Telenoika
Drapaires @ Remor: 20-23 mai 2010 / Girona

Drapaires @ Remor: 20-23 mai 2010 / Girona

 La mostra de música experimental Remor de
Girona, que té lloc del 20 al 23 de maig a la Casa de Cultura,
arriba a la setena edició amb la voluntat de fer una aproximació a les
propostes d’artistes innovadors amb una visió àmplia i eclèctica, sense
cap altra limitació que no sigui un plantejament experimental i
renovador. Aquesta setena edició de Remor posa un interès especial en
la improvisació i en els formats i instruments no convencionals. Així
la mostra presenta el resultat del procés de recerca i reciclatge de
l’Orquestra dels Luthier Drapaires (noSignal 2.0, una matriu de 25 monitors VGA) , dóna espai a la improvisació amb
artistes i instruments tan diferents com Hilary Jeffery (trombó), Marc
Egea (viola de roda), Cremaster (electroacústica) o Bèstia Ferida (free
jazz). El programa també fa incursions a la música més extrema amb
Lords of Bukkake, les propostes electròniques (nnID i Thomas Brinkmann)
o les aventures a capella d’Hyperpotamus.

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.