Telenoika
Immersive Dome Workshop

Immersive Dome Workshop

ENG::

MIRA, Eyesberg and Telenoika organize a 3-day workshop, presentations and other activities around the immersive visual and sound experiences.

For the 2016 edition we present the Immersive Dome Workshop, with the main aim to work the theory, the different technical options and set up, as well as the 360º content creation for Dome structures.

Lessons will take place on 7th, 8th and 9th November in Fabra i Coats venue, using the MIRA Dome and other facilities of the venue. Workshops will be driven by international experts.

Teachers

Romain Tardy (FR)

Romain Tardy, visual artist and Antivj label co-founder, an artistic lab focused on immersive installations creation through light and projections. Romain will teach the artistic creation content part for immersive structures.

DOMELAB WORKSHOP (Intolight)
Who we are:
We are artists and engineers.
We design interactive installations and exhibits for trade fairs, museums and events. 
Our custom-made concepts are explaining complex problems, showcasing products, or enforce our customers’ brands.
We are a young creative studio with a passion for interaction and the will to unify real and digital environments. 
Our work is based on the belief that immersion and playful interaction can greatly foster understanding, learning and involvement.
Aim:
This workshop will empower you to understand the basics of content creation for Fulldome, and gives you opportunity to have hands-on experience with it yourself. 
While it should be okay to just sit back and listen, it is highly recommended to bring a recent vvvv installation with you, so you can patch along.

Method:
The workshop will start off with the basics of dome content production, explain basic terminology like Dome Master or Point of Immersion. This will be accompanied by realtime content creation in vvvv, a multipurpose toolkit you can download for free if you want to patch along to the explanations. However, much of this will apply to other tools like After Effects or more traditional 3d software.

During the course of the 3 segments, we will progress from placing simple 2d assets in the dome space to more involved 3d bodies, and finally end up with millions of particles.

Footage:
This is how parts of the workshop could be happening https://vimeo.com/171783848
(intolight @ EMDL, Marko explaining vvvv-dome plugin at IX Montreal, 2015)

Days: November (7, 8 and 9)

Place: Fábrica de Creació Fabra i Coats. Sant Andreu. Barcelona

Schedule: 10 a 14 / 15:30 a 19:30 (teaching hours: 24h)

Price: 200€

Language: English and Spanish

Rooms: Fabra i Coats rooms + MIRA Dome 16 m.

Registration & Info:

tallers@telenoika.net

PROGRAM

Day 01: 07/11

10 to 14 h _ Intolight

15:30 to 19:30 h _ Intolight

Day 02: 08/11

10 to 14 h _ Intolight

15:30 to 19:30 h _ Intolight

Day 03: 09/11

10 to 14 h_ Romain Tardy

15:30 to 19:30 h _ Romain Tardy

(total teaching hours: 24h)

THANKS TO
Blendy 360 CAM
SAT Camsphere

CAT::

MIRA,Eyesberg i Telenoika organitzen 3 dies de tallers, presentacions i altres activitats al voltant de les experiències immersives.
Per l’edició de 2016 es crea el Immersive Dome Workshop amb l’objectiu d’aprofundir en els fonaments teòrics, les diferents opcions tècniques i plantejaments del set up, així com la creació de continguts 360º per a estructures de Dome.
Les classes tant a nivell teòric com pràctic es realitzaran el 7, 8 i 9 de novembre a les aules de la Fabra i Coats i al Fulldome instal.lat en el mateix espai. Els tallers seran impartits per a experts internacionals.

Professors:
Romain Tardy

http://www.romaintardy.com
Romain Tardy, artista visual i cofundador del col.lectiu Antivj ( Laboratori artístic centrat en la creació de instal.lacions immersives mitjançant el treball amb la llum i la seva projecció. Impartirà els tallers dedicats a la creació de continguts artístics per a aquest tipus d’estructures.

Intolight
http://www.intolight.de
L’ estudi creatiu alemany de disseny d’entorns interactius i video mapping Intolight, serà l’encarregat de la introducció de conceptes teòrics i pràctics sobre el Dome i dirigir el desenvolupament tècnic d’aquest tallers de tres dies on es realitzarà una aplicació pràctica en el MIRA Dome, estructura en forma de cúpula de 16 metres de diàmetre

Dies: 7, 8 i 9 de novembre
Lloc: Fàbrica de Creació Fabra i Coats. Sant Andreu. Barcelona
Horaris: 10 a 14 / 15:30 a 19:30 (total d’hores lectives: 24h)
Preu: 200€
Idioma: Anglés i Espanyol
Espais: Aules de la Fabra i Coats + Full Dome 16 m. de diàmetre + 5 projectors + so envolvent
Inscripcions: tallers@telenoika.net

Horaris:
Dia 01: 07/11
10 a 14 hs _ Intolight
15:30 a 19:30hs _ Intolight

Dia 02: 08/11
10 a 14 hs _ Intolight
15:30 a 19:30hs _ Intolight

Dia 03: 09/11
10 a 14 hs _ Romain Tardy
15:30 a 19:30hs _ Romain Tardy
(total d’hores lectives: 24h)

GRACIES
Blendy 360 CAM
SAT Camsphere

CAST::
MIRA, Eyesberg y Telenoika organizan 3 días de talleres, presentaciones y otras actividades alrededor de las experiencias envolventes e inmersivas.
Para esta edición de 2016 se crea el Immersive Dome Workshop con el objetivo de profundizar en los fundamentos teóricos, los distintas opciones técnicas y planteamientos de set up, así como la creación de contenidos 360º para estructuras DOME.
Las clases tanto teóricas como prácticas se realizarán el 7, 8 y 9 de noviembre en la Fabra i Coats, en aulas y al Fulldome instalado en el mismo espacio. Los workshops están conducidos por expertos internacionales:

Profesores:
Romain Tardy
http://www.romaintardy.com
Romain Tardy, artista visual y cofundador del colectivo Antivj, laboratorio artístico focalizado en la creación de instalaciones inmersivas mediante el trabajo con la luz y su proyección, impartirá los talleres dedicados a la creación de contenidos artísticos para este tipo de estructuras.
Intolight

Intolight
http://www.intolight.de
Intolight, el estudio creativo alemán de diseño de entornos interactivos y video mapping, será el encargado de la introducción de conceptos teóricos y prácticos sobre el Dome y dirigir el desarrollo técnico de estos talleres de tres días que tendrán su aplicación práctica en el MIRA Dome, estructura en forma de cúpula de 16 metros de diámetro.

Días: 7, 8 y 9 de noviembre
Lugar: Fábrica de Creació Fabra i Coats. Sant Andreu. Barcelona
Horarios: 10 a 14 / 15:30 a 19:30 (total horas lectivas: 24h)
Precio: 200€
Idioma: Inglés y Español
Espacios: Aulas Fabra i Coats + Full Dome 16 m. de diámetro + 5 proyectores + Sonido envolvente
Inscripciones: tallers@telenoika.net

Horarios:
Dia 01: 07/11
10 a 14 hs _ Intolight
15:30 a 19:30hs _ Intolight
Dia 02: 08/11
10 a 14 hs _ Intolight
15:30 a 19:30hs _ Intolight
Dia 03: 09/11
10 a 14 hs _ Romain Tardy
15:30 a 19:30hs _ Romain Tardy
(total horas lectivas: 24h)

GRACIAS A:
Blendy 360 CAM
SAT Camsphere

Substancial discount for the Mira Festival
If you participate in this workshop you can buy for 35 eur. The ticket for the two days of the Mira Festival.

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.