latele_stream

LaTele stream 24/7

Emissió en directe de

LaTele.cat

EMISSIÓ TEMPORALMENT PARADA

Canal 37 TDT

www.latele.cat/latele-en-directe

  

Streaming en viu realitzat amb software lliure

-Estem utilitzant el codec Ogg / Theora compatible amb HTML5, molts navegadors i reproductors

Altres maneres de veure LaTele en directe:

– Per veure LaTele en directe amb Firefox o Google Chrome fes clic directament en el següent enllaç:

http://experimentaltv.org:8000/latele.ogg

– Si no fas servir qualsevol d’aquests navegadors o vols veure LaTele en directe amb més comoditat i fluïdesa, instal·la el programa VLC i fes:

Suport -> Obre un flux de la xarxa -> URL: http://experimentaltv.org:8000/latele.ogg 

 

– També pots veure LaTele en directe des de la Web a:

http://latele.cat/latele-en-directe

http://experimentaltv.org/uniplay/osmplayer/index.php

http://telenoika.net/latele


Compatibilitat amb sistemes i navegadors.

.

.
.
Voleu saber com llançem aquest «stream» ?
.

Producció del Live streaming

Live streaming, iptv, webcasting, streaming broadcast, televisió en directe per Internet son alguns del s nom que rep la comunicació d’una senyal audiovisual per la xarxa Web.

En el nostre cas estem utilitzant el codec Ogg / Theora compatible amb HTML5, molts navegadors i reproductors. També estem utilitzant el reproductor Itheora.

Format Ogg y Ogv:

Des de diferents navegadors com Firefox, Google Chrome, Safari i Opera, els vídeos en format ogg i ogv es poden veure en directe nativament, no cal un reproductor, el mateix programa ho fa. Només cal introduir la URL del vídeo. Pots provar amb una senyal en directe com la de la tele http://experimentaltv.org:8000/latele.ogg

Diferents reproductors com VLC milloren la comoditat i fluïdesa, així com ofereixen millor control de parametres com volum, contrast, tamany, etc. Pots instal·lar el programa VLC i fes:

http://experimentaltv.org/uniplay/osmplayer/index.php

http://experimentaltv.org/latele

Captura senyal DVB de la TDT – codificació àudio vídeo – enllaç a servidor streaming
Amb GTS (Gstreamer) per Linux Debian, Fedora, etc… Funciona bé per entorns Ubuntu.

Codi:


# 1 line ::
gst-launch-0.10 dvbsrc frequency=602000000 bandwidth=8 ! mpegtsdemux
name=demux ! queue ! mpeg2dec !
deinterlace ! videorate ! video/x-raw-yuv, framerate=25/2 ! videoscale ! video/x-raw-yuv, width=400, height=300 !
ffmpegcolorspace ! ffmpegcolorspace ! tee name=tscreen ! queue ! autovideosink tscreen. ! queue ! theoraenc quality=16 !
queue ! oggmux name=mux demux. ! queue ! mad ! tee name=audiout ! queue ! autoaudiosink audiout. ! queue !
audioconvert ! vorbisenc quality=0.5 ! queue ! mux. mux. ! queue ! shout2send ip=experimentaltv.org port=8000
mount=latele.ogg password=**** streamname=live description=ACS genre=community-media url=http://latele.cat
#

Links:
http://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/gstreamer/head/gst-plugins-goo…
http://blogs.gnome.org/uraeus/2008/08/05/gstreamers-new-deinterlace-plugin/
http://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/gstreamer/head/gst-plugins-goo…

Explicació de les funcions:

EXECUTA Aplicació GTS
gst-launch-0.10

INPUT / CAPTURA
dvbsrc frequency=602000000 bandwidth=8 ! mpegtsdemux name=demux ! queue !

DECODER VIDEO:
mpeg2dec ! videorate ! video/x-raw-yuv,framerate=25/2 ! videoscale !
video/x-raw-yuv,width=240,height=180 !
ffmpegcolorspace !
tee name=tscreen ! queue ! autovideosink tscreen. ! queue !
theoraenc quality=16 ! queue !

CONVERSIÓ OGG de vídeo i àudio
oggmux name=mux demux. ! queue !

CODIFICACIÓ D’ÀUDIO (conversió)
mad ! audio/x-raw-int,rate=22050,channels=2 ! queue !
tee name=audiout ! queue ! autoaudiosink audiout. ! queue !
audioconvert ! vorbisenc quality=0.5 ! queue !

MUX AV + ENLLAÇ SERVIDOR BROADCAST
mux. mux. ! queue ! shout2send ip=www.experimentaltv.org port=8000
mount=latele.ogg
password=****

genre=Social Media url=http://latele.cat

Alguns links del gstreamer:
http://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/gstreamer/head/pwg/html/chapte…
http://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/gstreamer/head/gst-plugins-bas…

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.