streamxusb

Codi Stream x USB

Codi per emetre per internet un flux directe audiovisual, en aquest cas, una càmera USB (externa o interna) o un video4linux.

Codi fet en fet en bash, per Linux-Ubuntu, basat en gstreamer (http://en.wikipedia.org/wiki/GStreamer), utilitzat per stremejar càmeres USB o video4linux.

Podeu obrir el vostre propi canal per a usos socials, ho podeu fer a http://giss.tv

Podeu posar aquest codi en un arxiu en blanc, l’anomeneu «gst_usb2stream.sh», li doneu permisos d’execució, i un cop configurat el «CONFIG», ja podreu emetre la vostra càmera USB per internet.


#!/bin/bash
#gst_usb2stream.sh
#
# CONFIG
#
HOST=giss.tv
PORT=8000
MOUNT=el_teu_mountpoint.ogg
PASSWD=el_teu_password
NOM_STREAM=testing_now
DESCRIPCIO=emissio_en_proves
TIPUS=comunitat_audiovisual
WEB=http://telenoika.net
BACKUPFILE=stream_backup_$MOUNT
#
# FI CONFIG
#
gst_usb2stream(){
gst-launch-0.10 -e v4l2src ! queue ! ffmpegcolorspace ! videoscale ! video/x-raw-yuv,width=320,height=240 ! tee name=tscreen ! queue ! autovideosink tscreen. ! queue ! videorate ! video/x-raw-yuv,framerate=25/2 ! queue ! theoraenc quality=32 ! queue ! oggmux name=mux alsasrc ! queue ! audioconvert ! vorbisenc quality=0.5 ! queue ! queue ! mux. mux. ! queue ! tee name=tfile ! queue ! filesink location=$BACKUPFILE tfile. ! queue ! shout2send ip=$HOST port=$PORT mount=$MOUNT password=$PASSWD streamname=$NOM_STREAM description=$DESCRIPCIO genre=$TIPUS url=$WEB
}
while true
do
# echo "Verifiquem mount_point"
curl -s http://$HOST:$PORT/|grep -q "Mount Point /$MOUNT"
if [ $? != 0 ]; then
# echo "Verifiquem gst-launch-0.10"
PID=$(pidof gst-launch-0.10)
if [ "x$PID" != "x" ]; then
# echo "matant gst-launch"
kill -9 $PID;
fi
gst_usb2stream &
# echo "rearrancant"
sleep 5
fi
sleep 1
done
#
# INSTAL·LACIO GSTREAMER
# $ sudo add-apt-repository ppa:gstreamer-developers/ppa
# $ sudo apt-get update
# $ sudo apt-get install gstreamer-tools
# FI INSTAL·LACIO GSTREAMER
#
# INSTAL·LAR CURL
# $ sudo apt-get install curl
# FI INSTAL·LACIO CURL
#
# gstreamer_code by giss.tv
# continuity_code by acs.li
# suport_maintaiment by kinoraw.net
# experimental icecast servers: giss.tv - experimental.tv - gint.tv - hangar.org
# latele.cat/latele-en-directe hosted by Telenoika.net
# gst_usb2stream project by edrok Telenoika.net
#
# GPL web@telenoika.net
#
## v tka-0.1 2012/03/02 18:00:00 2a Trobada Elphel a Telenoika
# v tka-0.2 2013/01/16 18:00:00 EnergyControl stream workshop a Telenoika

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.