Mon, 14/06/2010 - 10:44 · per telenoika

Taller d'Iniciació de Blender : 28 jun - 2 jul 2010 / Telenoika

Taller
d'Iniciació de Blender
[Impartit pel Raimon Guarro]

#Dates: 28, 29 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol de 2010
de 18-22h, a riereta5 - Bcn

Aquest curs introductori va dirigit a totes aquelles persones autònomes amb l'eina informàtica i que vulguin donar les seves primeres passes en el món del 3D, de la mà del programari Blender. Amb aquest programa podem fer tasques molt diverses, des de modelar objectes fins a editar vídeo i fer efectes especials, o crear videojocs.

Durant aquestes 5 sessions sobre Blender començarem aprenent a orientar-nos a la interfície del programa. Treballarem també els aspectes bàsics (i algun de no tant bàsic) de les tasques de modelatge, il·luminació, edició de materials i render, i potser tenim temps de treballar alguna cosa sobre animació.

Podeu veure de què és capaç el programa a http://www.blender.org

Inscripció: 50 euros /

' );
document.write( addy83689 );
document.write( '<\/a>' );
//--> tallers@telenoika.net

 

PROGRAMA DEL CURS

1a sessió

 1. Mostra de creacions fetes fent
  servir Blender

 2. Breu història i contextualització
  del programa

 3. Consideracions sobre els
  requeriments tècnics del sistema on s'instal·la blender

  • plataformes disponibles

  • qüestions sobre acceleració 3D

 4. Aproximació a la interfície

  • tipus de finestres, vista actual,
   manipulacions bàsiques amb el ratolí

  • Blender i les dreceres de teclat:
   la regla d'or

  • manipulacions bàsiques
   d'objectes

  • teclat numèric i vistes

  • observació dels objectes
   presents a l'escena inicial

  • L'espai de treball: ús de les
   diverses finestres

 5. Tipus de panells de botons: Fem
  proves amb els objectes actuals.

 6. Pràctica: Creem el nostre espai
  de treball personalitzat.

2a sessió

 1. Convencions del 3D:

  • vèrtexs i cares, centres

  • coordenades locals i globals

  • shading. Propietats lumíniques i
   del material dels objectes.

  • concepte d'objecte paramètric

 2. Els blocs de dades. Entorn
  d'objecte i entorn d'edició

 3. Diversos tipus d'objecte: malla,
  corba, superfície NURBS, metaobjecte, buit, cambra, làmpada,
  esquelet, deformador (entre d'altres)

  • Exemples de creació d'alguns
   d'ells

 4. Panell de preferències i
  configuracions d'usuari

 5. Opcions de visualització a la
  interfície

3a sessió

 1. Aprofundiment en la interfície i
  les opcions de visualització

  • Capes

  • Profunditat de visualització de
   l'entorn d'edició

  • Edició aïllada d'objectes

 2. Relacions entre els objectes:
  Emparentament i tracking

  • Veure'n funcionament a partir
   d'explicació de l'eina Dupliverts

 3. Mecànica d'edició de malles, o
  modelat d'objectes

 4. Il·luminació i Render

  • Tipus de làmpada

  • Opcions i de làmpada i càlcul
   del buffer d'ombres

  • Concepte de raytracing

  • Opcions bàsiques de render

 5. Introducció als materials i les
  textures

 6. Pràctica: Modelar un objecte
  senzill i il·luminar-lo amb un esquema de 3 focus.

4a sessió

 1. Materials i textures

  • Aplicació de les propietats
   lumíniques/del material als objectes en Blender

  • Creació, funcions i mapping de
   les textures

 2. Animació elemental amb fotogrames
  clau

 3. Funcionament dels Dupliframes

  • Funcionament de la finestra
   d'edició d'IPOs per modificar l'aspecte del Dupliframe

 4. Continuació de la pràctica

5a sessió

 1. La comunitat d'usuaris de Blender

 2. Ús d'scripts en Python

 3. Ampliació de coneixement sobre
  altres objectes paramètrics:

  • Sistemes de partícules

  • Modificadors

 4. Resolució de qüestions pendents
  o complementàries.

 5. Pràctica lliure amb el programa
  assistida pel professor per resoldre dubtes.

 

Oficial del programa:
http://www.blender.org

Notícies i actualitat del programa:
http://www.blendernation.com

Wiki de documentació del programa:
http://wiki.blender.org/index.php/Main_Page

Fòrum de Blenderartists:
http://www.blenderartists.org/forum

 

Raimon Guarro i Nogués

Sóc llicenciat en Belles Arts. Em defineixo com a artesà de la imatge
digital, la qual cosa vol dir que entenc la creació digital com una
cosa en què és clau el control del procés; com una artesania
actualitzada. Em dedico tant a la creació d'imatges com a la docència
de les eines que ho fan possible. Treballo quasi exclusivament amb
programari lliure i miro de col·laborar en tot allò que signifiqui una
promoció del seu ús.

Mes tallers

 • programación creativa con VVVV

  CONTENIDOS POR DIAS:


  Martes 30 de julio:
  - Introducción a VVVV,
  - Funcionamiento del programa: interfaz y lógica del programa.
  - Nodos, tipos de nodos y operaciones básicas.
  - Spreads: lógica de spreads y slices.
  - Render.
  - Manipulación de vídeo, filtros, efectos en tiempo real.
  Ejercicio: Como crear tu propio video mixer.


  Miercoles 31 de julio:
  - Creación y control de gráficos 2d y 3d en tiempo real.

 • Tècnica audiovisual aplicada a l'escena

  Destinataris:

  El taller està dirigit a totes aquelles persones interessades en ampliar coneixements d'audiovisuals i posar-los en pràctica al món de les arts escèniques. Estudiants de comunicació audiovisual, publicitat, editors de video, cinema documental, artistes visuals i professionals del sector audiovisual o del sector de les arts escèniques


  Descripció:

  # Taller Tècnica de Video

  · Projectors _ Tecnologies LCD vs DLP vs Laser
  Analitzarem les diferents tecnologies de projecció

 • Taller de Gráfica Generativa. Dibujando con código

  Objetivos :

  • Obtener conocimientos básicos en la utilización de la herramienta Processing
  • Introducción a los primeros conceptos de programación
  • Tener una base para poder profundizar en la creación visual o gráfica generativa
  • Aprendizaje de la metodología de producción, utilización de los recursos en red para resolver dudas, aprendizaje autónomo y trabajo en grupo para la resolución de problemas y creación de piezas
  • Aproximación al código visual y el arte digital enfocado al “art code”

  PROGRAMA

 • Taller /// Live AV//Festival Seco
 • Taller de Stop Motion

  Introducció

  Taller de Stop Motion sobre el Cicle de Vida de les Abelles, amb nens i nenes de l’Escola La Pinya de Barcelona. Tècnica d'animació stop motion amb plastilina, sobre el món de les abelles, tot reconstruïnt el seu cicle de vital i els perills que els esperen. Aquest himenòpter, és una espècie molt important per a la pol·linització de les plantes i la producció de les fruites i les verdures que mengem.