Tue, 04/03/2014 - 17:15 · per surreal

Eina de muntatge aleatori pel Blender VSE

Últimament he estat muntant uns vídeos per la associació cultural Telenoika. L'encàrrec consistia en una serie de vídeos que documenten una de les activitats del col·lectiu. Per a llur realització he desenvolupat un script de muntatge aleatori.

Captura de pantalla de 2014-02-25 14:52:25

Els Pessics Electrònics son unes sessions en les quals es convida a diferents musics o dj's a actuar. En aquestes sessions (d'assistència gratuïta) apart de la musica, també gaudim de la presència d'algun dels vj's de l'associació, per a que acompanyi amb visuals la actuació...

Aquestes sessions s'enregistren amb una càmera de vídeo i a posteriori se n'editen un vídeos curts, de 1 o 2 minuts, com a arxiu documental. El problema que es troba un al afrontar tal material és que moltes vegades els enregistraments no estan del tot cuidats, amb un metratge de entre 20 minuts i 2 hores en el que la càmera s'ha deixat immòbil per a enregistrar-ne tot l'esdeveniment sense gaire dedicació. Eventualment, algú pren la càmera i enregistra alguns planets extra, detalls d'aquí i d'allà, però no sempre succeeix i sovint no son suficients plans per a generar una narrativa mínima.

Això fa que la edició dels vídeos es converteixi amb una tasca un punt soporífera. S'escull una part de l'àudio com a base musical, i es comença a visionar el material enregistrat per a trobar un metratge qualificable de monòton, l'única salvació consisteix en realitzar un muntatge basat en el ritme de l'àudio elegit.

I és aquí on entra en joc el script de muntatge aleatori. La premissa seria la següent:

per una banda necessitem una eina que ens permeti seleccionar de manera ràpida els plans més interessants, i catalogar-los d'alguna manera (per exemple, separant els plans generals, dels detalls o del que contenen el públic ballant)

per l'altre, necessitarem un àudio per a la peça, que al mateix temps dividirem en diferents talls adaptats al ritme musical: si cada vegada que l'àudio te un punt d'inflexió introduïm un canvi de pla, o cada vegada que hi ha un cop musical, llavors tindrem bona part del treball fet, una peça amb un ritme de muntatge adaptat al so. On la narrativa falla el ritme sempre ajuda.

I bàsicament en això consisteix el script, per un cantó va posant els clips a l'atzar seleccionant-los i els va col·locant sobre l'àudio, sempre al compas elegit.

 

 

El script no està pensat com a una solució d'art final, si no com a una eina que ens permet treballar el material amb certa celeritat, mantenint la precisió dels talls durant tota l'edició i evitant tots aquells moments d'ajustaments de fotogrames per que els plans es mantinguin a ritme, una cosa que normalment ens representaria la major part del temps de l'edició.

random_edit

Com funciona l'addon:

per un cantó creem una escena al Blender en la que carreguem tot el metratge disponible (amb ajuda de l'addon sequencer_Extra_tools es pot realitzar de manera automàtica ) i amb ajuda dels markers, anem seleccionant els plans que ens interessen. Canviant l'etiqueta dels markers, anem agrupant els plans segons ens interessi, per exemple, nombrant amb la lletra A tots els plans del músic, amb la B els plans detall, i amb la C tots els plans del públic ballant, a Cada col·lecció de Markers A, B, o C, els he referit com a subsets a l'addon.

Llavors creem una segona escena en la que carreguem l'àudio seleccionat, i col·loquem els markers en cada punt d'inflexió, observant el ritme i compas de la peça en qüestió. En aquest punt dediquem un temps a afinar correctament cada marker al punt exacte, per a fer-ho és molt útil la opció 'draw waveform' del strip d'àudio. Com més precís realitzem aquest pas, més ràpid serà la resta del procés.

Una vegada tinguem aquestes dues escenes preparades carregarem l'addon de la manera habitual.

 

 

Nota: la idea original era que l'addon fora recollint els clips de l'editor de seqüencies de la primera escena i col·locant-los en la segona, però vaig trobar alguns problemes per a copiar d'una escena a l'altre. Tot hi que aquests problemes segurament tinguin solució, de moment l'addon funciona amb una petita trampa. Consisteix en crear un meta amb tots els clips de la primera escena i copiar aquest meta (amb un clàssic copy-paste) i alinear-los a la segona escena, al mateix frame que l'original. L'addon pel moment només és capaç de tallar i enganxar metas, amb tot llur contingut, dins de la mateixa escena.

De forma que en la segona escena obtenim un strip d'àudio, un strip meta que conté tot el metratge que volem editar i una serie de markers que indiquen els punts de tall que ens interessen, i en la primera escena, el mateix meta que l'anterior, junt amb una seria de markers etiquetats indicant els plans que podem aprofitar.

