Telenoika
LaTele :: Projecte Guanyador Ajuts Telenoika 2011

LaTele :: Projecte Guanyador Ajuts Telenoika 2011

Projecte Guanyador Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2011

adhesiu01b LaTele    //dotació 2000 euros
de l’Assemblea per la Comunicació Social.
Per la millora de la infraestructura telemàtica de gestió de continguts i emissió del canal.


LaTele.cat
és un projecte de participació social per la creació d’un canal televisiu d’informació independent sobre els moviments socials a Barcelona. Fa poc han fet el pas de la UHF a la TDT i estàn en continu desenvolupament i millora de les eines que els permeten gestionar els continguts i poder crear una programació continuada. Actualment emeten pel canal 37 de la TDT i per http://latele.cat

 

Resolució Ajuts Telenoika 2011:: http://telenoika.net/resolucio2011


 

 

LaTele
Assemblea per la Comunicació Social
Canal de televisió en TDT i lloc web http://latele.cat
Barcelona, 2005

 

Després de 24 mesos de gestació des de la creació de l’Assemblea per la Comunicació Social, les emissions de LaTele començaven a l’abril de 2005, al canal 52 per a Barcelona.

El canal formava part de la campanya Okupem les ones, de reivindicació d’espais en l’espectre radioelètric per a l’ús social (ni privat comercial, ni públic institucional), amb propostes de canvi en el marc legal i de creació de canals ràdios i televisió de propietat i gestió col·lectiva, sense ànim de lucre i sense vinculació al sistema de partits-sistema públic, vinculats al que s’anomenen moviments socials, i amb models de comunicació alternativa.
Fins al 2010, LaTele-canal 52, i la web okupemlesones.org, van anar creixent, amb l’emissió de continguts recopilats entre entitats, grups socials i creadors audiovisuals i continguts generats pels col·laboradors més directes del projecte. La presència a la web inclou la part pública (amb els continguts de producció pròpia i informació sobre el
tercer sector audiovisual), i la part privada, per al treball intern, on s’utilitzen les eines col·laboratives de la web per al treball de producció i coordinació propi del model de funcionament de LaTele (participatiu, horitzontal, cooperatiu,
descentralitzat, no professional).

Es desenvolupa el programa de continuïtat, Comunitytv, amb llicència lliure, que s’utilitza per a l’emissió en el canal 52 de la televisió analògica. Més endavant es crea el canal okupemlesones a la plataforma blip.tv, per a la difusió digital. Augmenta la producció des de LaTele i la col·laboració de col·lectius i creadors que aporten contingut.

Es continua també amb l’acció legal per modificar el marc normatiu i per donar resposta als processos sancionadors derivats d’una legislació que només preveu l’existència de canals de l’estat (en els diferents nivells administratius), i de les empreses privades comercials. Es manté també una activitat de coordinació amb altres mitjans lliures i comunitaris de l’estat espanyol, a través de la Red de Medios Comunitarios i de trobades amb mitjans lliures catalans. Junt amb les ràdios lliures i altres mitjans alternatius de Barcelona, participa en l’agència 29s, una experiència de coordinació de mitjans lliures i de periodisme alternatiu amb motiu de la vaga general de setembre de 2009.

A l’abril de 2011 comencen les emissions en TDT i es renova la web canviant el domini okupemlesones.org per latele.cat.

El salt a la TDT augmenta la cobertura del canal (amb cobertura a part del Barcelonès i Maresme), i suposa un salt també en la programació. Es posen en marxa nous programes (Programa d’aigua, Y tu k miras, gilipollas!, Debats, HartiCultura, DirecteaMent, Zienzia i Zpiritu, @Doc, Animalistas TV, més alguns en preparació: ContraInfos, La Ciutat Batega), i s’obren espais a la programació per a documentals, cinema, videoclips, xerrades, notícies. El material produït per LaTele i la major part del que arriba i s’emet és material lliure de drets o està sota llicències Creative commons. Al 2009 s’obre un grup a la plataforma Generatech, de caràcter privat, com a eina de treball intern. Tot i no estar especialment enfocada a les necessitats del treball audiovisual, aquesta plataforma inclou aplicacions enfocades al treball col·lectiu i en xarxa (calendaris, galeries d’imatge i vídeo, blogs, tasques, wikis) que faciliten la coordinació de les tasques de producció, emissió, comunicació, de LaTele.

