Telenoika
1e Concurs nou talent de videomapping EbreLumen Ribera d’Ebre 2024

1e Concurs nou talent de videomapping EbreLumen Ribera d’Ebre 2024

Es convoca el 1e Concurs de Videomapping per a 5 noves persones creadores de continguts per a videomapping a la natura, dins de l’EbreLumen Ribera d’Ebre, festival de videomapping a la natura de Catalunya que es realitzarà en diferents poblacions de la comarca de la Ribera d’Ebre (Tarragona) del divendres 3 de maig al dissabte 1 de juny, tots els divendres i dissabtes en 10 poblacions/ubicacions diferents.

El Festival

EbreLumen és el festival audiovisual de primavera especialitzat en la tècnica del mapping sobre el paisatge natural de la Ribera d’Ebre. La singularitat del festival recau en el fet que les projeccions es fan sobre el patrimoni natural, material i immaterial fluvial lligat al riu Ebre. La primera edició del Festival va ser l’any 2021.

Termini de participació en la convocatòria: fins al 3 d’abril.

Bases de la convocatòria

1. PRESENTACIÓ

Els últims tres anys, la comarca de la Ribera d’Ebre (Terres de l’Ebre · Tarragona), ha realitzat el festival EbreLumen de projeccions de videomapping a la natura i espais de patrimoni fluvial lligat al riu Ebre amb l’objectiu de fer una aposta forta per la cultura de la imatge audiovisual de gran format projectada en espais naturals únics com un element amb capacitat de dotar de major entitat aquests llocs naturals i les seves poblacions tan emblemàtics. El seu lloc web oficial on trobar informació de totes les edicions i contactar per qualsevol qüestió és https://ebrelumen.riberaebre.org
L’EbreLumen crea aquest concurs amb la voluntat de convertir-se en un espai artístic més, punt de trobada, espai creatiu i un espai d’innovació tecnològica en l’àmbit del sector mèdia i de les arts audiovisuals dins de la cultura digital, valorant com és el patrimoni natural que durant centenars d’anys ha deixat el riu més important de tota la península Ibèrica: l’Ebre.

2.1 Tema
Aquesta primera edició del concurs de nou talent de videomapping s’articularà al voltant del tema següent: «L’aigua font de vida que cal preservar»

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Obert a la participació de:

− Persones físiques individuals majors de 18 anys residents durant l’any 2024 a Catalunya, sense importar la seva nacionalitat.

− Les plantilles i imatges que l’EbreLumen disposa dels espais seleccionats seran el punt de partida per a la construcció del contingut dels treballs, que han de reflexionar sobre la temàtica de l’edició i/o qualsevol qüestió relacionada amb la història de la comarca de la Ribera d’Ebre, espais naturals, des d’un punt de vista real o imaginari. S’exposen aquestes indicacions com a punt de partida pel desenvolupament de les creacions dels artistes, podent ser interpretades amb total llibertat. El resultat final visual es deixa a l’elecció de les persones participants podent-se dotar d’una narrativa explicada breument de la seva proposta.

 

3. CATEGORIA

S’estableix una única categoria a concurs: artística-personal.

3.1. Categoria artística-personal
Els participants no seran exclusivament de videomapping, poden haver realitzar altres tipus de creacions audiovisuals de gran format. Es poden presentar artistes audiovisuals, professionals de las arts plàstiques, visuals, musicals, o escèniques, entre d’altres. Serà condició indispensable per acceptar la inscripció la presentació d’un currículum breu de 2 pàgines màxim en el que es reculli detalladament i amb vincles web informatius la trajectòria artística de la persona participant. En el cas que siguin una candidatura de més d’una persona caldrà adjuntar el currículum de la resta també però el nom de la proposta sempre portarà el de la persona artista que s’ha inscrit, podent ser només un sol nom d’artista com a referència. La resta de persones podran aparèixer en els crèdits de la proposta.

4. ESPAI SOBRE EL QUAL S’INTERVÉ

Espai natural al voltant del riu Ebre de 10 poblacions de la comarca de la Ribera d’Ebre. La ubicació es pot veure al lloc web oficial del festival.

5. PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Tots els participants hauran de:
1) Enviar la seva inscripció per correu electrònic a: ebrelumen@riberaebre.org, incloent-hi-li un currículum breu de 2 pàgines màxim en el que es reculli detalladament i amb vincles web informatius, la trajectòria artística de la persona participant. En el cas que siguin una candidatura de més d’una persona caldrà adjuntar el currículum de la resta també, però el nom de la proposta sempre portarà el de la persona artista que s’ha inscrit, podent ser només un sol nom d’artista com a referència. La resta de persones podran aparèixer en els crèdits de la proposta.
Es supervisaran les candidatures d’artistes inscrits i es triaran 5 finalistes, que duran a terme 2 videomapping cadascú. Un cop realitzada i acceptada la inscripció, el jurat triarà els finalistes, i els facilitarà un dossier gràfic amb la foto de cada espai de cada població assignada amb resolució nativa i blueprint amb Madmapper així com el contacte del coordinador dels artistes per poder preguntar-li qualsevol de les condicions per a la realització del contingut de videomapping.
2) Un cop feta la tasca anterior, cada artista seleccionat haurà d’enviar en màxim 10 dies un dossier bàsic del projecte artístic proposat, seguint el tema de l’edició 2024 abans indicat, amb el que vol participar.

5- CATEGORIES

Els enviaments es faran a l’adreça de correu electrònic ebrelument@riberaebre.org, amb un enllaç de descàrrega del tipus Wetransfer o similar per als arxius de pes. Tots els enviaments es realitzaran escrupolosament en els terminis indicats. S’indicarà, per part del coordinador d’artistes, les parts on es projectarà de cada ubicació de cada població i cada artista seleccionat s’haurà d’adaptar al mateix.

6. FORMAT DE LES OBRES

La durada de les obres, presentació inicial del festival i crèdits no inclosos de 3 minuts mínim.
6.1. Categories
Els continguts de les obres hauran d’incloure vídeo i àudio. Si el treball conté paraules aquestes hauran de ser obligatòriament mínim en català però podrà haver-ne d’altres idiomes sempre que quedi justificat artísticament.
Sobre la base de les plantilles finals proporcionades pel coordinador d’artistes, els finalistes hauran
d’elaborar un clip de vídeo i àudio amb els següents còdecs:
– Vídeo: mov 25 fps con compresió photo-jpg o ProRes 422LT
– Àudio: wav, AAC 320 kbps 48.000Khz estèreo (L/R)

7. FINALISTES

El comitè de selecció format pel comissari del festival, el coordinador d’artistes i un membre de Telenoika elegirà dels currículums presentats als FINALISTES. Tots els FINALISTES seleccionats entregaran 15 dies després de ser informats, una còpia de baixa qualitat, però que permeti la seva correcta visualització de cada treball. Tots els FINALISTES seleccionats hauran d’entregar el renderitzat final definitiu abans del dia de la prova que es farà el dijous anterior al dia de l’estrena, prèvia conversa amb el coordinador d’artistes. Els artistes seleccionats no caldrà que vinguin a la prova prèvia perquè aquesta la realitzarà l’organització i l’enregistrarà per tal de fer-li arribar a cada artista i veure si cal fer alguna modificació de darrera hora abans de l’estrena.Es recomanarà als artistes seleccionats ser en persona el dia de l’estrena, però l’organització no es farà càrrec de les despeses de desplaçament.Cada finalista tindrà assignats 2 videomapping en dues poblacions diferents cada setmana fins a completar les 10 poblacions seleccionades on fer el festival.

8. CONDICIONS

Aquesta convocatòria té les següents restriccions i consideracions:• Només es pot presentar un projecte ajustat a les bases i amb un compromís de la seva realització.• S’eliminaran els projectes que puguin resultar ofensius en algun dels seus continguts i no s’acceptarà cap reclamació al respecte.• Els projectes han de cenyir-se a la temàtica i a les condicions específiques.• La música i les imatges utilitzades hauran de ser pròpies de l’artista o lliures de drets, o en tot cas, elsartistes seleccionats han de tenir els drets per a autoritzar un ús durant un màxim de dos anys de les imatges utilitzades per un ús de videomapping i la seva projecció.• L’organització del festival es reserva el dret de fer canvis en la convocatòria del 2024.• Tots els projectes seleccionats com a finalistes passaran a formar part del festival durant un màxim de dos anys, quedant lliures els drets d’exhibició a partir d’aquesta data.• S’informarà sempre del reconeixement quan es reprodueixin els treballs presentats. L’organització es reserva el dret de comunicació pública de les obres seleccionades com a finalistes.• La participació en esta convocatòria és totalment lliure i implica la acceptació íntegra de las bases.

