Telenoika
The Human Dynamo

The Human Dynamo

cabecerablog3.jpg

Human Dynamo és un projecte basat en la interacció física : és una aplicació basada
en el moviment dels usuaris.

WEB :: http://www.humandynamo.org

concep_human_dynamo.jpg

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.