Telenoika
| ,

Mapping de Telenoika

Equip especialitzat en videoprojeccions arquitectòniques, conegudes com mapping.

En les últimes dècades, el llenguatge audiovisual destinat a l’espectacle, ha evolucionat considerablement. En bona part ha estat possible, gràcies a una generalització i millor accessibilitat a les noves tecnòlogies per part del gran públic. Aquest fet ha possibilitat a persones creatives, el poder abordar, experimentar i entendre l’art, en noves formes que estan revolucionant els diversos camps de la creació audiovisual.

Som un grup de persones amb orígens tan diversos com la mescla de video en temps real (Vj), l’animació, la publicitat, la programació de software o la música. Desenvolupem i adaptem les noves tecnologies per a les nostres pròpies nescessitats, per a crear el nostre propi llenguatge audiovisual i aplicar-lo a nous contextos.

Els nostres espectacles no només utilitzen els últims avenços tecnològics sino que es basen en imatges úniques i exclusives, fent servir tant les eines que desenvolupem com eines d’animació i composició 2D/3D, oferint un espectacle amb qualitat estètica i narrativa.

Fem viure a l’audiència una experiència audiovisual impressionant, on la relació entre les superfícies, els objectes, l’arquitectura, la llum i el só cobren vida i captiven els sentits.
La nostra extensa investigació en perspectiva, òptica i percepció humana, ens ha donat el poder de crear il·lusions sorprenents i versemblants a partir del so i la llum projectada.

PROCÉS

Després d’un acurat procés de mesura, es procedeix a la construcció de models bidimensionals i tridimensionals detallats de la façana/objecte. A continuació, es genera el contingut
d’àudio i vídeo, utilitzant aquests models per «mapejar» amb la llum del projector la fesomía específica de la façana/objecte. Això ens permet modificar l’aspecte visual de l’arquitectura -fent servir el control de volum de la llum, el color i la superfície- podent alhora canviar la seva pròpia naturalesa i transformar la manera com és percebuda.

Els nostres passos a seguir, es poden esbossar de la següent manera:

1.Visita tècnica, fotografía i presa de mesures
2.Observació de l’espai i el seu entorn per a definir els requisits específics i tècnics per dissenyar el rider
3.Desenvolupament de software
4.Modelatge 2D i 3D
5.Test, visita al l’espai per la verificació de la plantilla del model
6.Creació de continguts visuals
7.Creació de continguts d’audio
8.Post-producció i edició dels continguts creats
9.Muntatge del setup i ajustos finals
10.Execució de l’espectacle.

ESPECTACLES

1-2/07/2011
Kernel Festival // Desio (IT) // 09:21 min
http://vimeo.com/26047200

05/2011
Encounters – 光影大三巴. Macau Arts Festival // Macau (CH) // 22:01 min
http://vimeo.com/24642623

18/10/2010
El Molino Opening // Barcelona (ES) // 10:55 min
http://vimeo.com/16481605

17/09/2010
Festival Eutopia // Córdoba (ES) // 15:10 min
http://vimeo.com/15238717

22/06/2010
Nit dels focs de Sant Joan // Perpignan (FR) // 16:00 min
http://vimeo.com/13141542

14/04/2010
Feria de Castilla la Mancha // Albacete (ES) // 15:58 min
http://vimeo.com/11007507

12/03/2010
Centre d’Art Cal Massó // Reus (ES) // 13:29 min
http://vimeo.com/11124495

19/12/2009
Figueres Catalan Cultural Capital 2009 // Figueres (ES) // 21:44 min
http://vimeo.com/8749914

26/09/2009
Festival Ingravid @ Figueres // Figueres (ES) // 21:13 min
http://vimeo.com/7001138

IMPACTE

Els espectacles de Telenoika tenen un impacte que va més enllà del públic assistent, treballem també l’impacte generat a internet, en plataformes com Vimeo a YouTube, on les nostres creacions s’estenen viralment a travès de les xarxes socials.

El YouTube i Vimeo actuen com a bons difusors de les nostres creacions. YouTube és utilitzat pel públic en general, mentre que Vimeo es dirigeix a la comunitat artística audiovisual més professional.

Hem estat testimonis d’una tendència a l’acceleració en la propagació viral del nostre treball:

Setembre de 2009: Festival Ingravid. Catalunya
51,000 total plays in the months following;

Maig de 2011: Encounters – 光影大三巴. Macau Arts Festival
350,000 total visits on YouTube in 3 months;

Juliol de 2011: Kernel Festival. Desio, Italy
36,589 total plays on Vimeo and 848,197 “loads” in just 4 days!

