Wed, 09/02/2011 - 15:57 · per telenoika

jornades 9smitjans : feb-jul 2011 / Badalona

9smitjans @ Els Genis @ Badalona 2011

Els Genis de Badalona posa en marxa la sèrie de jornades 9smitjans per explorar les possibilitats de les noves tecnologies aplicades a l’ús domèstic, cultural i artístic.

La primera edició de 9smitjans es composa d’un conjunt de tallers i activitats dirigides a proporcionar eines i coneixements sobre l’ús dels computadors i el programari lliure.

9smitjans, com a iniciativa independent, vol crear un espai d’exposició i debat obert a la participació i col·laboració de tothom qui pugui aportar la seva experiència.

Programació 9smitjans :

FEBRER
1. Maquinari, programari i Internet (Taller) - 15, 16 i 17 de febrer de 18h a 21h
A. Reciclatge de maquinari (Laboratori) - 23 de febrer de 18h a 21h

MARÇ
2. Programari lliure (Taller) - 8, 9 i 10 de març de 18h a 21h
B. Gnu/Linux Install Party (Laboratori) - 16 de març de 18h a 21h

ABRIL
3. Introducció a la programació (Taller) - 5, 6 i 7 d’abril de 18h a 21h
C. Programem (Laboratori) - 13 d’abril de 18h a 21h

MAIG
4. Àudio Imatge Linux (Taller) - 3, 4 i 5 de maig de 18h a 21h
D. Àudio Imatge Jam (Laboratori) - 12 de maig de 18h a 21h

JUNY
5. Pure Data (Taller) - 7, 8 i 9 de juny de 18h a 21h
I. Pure Data Blank Pages (Laboratori) - 15 de juny de 18h a 21h

JULIOL
6. Instal·lacions multimèdia interactives (Taller) - 5, 6 i 7 de juliol de 18h a 21h
J. Instal·lació llampec (Laboratori) - 13 de juliol de 18h a 21h

Cada taller té una durada de 9 hores, fraccionat en 3 dies per sessions de 3 hores.
Les sessions de laboratori són de 3 hores i s’efectuen a posteriori del taller relacionat.

Més informació slario@elsgenis.org

Maquinari, programari i Internet (Taller)

9smitjans comença el seu cicle de tallers amb un bateig informàtic enfocat a l’ús dels ordinadors i el seu funcionament a nivell d’iniciació.

Durant el transcurs del taller aprendrem:

 • les parts d'un ordinador i diferents perifèrics
 • què és un sistema operatiu, manejar fitxers, carpetes, l’escriptori, dispositius externs i un xic de programari d’ofimàtica
 • què és Internet, navegar i cercar per la xarxa, usos del correu electrònic i compartir fitxers

No es precisa de grans requisits previs, solament interès per la matèria, ganes d'aprendre i compartir la vostra experiència.

Reciclatge de maquinari (Laboratori)

Sessió dedicada al reanimament d’ordinadors i al reciclatge de maquinari.

Programari lliure (Taller)

El segon taller de 9smitjans ens acosta al món del programari lliure i la seva evolució des dels seus orígens universitaris fins l'arribada als entorns d'escriptori dels ordinadors domèstics.

Durant el transcurs del taller aprendrem:

 • filosofia, història i protecció legal del programari lliure
 • l'ús en servidors, entorns de investigació i domèstic
 • projectes consolidats i destacats
 • l'ús d'aplicacions d'escriptori bàsiques com OpenOffice i Thunderbird

No es precisa de grans requisits previs, solament interès per la matèria, ganes d'aprendre i compartir la vostra experiència.

GNU/Linux Install Party (Laboratori)

Sessió d’instal·lacions de sistemes operatius i distribucions lliures sobre els vostres ordinadors.

Introducció a la programació (Taller)
El tercer taller de 9smitjans introdueix els fonaments de la programació informàtica per poder crear els teus primers algoritmes.

Durant el transcurs del taller aprendrem:

 • què és un programa i què aporten
 • dades, operadors, sentències de control, funcions i llibreries
 • llenguatges i paradigmes de programació
 • implementar codi propi
 • l'ús d'entorns de desenvolupament
 • l’estructura d’una pàgina web

No es precisa de grans requisits previs, solament interès per la matèria, ganes d'aprendre i compartir la vostra experiència.

Programem (Laboratori)

Sessió dedicada a la confecció d’algoritmes, l’ús d’entorns de desenvolupament i cerca de llibreries determinades.

Àudio Imatge Linux (Taller)

El quart taller de 9smitjans es centra en el tractament i manipulació d'àudio, imatge i vídeo per la producció musical i visual sobre programari lliure.