Per a la comunicació externa, es creen perfils al Facebook, Twiter i N-1 (aquest darrer encara no actiu).
Amb motiu de les acampades del 15M, es realitzen les primeres retransmissions en directe des del carrer, llançant a través de la TDT el senyal d’streaming de les assemblees de plaça Catalunya.

 

EQUIP

LaTele és un projecte de construcció col·lectiva en el qual hi participen, en diferents graus, molts persones i entitats. El cercle amb una participació més activa està format per unes 25 persones, amb formació i/o habilitats
en la producció audiovisual i periodística, en telecomunicacions i en informàtica, principalment.

D’entre aquest grup, les tasques més específiques relacionades amb el projecte que es presenta es reparteixen entre set persones, que participen en la gestió de la web i de canals en xarxes socials i en les tasques de programació i emissió en TDT.

OBJECTIUS

•Crear una nova plataforma digital de gestió de continguts audiovisuals via web per a l’emissió en TDT.
•Fomentar la participació en un canal de televisió a través de la col·laboració web, d’acord amb el model de funcionament de LaTele i l’assemblea.
•Georreferenciar els continguts audiovisuals de LaTele per tal de f dur a terme una cartografia dels esdeveniments dels darrers anys a Catalunya, tant en l’àmbit polític com en el cultural i l’artístic.
•Investigar els nous formats per a fer difusió dels continguts audiovisuals de LaTele (Canal 37 de la TDT a Barcelona i al Maresme i latele.cat) i per integrar els suports web, telèfon mòbil i TDT.

PLANTEJAMENT TEÒRIC

Des del 2003 l’Assemblea per a la Comunicació Social té per objectiu la consecució d’uns mitjans de comunicació propis de la societat civil. Amb aquesta finalitat al 2005 vam començar a emetre al canal 52 de l’UHF i l’1 d’abril del 2011 per TDT (emetent a tot Barcelona –excepte Sants- i el Maresme).
L’Assemblea per la comunicació social es va formar a partir de la trobada de diversos sectors:
– Per un costat, la gent que havia estat en comissions de comunicació de campanyes contra el Banc Mundial, a la cimera europea del 2002 i a les campanyes anti guerra.
– Per un altre, gent que prové del periodisme (i no se sent a gust amb l’actual model comunicatiu).
– En tercer lloc, gent que fa vídeo o documentals al marge dels canals comercials.
– Finalment, gent que prové de la tradició de les ràdios lliures.
La voluntat d’aquest projecte consisteix en aprofitar els mitjans tècnics que ara tenim a l’abast per tal d’aprofundir en la gestió horitzontal d’un mitjà de comunicació lliure i comunitari.

