Telenoika

Convocatòries world

CIMATICS -Bruselas del 16 al 19 NOV 06

CIMATICS -Bruselas del 16 al 19 NOV 06

EXTENDED DEADLINE FOR SUBMISSIONS_NO LATER THAN 15th JUNE 2006 Please go to: http://www.cimatics.com for full application form and guidelinesx->XCIMATICS Plataforma Internacional de artes audio visuales a tiempo real y …

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika:: C/ de la Puríssima Concepció, 9 (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.