HL033: Ashbrg – Diumenge

ashbrg_diumenge.gif
HL033: Ashbrg – Diumenge

written1993-2003

rebuilt2002-03

released2007

ashbrg_diumenge.gif
HL033: Ashbrg – Diumenge

written1993-2003

rebuilt2002-03

released2007

"Per als que la música d'ashbrg els fa repelús aviso que és bastant
diferent de l'habitual, molt més suau i fins i tot agradable… pot
recordar una mica a la música de sintetitzadors dels 70 tipo Isao
Tomita (ja sabeu, el que té aquella versió d'una arabesque de Debussy
que van utilitzar de sintonia per al llegendari programa El Planeta
Imaginari)… amb un puntet més de demència"

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.