artistes o la persona amb qui delegui, i un membre de l’associació Telenoika. La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat se reserva el dret de declarar desert algun premi si així ho considera oportú al no ajustar-se a las bases del concurso o a la qualitat dels mateixos.

12. CRITERIS

Existirà un comitè de selecció d’artistes participants que escolliran els FINALISTAS que es regiran a partir dels criteris següents:
• Experiència en videomapping els darrers 2 anys indicats en el CV
• Contingut original i adequat a la temàtica proposada en projectes realitzats
• Estil visual i musical dels treballs artístics realitzats
• Alguna experiència en projectes de videomapping en espais naturals
Aquest concurs NO seleccionarà artistes amb una llarga i contrastada carrera professional en el món del videomapping.

El jurat donarà per vàlids els treballs realitzats pels artistes finalistes que tinguin en compte els criteris següents:
• Originalitat
• Guió, execució i ritme
• Contingut adequats a la temàtica del festival
• Capacitat per a emocionar i transmetre els conceptes plantejats a la temàtica
• Qualitat visual i sonora
• Adaptació a la zona de natura de l’Ebre on es fa la projecció
• Equilibri entre tots els recursos de la proposta (idea, àudio, vídeo, plantejament visual, recursos gràfics utilitzats…)
• Adaptació del projecte a tot tipus de públics.

13. DRETS D’AUTOR

Els drets intel·lectuals de l’obra de cada artista seleccionat son de la persona o persones autores de la proposta. L’organització no farà ús de les idees i propostes no seleccionades com a finalistes. La acceptació de les bases implica la cessió dels drets a la organització per a la reproducció, distribució i comunicació pública de les obres entregades pels finalistes en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà (informàtic, audiovisual, multimèdia, etc.) durant un màxim de 2 anys. La autorització serà a nivell de l’Estat espanyol i en el cas que es reprodueixi nacional o internacionalment caldrà citar que ha estat finalista del concurs de nou talent de videomapping EbreLumen. Els participants signaran electrònicament un exemples d’aquestes bases amb l’acceptació de les mateixes abans d’iniciar la seva tasca creativa. L’import del premi inclou la cessió dels drets a la organització per un màxim de 2 anys. La organització es compromet a fer referència sempre de l’autor/a o autors.

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.