Aquest procés prové d’una tradició i de l’aprofitament d’un moment en què desenvolupaments com la web 2.0 ((What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software) i d’altres fan possible aquesta gestió participativa.
Des de finals de la dècada dels seixanta es va engegar un camí cap l’autogestió en tot els àmbits de la cultura, procés que va dur a transformar conceptes com art, cultura o educació amb la substitució de conceptes com democratització de la cultura per cultura democràtica, aquella que no consisteix senzillament en arribar a tots els públics sinó en que tothom hi participi. Això va estar lligat amb el naixement de conceptes com democràcia directa o democràcia participativa. Entre d’altres coses, aquest procés va dur al sorgiment de mitjans lliures, en especial, de ràdios, com la pionera Radio Alice, que unia el fet de ser un mitjà de comunicació amb la inquietut per noves formes d’art.
A partir dels darrers anys del segle XX, totes aquestes demandes es van situar en el centre de les reivindicacions dels moviments socials, que cerquen substituir la democràcia consumidora, que escull cada quatre anys i calla, per una democràcia participativa, on no hi hagi una distinció clara entre qui produeix i qui consumeix.
Això s’entén no només com a objectiu final sinó com a camí, com a pràctica quotidiana de la dissidència i construcció, ja, de noves formes.
Al mateix temps, s’ha anat aprofundint en la importància política de la imaginació (A. Apparudai, N. García Canclini, G. Balandier, M. Augé, etc., amb arrels a C. Castoriadis , M. de Certau i d’altres). Si ja a la Itàlia dels setanta es deia que la subjectivitat és revolucionaria, ara aquesta idea és central en els moviments de contestació del sistema. El concepte d’artivisme (unint producció artística i activisme), per exemple, és hereu d’aquesta concepció que no es basa tant sols en què «el coneixement ens farà lliures» sinó també en què l’explosió de les creativitats  lliures és fonamental per «un món on càpiguen molts mons».
L’Assemblea per a la comunicació social té les seves arrels en aquestes tradicions i en formes de fer política com el moviments insubmís, l’ecologisme polític, l’okupació, els moviments altermundistes, el moviment anti guerra, etc.
En primer lloc, no entenem la distinció entre mitjans i fins. Volem ja crear instruments per un món nou i noves maneres d’actuar. No esperem al final del procés. Com deien els autònoms italians als setanta, «volgiamo tutto subito».
En segon lloc, volem ser un canal per tal que la societat civil (entenent per tal no només col·lectius sinó també individus) s’expressi, no «la veu dels que no tenen veu». Volem seu un altaveu, no portantveus. El nostre desig és que la gent s’apropiï d’aquest canal, okupar les ones radioelèctriques i al mateix temps deixar-nos okupar per la gent. Com deia l’EZLN de Chiapas, «en els nostres somnis, nosaltres no hi som».
Amb l’aparició de la web 2.0 i la facilitat d’emprar la web i altres eines com a mitjans de creacióó i de difusió de LaTele, se’ns planteja ara el repte, no només de difondre els continguts a la web, sinó d’unir la cultura col·laborativa d’internet amb la necessitat de veure’ns presentades (no representades) dins els nostres televisors. Alliberar LaTele amb l’ús d’Internet i derribar les barreres entre qui fa televisió i que la consumeix passivament des del sofà. Convertir-nos en veritables emissors, però també receptors de nous continguts i de formes noves de crear-los.
Utilitzar la web i les tecnologies digitals per millorar el funcionament de LaTele com a canal al servei tant de les organitzacions i persones que creen continguts en l’àmbit de la transformació social, com de les organitzacions i persones que volen rebre, també pel televisor, continguts alternatius als que ofereixen els canals comercials i institucionals.

La televisió intel·ligent (concepte utilitzat pels fabricants de televisors i plataformes com Google sobre el futur d’aquest aparell) ha de ser més que un parany comercial, ha ser un reflex de la intel·ligència col·laborativa; ha de deixar enrere els models dominants de televisió (dirigits bàsicament a les morals del bon ciutadà i al consum) per donar pas a una nova televisió feta per i entre totes.
I per això calen plataformes lliures on aparells (càmeres, mòbils d’última generació), vida quotidiana (el carrer, els barris, però també la llar, la casa, el menjador) i Internet (amb les wikis, la missatgeria instantàneanea, els videoblogs o la interactivitat), vaginint trobant.
En resum, volem crear una plataforma lliure per gestionar una televisió lliure i col·laborativa, que incorpori a la tradició dels canals lliures les noves eines de producció col·laborativa i de lliure circulació de la informació i la cultura.

PLANTEJAMENT TÈCNIC

La plataforma digital de gestió de continguts audiovisuals de LaTele constarà de web, programari de continuïtat d’emissió i aplicacions mòbils.