9. CALENDARI

25 de Març: Publicació convocatòria del concurs.

Obert el termini de participació fins al 3 d’abril.

Mes d’Abril:

Dia 15: Finalitza el termini per entregar la primera versió proposada pels candidats seleccionats.

Dia 25: Versió final entregada pels primers finalistes seleccionats segons les dates de proves i directe decada població/ubicació participant.

Mes de Maig:

Dia 2: Entrega dels treballs finalistes de les dues poblacions de la 1a setmana de festival.

Dia 9: Entrega dels treballs finalistes de les dues poblacions de la 2a setmana de festival.

Dia 16: Entrega dels treballs finalistes de les dues poblacions de la 3a setmana de festival.

Dia 23: Entrega dels treballs finalistes de les dues poblacions de la 4a setmana de festival.

Dia 30: Entrega dels treballs finalistes de les dues poblacions de la 5a setmana de festival.

10.PREMIS

Els premis seran entregats per un jurat compost per persones vinculades al món de la creació artística visual i l’organització del festival.Cadascun dels participants haurà de presentar un projecte de dos videomappings, i els guanyadors rebràn un total de 1000,00 € cadascun, en concepte d’honoraris, és a dir un màxim de 500,00 € per cada videomapping,

 

Notes
• Els premis estan subjectes a las retencions fiscals establertes per la llei vigent. Els premis es pagaran exclusivament mitjançant transferència bancària, un cop deduïda la retenció corresponent si és necessària.

• Els premis s’entregaran el més aviat possible intentant que sigui abans de tres mesos de la data de finalització de l’edició del festival.
.
11. EL JURAT

El jurat està format per 3 persones de reconegut prestigi: el comissari del festival o la persona amb qui delegui, el coordinador d’artistes o la persona amb qui delegui, i un membre de l’associació Telenoika. La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret de declarar desert algun premi si així ho considera oportú al no ajustar-se a les bases del concurs o a la qualitat d’aquests.

12. CRITERIS

Existirà un comitè de selecció d’artistes participants que escolliran els FINALISTES que es regiran a partir dels criteris següents:

• Experiència en videomapping els darrers 2 anys
• Projectes de videomapping a la natura realitzats
• Contingut original i adequat a la temàtica proposada
• Estil visual i musical dels treballs artístics fets
• Alguna experiència en projectes de videomapping

Aquest concurs no seleccionarà artistes amb una llarga i contrastada carrera professional en el món del videomapping.
El jurat donarà per vàlids els treballs fets pels artistes finalistes que tinguin en compte els criteris següents:

• Originalitat
• Guió, execució i ritme
• Contingut adequats a la temàtica del festival
• Capacitat per a emocionar i transmetre els conceptes plantejats a la temàtica
• Qualitat visual i sonora
• Adaptació a la zona de natura de l’Ebre on es fa la projecció
• Equilibri entre tots els recursos de la proposta (idea, àudio, vídeo, plantejament visual, recursos gràfics utilitzats…)
• Adaptació del projecte a tota mena de públics.

 

13. DRETS D’AUTOR

Els drets intel·lectuals de l’obra de cada artista seleccionat són de la persona o persones autores de la proposta. L’organització no farà ús de les idees i propostes no seleccionades com a finalistes. L’acceptació de les bases implica la cessió dels drets a l’organització per a la reproducció, distribució icomunicació pública de les obres entregades pels finalistes en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà (informàtic, audiovisual, multimèdia, etc.) durant un màxim de 2 anys. L’autorització serà en l’àmbit de l’Estat espanyol i en el cas que es reprodueixi nacional ointernacionalment caldrà citar que ha estat finalista del concurs de nou talent de videomapping EbreLumen. Els participants signaran electrònicament un exemple d’aquestes bases amb l’acceptació de les mateixes abans d’iniciar la seva tasca creativa. L’import del premi inclou la cessió dels drets a l’organització per un màxim de 2 anys. L’organització es compromet a fer referència sempre de l’autor/a o autors.

 

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.