Durant el transcurs del taller aprendrem:

 • comunicar dades d'àudio i MIDI en temps real i baixa latència entre aplicacions mitjançant l'aplicació JACK
 • l'ús del codi MIDI per la comunicació entre diversos equips electrònics
 • l'entorn de masteritzat d'àudio Ardour
 • editar imatges i gràfics amb Gimp, Inkscape
 • importar i editar vídeos

S'aconsella als participants que vulguin practicar durant el taller portar el seu sistema Linux degudament instal·lat. Altrament no es precisa de grans requisits previs, solament interès per la matèria, ganes d'aprendre i compartir la vostra experiència.

Àudio Imatge Jam (Laboratori)

Sessió d’improvisació multimèdia oberta als participants de cara a practicar i aprofundir les tècniques relacionades amb el taller.

Pure Data (Taller)

El cinquè taller de 9smitjans proposa una introducció a Pure Data, un entorn de programació gràfic i en temps real per processar dades, imatge i so.

Durant el transcurs del taller aprendrem:

 • història i usos
 • instal·lar l'aplicació
 • conceptes bàsics i funcionament general
 • generar, reproduir i manipular fonts d'àudio i vídeo
 • controlar dades de perifèrics i per la xarxa

No es precisa de grans requisits previs, solament interès per la matèria, ganes d'aprendre i compartir la vostra experiència.

Pure Data Blank Pages (Laboratori)

Trobada per a músics, artistes visuals i programadors que improvisen alhora partint d’una aplicació en blanc de Pure Data, sense poder carregar i memoritzar cap altre programa durant el seu transcurs. La durada de cada sessió és d’una hora.

Instal·lacions multimèdia interactives (Taller)

9smitjans conclou la temporada amb un taller per tractar algunes de les tècniques emprades per la realització d'instal·lacions interactives mitjançant maquinari i programari lliure.

Durant el transcurs del taller aprendrem:

 • tipus de sensors, actors i usos
 • què és Arduino i com es programa
 • metodologies de diàleg entre màquines i humans
 • idear i planificar una instal·lació interactiva

No es precisa de grans requisits previs, solament interès per la matèria, ganes d'aprendre i compartir la vostra experiència.

Instal·lació llampec (Laboratori)

Sessió dedicada a la concepció, estudi i creació d’una instal·lació interactiva ideada pel conjunt dels participants.

 

http://elsgenis.org/9smitjans/

Mes tallers

 • Taller de iniciación a la programación creativa con VVVV  INTRODUCCIÓN
  El taller se enfoca en el los conceptos básicos del programa para que el alumno pueda crear herramientas propias para la generación y control de contenido audiovisual en tiempo real.
  VVVV es un software libre y gratuito.


  CONTENIDOS POR DIAS:


  Martes 5 de noviembre 2019:
  - Introducción a VVVV,
  - Funcionamiento del programa: interfaz y lógica del programa.
  - Nodos, tipos de nodos y operaciones básicas.
  - Spreads: lógica de spreads y slices.
  - Render.

 • Taller de LED Mapping y Stage Design

  DIRIGIDO A Este taller está dirigido a principiantes en el mundo LED/DMX, artistas de vídeo, diseñadores de imagen y apasionados por la imagen en movimiento y la luz son bienvenidos.


  Requerimientos para estudiantes, habilidades y equipos:

 • programación creativa con VVVV

  CONTENIDOS POR DIAS:


  Martes 30 de julio:
  - Introducción a VVVV,
  - Funcionamiento del programa: interfaz y lógica del programa.
  - Nodos, tipos de nodos y operaciones básicas.
  - Spreads: lógica de spreads y slices.
  - Render.
  - Manipulación de vídeo, filtros, efectos en tiempo real.
  Ejercicio: Como crear tu propio video mixer.


  Miercoles 31 de julio:
  - Creación y control de gráficos 2d y 3d en tiempo real.

 • Tècnica audiovisual aplicada a l'escena

  Destinataris:

  El taller està dirigit a totes aquelles persones interessades en ampliar coneixements d'audiovisuals i posar-los en pràctica al món de les arts escèniques. Estudiants de comunicació audiovisual, publicitat, editors de video, cinema documental, artistes visuals i professionals del sector audiovisual o del sector de les arts escèniques


  Descripció:

  # Taller Tècnica de Video

  · Projectors _ Tecnologies LCD vs DLP vs Laser
  Analitzarem les diferents tecnologies de projecció

 • Taller de Gráfica Generativa. Dibujando con código

  Objetivos :

  • Obtener conocimientos básicos en la utilización de la herramienta Processing
  • Introducción a los primeros conceptos de programación
  • Tener una base para poder profundizar en la creación visual o gráfica generativa
  • Aprendizaje de la metodología de producción, utilización de los recursos en red para resolver dudas, aprendizaje autónomo y trabajo en grupo para la resolución de problemas y creación de piezas
  • Aproximación al código visual y el arte digital enfocado al “art code”

  PROGRAMA