1. Web

Serà l’eix del projecte global i funcionarà com a plataforma per enllaçar, organitzar i distribuir els continguts audiovisuals.

Objectius
– Posar a disposició del públic (en especial el que no segueixi les emissions per TDT) tots els continguts generats per LaTele (programes, notícies o vídeos de col·laboradors esporàdics).
– Facilitar-ne la cerca i localització.
-Contribuir al desenvolupament dels àmbits de lliure distribució i accés a la informació i la cultura, amb l’ús de llicències creative commons per a usos no comercials tant per als continguts audiovisuals com per al programari.
– Permetre i generar la programació de LaTele via web, amb sistemes de treball remot per a la confecció de les graelles de programació, en connexió amb el sistema de continuïtat que envia els continguts a l’emissor de TDT.
– Servir de eina interna organitzativa i participativa per a les persones membres i col·laboradores de LaTele.
– Difondre el projecte de l’Assemblea per la Comunicació Social i el Tercer Sector de la Comunicació.
– Compartir informació i recursos amb altres mitjans

Característiques
Combinarà sistemes de vídeo a la carta o sota comanda (VoD) per accedir als diferents programes i sistema streaming per a l’emissió simultània de la programació a la TDT i a la web.
Serà una plataforma de lliure publicació (wikitele) per a la recepció de continguts audiovisuals.
Disposarà d’un sistema de selecció de continguts per a ser emesos en TDT.
Els continguts estaran etiquetats per facilitar la cerca i la interacció amb diverses plataformes (blip.tv principalment, però també Youtube, Vimeo i plataformes lliures com Giss).
Els continguts també estaran georreferenciats i així es podran presentar mapes d’itineraris audiovisuals relacionats amb les temàtiques que tracta laTele-ACS i amb els diversos col·lectius que hi participen.
Disposarà d’eines per rebre i enviar continguts a les aplicacions mòbils mitjançant aplicacions.
Disposarà de versió per a mòbils de manera que a través d’un d’aquests dispositius es veuran els continguts adaptats.
Disposarà d’eines de gestió interna, coordinació i organització dels diferents equips de producció LaTele.

2. Programari de continuïtat d’emissió

Estarà instal·lat en els equips del centre emissor de TDT i connectat per xarxa local wifi als equips de producció i, via internet, a la web.

Objectius

– Desenvolupar un programa propi lliure, que converteixi les graelles de programació en una llista d’emissió.
– Facilitar la inserció d’imatges identificatives sobreimpressionades i de text que es vagi actualitzant.

Característiques
El programari disposarà d’eines per crear i editar la graella de programació.
Permetrà llançar els diferents vídeos que composen la graella per a la seva emissió en TDT.
A partir de la graella importada de la web, substituirà els vídeos en baixa definició de la web per versions en alta qualitat.
Permetrà incrustar sobre la imatge diferents gràfics
Llançarà en els temps programats un news ticker o crawler que s’alimentarà de la web.


3. Aplicacions mòbils


Objectius

– Augmentar la difusió dels continguts de LaTele a través d’aplicacions mòbils.
– Facilitar l’accés a la informació des de dispositius mòbils.

      
Característiques

Estaràn desenvolupades en ambients multiplataforma (Android, Iphone, BlackBerry).
Permetran la reproducció dels continguts de la web de manera adaptada a les diferents grandàries de pantalla.
La majoria dels continguts audiovisuals de la web estan georreferenciats de manera que, aprofitant les capacitats de
geolocalizació d’alguns smartphones tindrem accés al contingut l’acció del qual va transcórrer en el punt en el qual ens trobem i filtrar-los per categories i dates. A través del mòbil es podran oferir mapes d’itineraris temàtics audiovisuals.
En llocs emblemàtics o d’interès de la ciutat es col·locaran senyals «QR Code» que a través del mòbil ens enllaci directament amb continguts de la web.
Disposarà de mitjans per a enviar continguts audiovisuals registrats pels dispositius a la zona de lliure publicació (Wikitele) de la web de manera automàtica.

