Telenoika
1r Festival Crowdfunding : 5 feb 2011 /Bcn

1r Festival Crowdfunding : 5 feb 2011 /Bcn

cartell_crowdfunding3

El pròxim 5 de Febrer comença el I Festival Crowdfunding de l’estat espanyol que es realitzarà a Barcelona, Madrid i Bilbao.
Crowfunding (crowd = multitud, funding = finançament) és una forma de finançament per micropagaments que és totalment innovadora a Espanya. De fet és tan innovadora que tots els projectes que presentarem estan en procés, per tant, en l’edició de l’any vinent ja es podran presentar moltes obres acabades.
És evident que les formes de producció i distribució de la cultura i projectes socials estan canviant dràsticament i ningú sap quina es la direcció. El crowdfunding és una proposta concreta i real que canvia no tan sols la forma de produir i distribuir sino d’entendre la cultura i la societat. Estan canviant els esquemes.
Abans l’espectador era tan sols un consumidor passiu que anava el cinema es gastava nou euros, consumia i tornava a casa. En el nou paradigma l’espectador posa nou euros i es converteix automàticament en un co-productor que rebrà moltes més coses a part de la pel·lícula i que a més té veu i vot en l’obra per la que ha apostat.
Els nous projectes culturals i socials estan molt més compromesos amb el seu públic, el qual ha deixat de ser un consumidor anònim per a ser un membre més de la comunitat d’aquest projecte. Facebook que va néixer fa tres anys ha canviat la nostra vida privada, fent-la pública; ara els nous projectes també son transparents al públic, tot el món sap que està passant en cada moment i té quelcom a dir més enllà del merxandatge.
Són moltes les preguntes i desconegudes les respostes. En aquesta primera edició volem donar llum a tots aquests interrogants que se’ns plantegen, marcar uns punts d referència, unes coordenades, per a entendre millor el que està passant i cap a on podem anar.
Al Festival hi assistiran gairebé tots els projectes espanyols que utilitzen aquesta forma de finançament: Oigame, verkami, cosmonauta, No Res, War Games, Desdelamina, Stranded in the Strait, El Activista, Verkami i Goteo.
Una de les coses que està canviant en aquestes noves formes de producció és la posició de l’espectador, per aquest motiu, en el festival les taules rodones seran obertes i el públic assistent tindrà un lloc especial per a parlar.
S’estan donant molts canvis en el món de la cultura i ens preguntem si això suposarà canvis estructurals profunds o tan sols es tracta com de que “algunes coses estan canvian per a que tot continue igual” (el gato pardo).
Algunes dels temes a debatre entre tots:
 • L’usuari deixa de ser receptor passiu per a convertir-se en part activa del projecte,  es converteix en un nou element clau en la cadena de generació de valor (no només com a coproductor entès com a productor econòmic) de les propostes culturals. De com i qui capitalitza el valor generat.
 • Valor del crowdfunding com a generador de comunitat: responsabilitat vers aquesta comunitat de cada projecte.
 • Avui dia, amb les xarxes socials l’anonimat s’ha perdut, estem tornant a la subjectivitat col·lectiva. Per tant, el treball de l’artista també suposa crear a la seva pròpia audiència, tenint així al receptor molt més proper.
 • Els sponsors, les subvencions estan a la baixa – en època de crisis, el crowdfunding és una alternativa real.
 • Estan canviant les coses per a que tot quedi igual o estem vivint un canvi real?
 • Quina és la diferència entre pagar nou euros per anar a veure una pel·lícula o pagar-los per a fer-te coproductor de la pel·i i  més obtenir una recompensa?
 • De com aquest tipus d’iniciatives poden ajudar a recuperar l’accent en el valor més profund i real de la cultura, no tan mediat per expectatives de rendabilitat econòmica marcades per la indústria i sovint les polítiques culturals
 • De la compatibilitat o no de treballar amb diferents plataformes de gestió al mateix temps, de diversificació de suports i retorns plantejats a cada una…
 • La gestió del retorn final, el compromís amb el coproductor, com a part essencial del procés.
 • És més difícil de gestionar el microfinançament per ser dispers?
 • Del perill de dispersió energètica i de desgast en el procés (dificultat gestió mobilització voluntats, diversificació retorns, control desenvolupament, perill de desvirtuar projecte original per ajustar a interessos sorgits per part de diferents coproductors) en detriment de producte final.
 • De com garantir la qualitat del producte final (equips, recursos, coordinació, direcció, tempos adequats…)

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.