Mon, 14/06/2010 - 10:44 · per telenoika

Taller d'Iniciació de Blender : 28 jun - 2 jul 2010 / Telenoika

Taller
d'Iniciació de Blender
[Impartit pel Raimon Guarro]

#Dates: 28, 29 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol de 2010
de 18-22h, a riereta5 - Bcn

Aquest curs introductori va dirigit a totes aquelles persones autònomes amb l'eina informàtica i que vulguin donar les seves primeres passes en el món del 3D, de la mà del programari Blender. Amb aquest programa podem fer tasques molt diverses, des de modelar objectes fins a editar vídeo i fer efectes especials, o crear videojocs.

Durant aquestes 5 sessions sobre Blender començarem aprenent a orientar-nos a la interfície del programa. Treballarem també els aspectes bàsics (i algun de no tant bàsic) de les tasques de modelatge, il·luminació, edició de materials i render, i potser tenim temps de treballar alguna cosa sobre animació.

Podeu veure de què és capaç el programa a http://www.blender.org

Inscripció: 50 euros /

' );
document.write( addy83689 );
document.write( '<\/a>' );
//--> tallers@telenoika.net

 

PROGRAMA DEL CURS

1a sessió

 1. Mostra de creacions fetes fent
  servir Blender

 2. Breu història i contextualització
  del programa

 3. Consideracions sobre els
  requeriments tècnics del sistema on s'instal·la blender

  • plataformes disponibles

  • qüestions sobre acceleració 3D

 4. Aproximació a la interfície

  • tipus de finestres, vista actual,
   manipulacions bàsiques amb el ratolí

  • Blender i les dreceres de teclat:
   la regla d'or

  • manipulacions bàsiques
   d'objectes

  • teclat numèric i vistes

  • observació dels objectes
   presents a l'escena inicial

  • L'espai de treball: ús de les
   diverses finestres

 5. Tipus de panells de botons: Fem
  proves amb els objectes actuals.

 6. Pràctica: Creem el nostre espai
  de treball personalitzat.

2a sessió

 1. Convencions del 3D:

  • vèrtexs i cares, centres

  • coordenades locals i globals

  • shading. Propietats lumíniques i
   del material dels objectes.

  • concepte d'objecte paramètric

 2. Els blocs de dades. Entorn
  d'objecte i entorn d'edició

 3. Diversos tipus d'objecte: malla,
  corba, superfície NURBS, metaobjecte, buit, cambra, làmpada,
  esquelet, deformador (entre d'altres)

  • Exemples de creació d'alguns
   d'ells

 4. Panell de preferències i
  configuracions d'usuari

 5. Opcions de visualització a la
  interfície

3a sessió

 1. Aprofundiment en la interfície i
  les opcions de visualització

  • Capes

  • Profunditat de visualització de
   l'entorn d'edició

  • Edició aïllada d'objectes

 2. Relacions entre els objectes:
  Emparentament i tracking

  • Veure'n funcionament a partir
   d'explicació de l'eina Dupliverts

 3. Mecànica d'edició de malles, o
  modelat d'objectes

 4. Il·luminació i Render

  • Tipus de làmpada

  • Opcions i de làmpada i càlcul
   del buffer d'ombres

  • Concepte de raytracing

  • Opcions bàsiques de render

 5. Introducció als materials i les
  textures

 6. Pràctica: Modelar un objecte
  senzill i il·luminar-lo amb un esquema de 3 focus.

4a sessió

 1. Materials i textures

  • Aplicació de les propietats
   lumíniques/del material als objectes en Blender

  • Creació, funcions i mapping de
   les textures

 2. Animació elemental amb fotogrames
  clau

 3. Funcionament dels Dupliframes

  • Funcionament de la finestra
   d'edició d'IPOs per modificar l'aspecte del Dupliframe

 4. Continuació de la pràctica

5a sessió

 1. La comunitat d'usuaris de Blender

 2. Ús d'scripts en Python

 3. Ampliació de coneixement sobre
  altres objectes paramètrics:

  • Sistemes de partícules

  • Modificadors

 4. Resolució de qüestions pendents
  o complementàries.

 5. Pràctica lliure amb el programa
  assistida pel professor per resoldre dubtes.

 

Oficial del programa:
http://www.blender.org

Notícies i actualitat del programa:
http://www.blendernation.com

Wiki de documentació del programa:
http://wiki.blender.org/index.php/Main_Page

Fòrum de Blenderartists:
http://www.blenderartists.org/forum

 

Raimon Guarro i Nogués

Sóc llicenciat en Belles Arts. Em defineixo com a artesà de la imatge
digital, la qual cosa vol dir que entenc la creació digital com una
cosa en què és clau el control del procés; com una artesania
actualitzada. Em dedico tant a la creació d'imatges com a la docència
de les eines que ho fan possible. Treballo quasi exclusivament amb
programari lliure i miro de col·laborar en tot allò que signifiqui una
promoció del seu ús.

Mes tallers

 • SPARK AR WORKSHOP  MODULO 1

  Introducción del profesor, revisión de su trayectoria en la realización de contenido audiovisual y nuevos medios y referencias de artistas y estudios que han influenciado en la creación de su trabajo como desarrollador de Realidades Mixtas (VR,AR,XR).
  Introducción a la realidad aumentada.
 


 • TÈCNICA AUDIOVISUAL APLICADA A L'ESCENA

  Introducció
  En aquest taller farem un repàs de les tècniques emprades dins el món de l'escena per a displays audiovisuals. Veure'm des de projectors o òptiques fins a servidors AV, passant per algunes aplicacions de software que ens permetran controlar els nostres displays de manera remota.

  INSCRIPCIONS/INSCRIPCIONES/REGISTER:
  https://www.telenoika.net/tallers-2020

  Destinataris:

 • Taller d’interacció so, llum i vídeo en directe  INSCRIPCIONS/INSCRIPCIONES/REGISTER:
  https://www.telenoika.net/tallers-2020


  Continguts del Taller

 • Taller de Vídeo Mapping
 • Postgrau Escenificació i Tecnologia Digital

  Posgrau Escenificació Digital
  En col:laboració amb Institut del teatre de Barcelona, Hangar, Nau Estruch, Universitat Politecnica de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya

  Equip docent i de coordinació: Elisabet Castells i Negre, Jan Mech, Nuria Legarda, Cecilia H. Molano, Alba Corral, Àlex Posada, Nico Hermansen, Oriol Ibáñez i Xavier Gibert.

  dates: 10/01/2020-19/12/2020

  Lloc: Institut del Teatre, P.ça Margarita Xirgu

  Presentació