Fri, 12/10/2007 - 20:11 · per pause

TALLER: Tècniques de sincronia i interacció audiovisual

Tècniques de sincronia i interacció audiovisual
Santiago Vilanova Ángeles

El monogràfic sobre interacció i sincronia audiovisual està orientat a creadors audiovisuals amb uns coneixements mínims dels entorns digitals afins a aquesta pràctica (AbletonLive, Resoulme, Vjamm, Fruityloops, Cubase, etc…) i pretén dotar a l'alumne de conceptes molt bàsics de programació que poden ser útils a l'hora de projectar i realitzar obres que incorporen un alt component d'interacció física (enfront de la tradicional interacció informàtica).

Tallers Telenoika 2007

Aquests conceptes serviran, com veurem al llarg del curs, per a fer possible, per exemple, una interacció directa entre ballarin@s i el vj; entre el públic d'una video-instalació i els seus continguts; per a expandir les pròpies eines de control de software del vj o el music, fent servir la veu enlloc del mouse o el moviment de les mans enlloc del teclat; ampliant el camp d'actuació del music i el videocreador més enllà dels suports tradicionals que li son afins. Es tracta, en definitiva, de facilitar als alumnes la expressió de idees contemporànies amb un llenguatge també contemporani.

CLASSE 1. INTRODUCCIÓ. COMUNICACIÓ I SINCRONIA. 4 hores

Aproximació teòrica: Art Electrònic: evolució i desenvolupaments actuals.

Protocols de control i comunicació digital: MIDI / OSC

Hardwares de control: Arduino, USB-DMX, Miditron

Softwares específics: PureData, MAXMSP, Processing, Isadora, Eyesweb.

Softwares generals: Resolume, Vjamm, Live, Fruityloops.

Pràctiques de sincronia àudiovídeo:

Drivers virtuals: MidiYoke

Drivers Ethernet: MidiOverLAN

Seqüenciadors: FruityLoops, MidiQuest

CLASSE 2. ANÀLISI D'ÀUDIO. 4 hores

Aproximació Teòrica. Conceptes de física del so: Amplitud, Freqüència, FFT

Pràctiques amb softwares específics:

Aplicacions: TS-Audio to MIDI (detecció d'àudio polifònic)

Instruments Virtuals: VST's: Midifier, Musiciendoz, Audiotrigger

Entorns de programació: Eyesweb

CLASSE 3. TRACKING DE VÍDEO. 4 hores

Acondicionament

Anàlisi de Moviment

Anàlisi de Posició

Anàlisi Cromàtic

Càlculs vectorials i trigonomètrics.

CLASSE 4. INTEGRACIÓ ÀUDIO-VÍDEO-INTERACCIÓ. 4 hores (o més)

Ampliació de coneixements pendents i pràctiques tutoritzades amb els conceptes apresos i on es generin petites peces d’audio, vídeo o àudiovídeo interactiu.

*El curs facilitarà a l'alumnat alguns dels materials necessaris per a la realització de les pràctiques:

Switch Ethernet i Cables Lan (classe 1)

10 micròfons senzills (classe 2)

1 Mixer d'audio (classe 2)

1 equip de so (classe 2)

Cablejat (classe 2)

5 Webcams (classe 3)

1 Pantalla (classe 3)

1 Videoprojector (classe 3)

CD's amb els apunts / softwares / drivers que s'empraran durant el monogràfic

REQUERIMENTS TECNICS ALUMNES: Per a realitzar les pràctiques cal disposar d’un ordinador portàtil amb una tarjeta d’àudio (integrada a la placa ja es suficient) Així com d’una tarjeta de vídeo amb sortida de video analògic o VGA. si teniu micròfons i/o webcams també els podeu portar.

 HORARI: Dies 17, 18, 19 i 20 desembre de 16,00h a 20,00h

 

Mes tallers

 • Taller de iniciación a la programación creativa con VVVV  INTRODUCCIÓN
  El taller se enfoca en el los conceptos básicos del programa para que el alumno pueda crear herramientas propias para la generación y control de contenido audiovisual en tiempo real.
  VVVV es un software libre y gratuito.


  CONTENIDOS POR DIAS:


  Martes 5 de noviembre 2019:
  - Introducción a VVVV,
  - Funcionamiento del programa: interfaz y lógica del programa.
  - Nodos, tipos de nodos y operaciones básicas.
  - Spreads: lógica de spreads y slices.
  - Render.

 • Taller de LED Mapping y Stage Design

  DIRIGIDO A Este taller está dirigido a principiantes en el mundo LED/DMX, artistas de vídeo, diseñadores de imagen y apasionados por la imagen en movimiento y la luz son bienvenidos.


  Requerimientos para estudiantes, habilidades y equipos:

 • programación creativa con VVVV

  CONTENIDOS POR DIAS:


  Martes 30 de julio:
  - Introducción a VVVV,
  - Funcionamiento del programa: interfaz y lógica del programa.
  - Nodos, tipos de nodos y operaciones básicas.
  - Spreads: lógica de spreads y slices.
  - Render.
  - Manipulación de vídeo, filtros, efectos en tiempo real.
  Ejercicio: Como crear tu propio video mixer.


  Miercoles 31 de julio:
  - Creación y control de gráficos 2d y 3d en tiempo real.

 • Tècnica audiovisual aplicada a l'escena

  Destinataris:

  El taller està dirigit a totes aquelles persones interessades en ampliar coneixements d'audiovisuals i posar-los en pràctica al món de les arts escèniques. Estudiants de comunicació audiovisual, publicitat, editors de video, cinema documental, artistes visuals i professionals del sector audiovisual o del sector de les arts escèniques


  Descripció:

  # Taller Tècnica de Video

  · Projectors _ Tecnologies LCD vs DLP vs Laser
  Analitzarem les diferents tecnologies de projecció

 • Taller de Gráfica Generativa. Dibujando con código

  Objetivos :

  • Obtener conocimientos básicos en la utilización de la herramienta Processing
  • Introducción a los primeros conceptos de programación
  • Tener una base para poder profundizar en la creación visual o gráfica generativa
  • Aprendizaje de la metodología de producción, utilización de los recursos en red para resolver dudas, aprendizaje autónomo y trabajo en grupo para la resolución de problemas y creación de piezas
  • Aproximación al código visual y el arte digital enfocado al “art code”

  PROGRAMA