A més, apareixen en una gran quantitat de blocs especialitzats, publicacions digitals i la premsa tradicional en les seves versions online.
Aqui mostrem uns exemples a de les nostres creacions sense la necessitat de llançar cap campanya promocional:

Tribuna de Macau :
http://www.jtm.com.mo/view.asp?dT=379703007

Make Magazine :
http://blog.makezine.com/archive/2009/10/spooky-projection-mapping.html

Create Digital Motion:
http://createdigitalmotion.com/2009/10/epic-projection-mapping-theatre-f…

L’EQUIP

Som un grup de persones amb orígens tan diversos com la mescla de video en temps real (Vj), l’animació, la publicitat, la programació de software o la música.

Des del nostre debut el setembre de 2009 al festival Ingràvid de Figueres, l’equip de mapping de Telenoika s’ha convertit en un referent en la seva pràctica aconseguint renom internacional participant a múltiples festivals internacionals com els anteriorment mencionats.

mapping_telenoika

ENGLISH //////// Mapping Telenoika

The language of live audiovisual performance has evolved considerably in recent decades, owing to the fact that new technologies are easily and immediately accessible to the general public. This has made it possible for creative people to approach and understand visual art in new ways, ways that are revolutionising the various fields in audiovisual creation, from cinema and theatre to large-format shows.

We are a group of individuals with backgrounds as diverse as VJ-ing, live cinema, animation, advertising, software programming and music. We are riding the crest of this evolutionary wave, as we develop and improve upon emerging technologies to create our own audiovisual language and apply it to new and creative contexts.

Our shows not only utilise the latest advancements, they rely on the unique imagery and powerful tools we develop in-house, providing a spectacle with peerless aesthetic quality and the capacity for great narrative depth.

We plunge the audience into an astonishing audiovisual experience, in which surfaces, objects and architecture come to life. Our extensive research into perspective, optics and human perception has given us the power to create startlingly believable illusions from sound and projected light.

Contact: mapping@telenoika.net

PROCESS

After a painstaking measurement process, we construct detailed 2D and 3D models of the target surface. We then generate the audio and video content, using these models to “map” the content onto the finest details of the specific site. This allows us to visually alter the appearance of the architecture – by controlling light, colour and surface volume – to change its very nature and transform the way it’s perceived.

Our standard plan can be sketched as follows:

1. Technical Site Visit for photography and measurements
2. Assessment of site-specific technical requirements to devise the technical rider
3. Software development
4. 2D and 3D modelling
5. Test Site Visit for verification of the modelled template against the site;
6. Visual content creation
7. Audio content creation
8. Post-production and editing
9. On-site set-up and final adjustments
10. Live show

SHOWS

1-2/07/2011
Kernel Festival // Desio (IT) // 09:21 min
http://vimeo.com/26047200

05/2011
Encounters – 光影大三巴. Macau Arts Festival // Macau (CH) // 22:01 min
http://vimeo.com/24642623

18/10/2010
El Molino Opening // Barcelona (ES) // 10:55 min
http://vimeo.com/16481605

17/09/2010
Festival Eutopia // Córdoba (ES) // 15:10 min
http://vimeo.com/15238717

22/06/2010
Nit dels focs de Sant Joan // Perpignan (FR) // 16:00 min
http://vimeo.com/13141542

14/04/2010
Feria de Castilla la Mancha // Albacete (ES) // 15:58 min
http://vimeo.com/11007507

12/03/2010
Centre d’Art Cal Massó // Reus (ES) // 13:29 min
http://vimeo.com/11124495

19/12/2009
Figueres Catalan Cultural Capital 2009 // Figueres (ES) // 21:44 min
http://vimeo.com/8749914

26/09/2009
Festival Ingravid @ Figueres // Figueres (ES) // 21:13 min
http://vimeo.com/7001138

TEAM

Our production and development team is a group of professionals with backgrounds in live cinema, graphic design, music and software programming.

Since their début in August of 2009 at the Ingràvid Festival in Figueres (Spain), the Telenoika Mapping crew has ascended to the very top of their field and garnered prominent international recognition. The Mapping crew has performed in international festivals and venues including the Theatre Festival of Castile-La Mancha (Spain), the Eutopia Festival in Córdoba, the Nits dels Focs de Sant Joan in Perpignan (France), the Opening Celebrations for Barcelona’s El Molino Cabaret, the Macao Arts Festival and the Kernel Festival (Italy).

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.