Telenoika
NOW_BCN 29nov->1des

NOW_BCN 29nov->1deslogo.gif

l’espai radioelèctric, la recuperació de l’espai públic


i la ciutat com a desafiament ecològic, tres processosinterconnectats que requereixen el coneixement,la creativitat i el compromís d’un nombre creixentde ciutadans.

 

Jonah Brucker-Cohen. Honor Harger. Armin Medosch. William J. Mitchell

a

Del 29 de novembre a l’1 de desembre de 2007

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

En aquesta quarta edició s’exploren tres dimensions de la nova condició urbana: la conquesta de l’espai radioelèctric, la recuperació de l’espai públic i la ciutat com a desafiament ecològic, tres processos interconnectats que requereixen el coneixement, la creativitat i el compromís d’un nombre creixent de ciutadans.

Creiem que la següent activitat pot ser del seu interès:

(entrada lliure)

DEBAT

La conquesta invisible: una història social i cultural de l’espai hertzià

Jonah Brucker-Cohen, Honor Harger, Armin Medosch i William J. Mitchell

Coordinat i moderat per José Luis de Vicente

Dijous 29 de novembre a les 19 h, Hall

L’espectre radioelèctric –l’espai d’ones electromagnètiques en què circulen emissions de ràdio i TV, senyals de telefonia mòbil i GPS, xarxes de Wi-Fi…– és el sòl urbanitzable de la societat de la informació. La seva progressiva colonització i conquesta al llarg del segle xx han transformat l’articulació de les ciutats i les relacions entre els individus. Tanmateix, sabem molt poques coses sobre l’espectre: qui el posseeix, de quina manera s’administra, com se’n decideixen els usos. Tot i ser un recurs pretesament escàs i preciós, la seva regulació està rarament sotmesa a processos d’escrutini públic.

A dos anys de “l’apagada analògica” –la transformació de totes les emissions de ràdio i TV en digitals–, cada vegada hi ha més veus que reclamen canvis profunds en el model de gestió de l’espectre per tal de fomentar-ne la dimensió d’espai públic i comunitari, i perquè hi puguin accedir cada vegada més agents socials, ara que tots som en major o menor grau emissors. Els activistes per “l’espectre obert” plantegen, a més, que l’escassetat de freqüències hertzianes que obliga a regular el sistema és herència d’un model tecnològic caduc que, si es replantegés, podria obrir una nova era d’“amplada de banda infinita”.

dialoguen Jonah Brucker-Cohen, artista digital conegut pels seus projectes que subverteixen les arquitectures de xarxes de comunicacions; Honor Harger, membre del col·lectiu Radioqualia i experta en les lectures culturals sobre l’espectre; Armin Medosh, crític i activista per l’espectre obert, i William J. Mitchell, catedràtic d’arquitectura del MIT i un dels més reconeguts experts en les connexions entre espai urbà i espai digital.

NOW t’invita a formular les teves pròpies idees,

incorpora una selecció bibliogràfica sobre les temàtiques NOW,

una síntesi audiovisual de les crisis i desafiaments que defineixen la cultura planetària del segle xxi, i també,

una exposició interactiva d’art radiofònic i sons de l’espectre electromagnètic.

Dijous 29 de novembre de 2007, obert de 17h a 22h

Divendres 30 de novembre i dissabte 1 de desembre de 2007, obert d’11h a 22h

Més informació: http://www.cccb.org/now/cat/index.htm

L’ animem a que enviï aquest missatge a tots aquells que puguin estar interessats en aquest projecte.

En el marc de
Barcelona Ciència 2007

Amb la col·laboració d’
ICatFm

En el marc del projecte Anella Cultural, participen a NOW l'Institut Municipal d'Acció Cultural, Lleida; el Museu de Granollers; el Teatre Principal, Olot, i el Centre d'Art Cal Massó, Reus.


Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5
08001 Barcelona
Tel. 34 93 306 41 00
Fax. 34 93 306 41 01
www.cccb.org

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.