captura_de_pantalla_2015-02-19_a_las_18

synthpibots

Xavi manzanares

Synth > Synths // Sintetitzadors
Pi > RaspberryPi platform // Plataforma Raspberry Pi
BØTS > Generative compositions of light and sound // Composicions generatives de so i llum

tira3DPrint+Pètals

Abstract

A SynthPiBOT is a light and sound generative composer device.
It is composed by this structure:
___A Raspberry Pi PCB
___Generative sequencers and time machines with Pure-data
___Bash Scripting to configure the automation of the OS, in order to become stand alone units useful for
installations and live sets.

Synth Pi BØTS és un dispositiu de composició generativa de so i llum.
Està composat per la següent estructura:
____Un mini ordinador RaspberryPi
____Sequenciadors generatius, màquines de temps, i sintetitzadors programats amb Pure-data
____Scripts de bash per a la configuració automàtica del sistema Operatiu, per a poder ser unitats ‘stand alone’ útils per a instal.lacions, i ‘live sets’

SynthPiBØTs

https://synthpibots.files.wordpress.com/2014/12/how2stepsinstallingrpipdxtbash-_.pdf

https://synthpibots.files.wordpress.com/2014/12/managinggpioports_wiringpi.pdf

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.