Telenoika
TALLER: Tècniques de sincronia i interacció audiovisual

TALLER: Tècniques de sincronia i interacció audiovisual

Tècniques de sincronia i interacció audiovisual
Santiago Vilanova Ángeles

El monogràfic sobre interacció i sincronia audiovisual està orientat a creadors audiovisuals amb uns coneixements mínims dels entorns digitals afins a aquesta pràctica (AbletonLive, Resoulme, Vjamm, Fruityloops, Cubase, etc…) i pretén dotar a l'alumne de conceptes molt bàsics de programació que poden ser útils a l'hora de projectar i realitzar obres que incorporen un alt component d'interacció física (enfront de la tradicional interacció informàtica).

Tallers Telenoika 2007

Aquests conceptes serviran, com veurem al llarg del curs, per a fer possible, per exemple, una interacció directa entre ballarin@s i el vj; entre el públic d'una video-instalació i els seus continguts; per a expandir les pròpies eines de control de software del vj o el music, fent servir la veu enlloc del mouse o el moviment de les mans enlloc del teclat; ampliant el camp d'actuació del music i el videocreador més enllà dels suports tradicionals que li son afins. Es tracta, en definitiva, de facilitar als alumnes la expressió de idees contemporànies amb un llenguatge també contemporani.

CLASSE 1. INTRODUCCIÓ. COMUNICACIÓ I SINCRONIA. 4 hores

Aproximació teòrica: Art Electrònic: evolució i desenvolupaments actuals.

Protocols de control i comunicació digital: MIDI / OSC

Hardwares de control: Arduino, USB-DMX, Miditron

Softwares específics: PureData, MAXMSP, Processing, Isadora, Eyesweb.

Softwares generals: Resolume, Vjamm, Live, Fruityloops.

Pràctiques de sincronia àudiovídeo:

Drivers virtuals: MidiYoke

Drivers Ethernet: MidiOverLAN

Seqüenciadors: FruityLoops, MidiQuest

CLASSE 2. ANÀLISI D'ÀUDIO. 4 hores

Aproximació Teòrica. Conceptes de física del so: Amplitud, Freqüència, FFT

Pràctiques amb softwares específics:

Aplicacions: TS-Audio to MIDI (detecció d'àudio polifònic)

Instruments Virtuals: VST's: Midifier, Musiciendoz, Audiotrigger

Entorns de programació: Eyesweb

CLASSE 3. TRACKING DE VÍDEO. 4 hores

Acondicionament

Anàlisi de Moviment

Anàlisi de Posició

Anàlisi Cromàtic

Càlculs vectorials i trigonomètrics.

CLASSE 4. INTEGRACIÓ ÀUDIO-VÍDEO-INTERACCIÓ. 4 hores (o més)

Ampliació de coneixements pendents i pràctiques tutoritzades amb els conceptes apresos i on es generin petites peces d’audio, vídeo o àudiovídeo interactiu.

*El curs facilitarà a l'alumnat alguns dels materials necessaris per a la realització de les pràctiques:

Switch Ethernet i Cables Lan (classe 1)

10 micròfons senzills (classe 2)

1 Mixer d'audio (classe 2)

1 equip de so (classe 2)

Cablejat (classe 2)

5 Webcams (classe 3)

1 Pantalla (classe 3)

1 Videoprojector (classe 3)

CD's amb els apunts / softwares / drivers que s'empraran durant el monogràfic

REQUERIMENTS TECNICS ALUMNES: Per a realitzar les pràctiques cal disposar d’un ordinador portàtil amb una tarjeta d’àudio (integrada a la placa ja es suficient) Així com d’una tarjeta de vídeo amb sortida de video analògic o VGA. si teniu micròfons i/o webcams també els podeu portar.

 HORARI: Dies 17, 18, 19 i 20 desembre de 16,00h a 20,00h

 

Inscripció

TALLER: Tècniques de sincronia i interacció audiovisual
  Puja comprovant / Sube comprobante / Upload bank receipt.
  Files must be less than 2 MB.
  Allowed file types: jpg jpeg png pdf.

  Pagament / Payment / Pago
  IBAN: ES30 3025 0001 1614 3312 7523
  BIC: CDENESBBXXX
  Banc: Caixa d'Enginyers
  ASSOCIACIO CULTURAL TELENOIKA
  Concepto: nom del taller / workshop's name

  recordeu pujar l'arxiu del rebut / remember to upload the bank receipt / recordad subir el fichero del recibo

  Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

  Telenoika

  Web de l'Associació Cultural Telenoika:: C/ de la Puríssima Concepció, 9 (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
  (CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.