Tecnologies aplicades
Per al desenvolupament de la web s’utilitzarà el gestor de contingut Drupal com a nucli.
S’usarà exclusivament programari lliure en el seu desenvolupament i es programaran els mòduls necessaris en els mateixos termes. Per a la seva comunicació amb la resta d’aplicacions s’usaran web services.
Per al desenvolupament tant del programari de continuïtat com de les aplicacions mòbils s’usarà la tecnologia Flex per les seves capacitats multiplataforma, de connexió amb aplicacions web mitjançant web services i el seu senzill desenvolupament. El codi font d’aquestes aplicacions serà de lliure distribució.

CALENDARI
Primera fase: conclosa al gener de 2011

Web
– Fer l’embed de l’arxiu de vídeos de LaTele (aproximadament uns 600 vídeos).
– Georreferenciar, etiquetar i organitzar tots els vídeos
– Testeig de cartografies.
– Disseny gràfic de la web.
– Integrar el disseny dins el programari web (Drupal) d’acord amb els criteris d’estil de LaTele.
– Programació i testeig de la wikitele .Desenvolupar les eines per a la creació de la graella de programació TDT.
– Capacitació de l’equip de LaTele per gestionar la nova web (pujada de vídeos i generació de la graella).
– Difusió per les xarxes socials de la nova web (al Facebook actualment 1845 amics i 1212 seguidors al twitter).
– Presentació pública de la web i la wikitele.

Segona fase: conclosa al març de 2011
– Implementació i testeig les eines de gestió interna, coordinació i organització dels diferents equips de producció.
– Capacitació de tot l’equip de LaTele (no només l’equip de programació)
– Capacitació dels caps de programa per gestionar les parts de la web relacionades amb el programa.
– Compartir informació i recursos amb altres mitjans (LaTele és membre de la Red de Medios Comunitarios i manté contacte amb mitjans alternatius d’arreu i col·lectius d’artivistes).

Tercera fase: Conclosa al juliol de 2012
– Programació i testeig de la versió de la web per a mòbils.
– Programari de continuïtat d’emissió
– Programació i testeig del software per llençar els vídeos que composen la graella de programació.
– Programació i testeig de les eines per la importació i processat de la graella de programació de la web.
– Programació i testeig del news ticker o crawler que s’alimentarà de la web i de la incrustació de gràfics.

Quarta fase: conclosa a l’octubre de 2012

Web

– Implementació de les aplicacions per servir i rebre continguts de les aplicacions mòbils.

Programari de continuïtat d’emissió

– Programació i testeig d’eines per a crear i editar la graella de programació localment.

Aplicacions mòbils
– Programació i testeig d’aplicacions per a mòbils.
– Implentació de l’oferta de mapes d’itineraris temàtics audiovisuals a través del mòbil.
– Implementació i testeig de mitjans per a enviar continguts audiovisuals registrats pels dispositius a la zona de lliure publicació (Wikitele) de la web de manera automàtica.
  

VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE

– Programació i disseny de la web en totes les seves fases: 3000 euros
– Programació i disseny del software de continuïtat d’emissió en totes les seves fases: 2000 euros
– Programació i disseny de les aplicacions per a mòbils en totes les seves fases: 500 euros

Total projecte:
6500 euros

 

PLA DE FINANÇAMENT

– Beca Telenoika: 2000/4000 euros (octubre 2011-octubre 2012).

– Cross-Founding Verkami: 2000 euros. (Projecte per presentar a finals d’any coincidint amb la presentació de la
nova web de LaTele.)

– Socis de LaTele: 3000 euros l’any.

Altres subvencions:

S’intentarà accedir a subvencionss institucionals al 2012 (CoNCA, Avanza, etc.).

Treball voluntari : la part que no es pugui cobrir amb treball remunerat es farà amb treball voluntari de l’equip participant al projecte.

+INFO:: http://latele.cat

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.