Captura de pantalla de 2014-02-25 14:50:13

L'addon té 3 opcions, la primera opció és un muntatge aleatori pur, que no utilitza res de tot l'anterior, si no que simplement genera un muntatge aleatori basat en el meta seleccionat, amb talls que durin el numero de frames que introduïm al selector.

 

Captura de pantalla de 2014-02-25 14:52:25

 

La segona i tercera opció son variants del mateix, quan seleccionem l'opció use_markers_subsets ens apareixeran varies opcions més, en el camp selected_scene hem d'introduir el número l'escena 1 (la que conté tot el metratge i els subsets que hem creat). Quan polsem l'operador Random Editor es crearà un muntatge aleatori en el qual s'aniran alternant cada un del plans provinents dels subsets.

Captura de pantalla de 2014-02-25 14:52:34

Si desmarquem la opció use_all_subsets ens apareixerà un nou camp en el qual podem definir quins subsets volem utilitzar, escrivint-ne els noms sense espais, separats per comes (CSV, coma separated value).

 

Nota: las tres opcions necessiten que existeixi un marker etiquetat com IN i un altre com a OUT, aquests markers defineixen el tram en el qual es generarà el muntatge aleatori. Per a crear fàcilment aquests markers es pot utilitzar l'addon Jump to Cut. D'aquesta forma podem anar generant muntatges aleatoris per a diferents parts de la peça.

descarregar el script -------------> sequencer_random_editor.py

Recursos Externs

 • Schlieren :: enregistrar ones de so i calor

  La fotografia Schlieren és una tècnica que permet captar el so o la calor.

  Es capten les variacions en la densitat d'un fluid (l'aire en aquest cas) generades pel so o la calor. Aquestes variacions es coneixen com l'efecte Schlieren, i van ser descobertes pel físic alemany August Toepler al 1864.

  clap
 • Moss FM

  Han arrribat les piles-planta!


  És un fet conegut que les plantes generen electricitat en petites quantitats.


  Un grup de recerca de la Universitat de Cambridge ens han fet arribar aquest vídeo on fan funcionar una ràdio ::
  (Font: http://wired.com/design/2014/03/moss-solar-panels-power-pocket-radio)

  moss fm
 • Valve Open-Sources Their Direct3D To OpenGL Translation Layer

  With Valve's Source Engine originally just targeting Direct3D, when initially porting their games to Linux and OS X they relied upon a hand-made Direct3D to OpenGL translation layer. In potentially assisting other game developers, Valve Software has now opened up this graphics translation layer.


  valve
 • riot-NAS: Almacenamiento móvil para fotografía de calle

  Dispositivo portátil que permita almacenar un respaldo de las fotografías que se tomen con teléfonos celulares cercanos.


  El principal objetivo es preservar la información (videos y fotografías) que sean tomadas por los asistentes a grandes concentraciones de personas, de tal forma que en caso de perdida o robo del equipo o de que su propietario sea obligado a borrar la información local en el dispositivo, esta información sea conservada para posterior uso en redes sociales o periodismo ciudadano.

  riot-nas
 • AratechLabs presents Polarmic

  AratechLabs, http://www.aratechlabs.com , a catalan start-up, introduces new Augmented Reality application:


  Arapolarmic


  It helps sound technicians and musicians to visualize the directional polar patterns of microphones, with a tablet device that captures and matches microphones and shows the patterns on the screen.


  Ara PolarMic Augmented reality application for microphone directivity monitoring

Recursos comunitAV

 • Kickstarter - FPV Live Streaming Paper Airplane Drone

  kickstarter powerup-fpv-live-streaming-paper-airplane-drone

  Acerca de este proyecto

  It’s a bird. It’s a plane. Well, sort of. It’s you, flying atop your very own paper airplane... It’s PowerUp FPV: the first ever paper airplane drone with a live streaming camera!

  paper drone FPV stream
 • Desbloquear celdas protegidas en documentos excel

  Para desbloquear celdas que no nos permiten escribir porque estan bloqueadas por un password que no conocemos, se puede seguir el siguiente procedimiento:

  Guardar el fichero con un formato abierto, un fichero.ODS por ejemplo. Este formato es en realidad un zip con varios ficheros dentro.

  Cambiar la extension de .ODS a .ZIP y descomprimir el contenido en una carpeta.

 • Listening-Lights

  Andrés Pérez López

  Sound and Light Free software tools for sound and lighting synchronization

  Presentació a Telenoika: https://vimeo.com/117961054

  Listening-Lights - Machine Listening for Lighting Synchronization

  Dependencies:

  sc3 plugins
  SCMIR (http://composerprogrammer.com/code/SCMIR.zip)

  Examples:

 • synthpibots

  Xavi manzanares

  Synth > Synths // Sintetitzadors
  Pi > RaspberryPi platform // Plataforma Raspberry Pi
  BØTS > Generative compositions of light and sound // Composicions generatives de so i llum

  tira3DPrint+Pètals

  Abstract