Telenoika
convocatoria DVD_Telenoika.NET//2005

convocatoria DVD_Telenoika.NET//2005

CONVOCATORIA x DVD
creatius de Telenoika 2005
// català


// castellano -> sigue …/…

29/11/05
DVD Telenoika 2005

 

Telenoika està pensant en editar properament un DVD amb un resum de l’activitat del 2005. Ens agradaria incloure una mostra de treballs dels creadors que estan al voltant de Telenoika.NET !!!

:: busquem ::

·
qualsevol ‘cosa’ en format [DVD o DV] // [CD Audio o MP3]
· preferiblement format curt . [max 7 min]
· any de producció 2004-2005
· es poden presentar fins a 3 peces per persona
· l’intenció sería publicar-ho sota algun tipus de llicència CreativeCommons per determinar.

:: condicions ::

· s’entrega o envia al local de telenoika.NET com abans millor !!! [1er límit d’entrega 10 desembre. 2on Limit d’Entrega 31 desembre]
· es farà una selecció de les obres rebudes que seran incloses en el DVD.

:: cal omplir la següent fitxa per a fer la inscripció ::

o

inscripció Telenoika_DVD[2005]
—————————————————————-
_AUTOR/s
__nom :
__email :
__telef :

_ TREBALL
__format : DVD [ ] DV [ ] CD-A [ ] MP3 [ ]
__duració :
__any producció :
__comentaris tècnics :
__synopsis o text :
__imatge representativa : JPG [ ]
__Envia-ho x mail a eloi@telenoika.net
—————————————————————-
o

TelenoikaDVD2005
c/carretes 23
08001 barcelona

o

 

 

 

Convocatoria x DVD
Creativos de Telenoika.NET 2005
castellano//

 

 

Telenoika esta pensando en editar proximamente un DVD con un resumen de la actividad del 2005. Nos gustaria incluir una muestra de trabajos de los creadores que estan alrededor de Telenoika.NET

:: buscamos ::

· cualquier ‘cosa’ en formato [DVD o DV] // [CD Audio o MP3]
· preferiblemente formato corto . [max 7 min]
· se pueden presentar hasta 3 piezas por persona
· año de producción 2004-2005
· la intención sería publicarlo bajo algun tipo de licencia CreativeCommons por determinar.

:: condiciones ::

· se entrega o envía al local de telenoika.NET como antes mejor !!! [Fecha Limite 1er prototipo : 10 diciembre . 2a Fecha Limite 31 diciembre 2005] !!
· se harà una selección de las obras recibidas que seran incluidas en el DVD.

:: hay que rellenar y incluir la siguiente ficha ::

o

inscripción Telenoika_DVD[2005]
—————————————————————-
_AUTOR/es
__nombre :
__email :
__telef :

_ TRABAJO
__formato : DVD [ ] DV [ ] CD-A [ ] MP3 [ ]
__duración :
__año producción :
__comentarios tècnicos :
__synopsis o texto :

__Envialo x mail a eloi@telenoika.net
—————————————————————-

o

TelenoikaDVD2005
c/carretes 23
08001 barcelona

o

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA x DVD
creatius de Telenoika 2005
// català


// castellano -> sigue …/…

29/11/05
DVD Telenoika 2005

 

Telenoika està pensant en editar properament un DVD amb un resum de l’activitat del 2005. Ens agradaria incloure una mostra de treballs dels creadors que estan al voltant de Telenoika.NET !!!

:: busquem ::

·
qualsevol ‘cosa’ en format [DVD o DV] // [CD Audio o MP3]
· preferiblement format curt . [max 7 min]
· any de producció 2004-2005
· es poden presentar fins a 3 peces per persona
· l’intenció sería publicar-ho sota algun tipus de llicència CreativeCommons per determinar.

:: condicions ::

· s’entrega o envia al local de telenoika.NET com abans millor !!! [1er límit d’entrega 10 desembre. 2on Limit d’Entrega 31 desembre]
· es farà una selecció de les obres rebudes que seran incloses en el DVD.

:: cal omplir la següent fitxa per a fer la inscripció ::

o

inscripció Telenoika_DVD[2005]
—————————————————————-
_AUTOR/s
__nom :
__email :
__telef :

_ TREBALL
__format : DVD [ ] DV [ ] CD-A [ ] MP3 [ ]
__duració :
__any producció :
__comentaris tècnics :
__synopsis o text :
__imatge representativa : JPG [ ]
__Envia-ho x mail a eloi@telenoika.net
—————————————————————-
o

TelenoikaDVD2005
c/carretes 23
08001 barcelona

o

 

 

 

Convocatoria x DVD
Creativos de Telenoika.NET 2005
castellano//

 

 

Telenoika esta pensando en editar proximamente un DVD con un resumen de la actividad del 2005. Nos gustaria incluir una muestra de trabajos de los creadores que estan alrededor de Telenoika.NET

:: buscamos ::

· cualquier ‘cosa’ en formato [DVD o DV] // [CD Audio o MP3]
· preferiblemente formato corto . [max 7 min]
· se pueden presentar hasta 3 piezas por persona
· año de producción 2004-2005
· la intención sería publicarlo bajo algun tipo de licencia CreativeCommons por determinar.

:: condiciones ::

· se entrega o envía al local de telenoika.NET como antes mejor !!! [Fecha Limite 1er prototipo : 10 diciembre . 2a Fecha Limite 31 diciembre 2005] !!
· se harà una selección de las obras recibidas que seran incluidas en el DVD.

:: hay que rellenar y incluir la siguiente ficha ::

o

inscripción Telenoika_DVD[2005]
—————————————————————-
_AUTOR/es
__nombre :
__email :
__telef :

_ TRABAJO
__formato : DVD [ ] DV [ ] CD-A [ ] MP3 [ ]
__duración :
__año producción :
__comentarios tècnicos :
__synopsis o texto :

__Envialo x mail a eloi@telenoika.net
—————————————————————-

o

TelenoikaDVD2005
c/carretes 23
08001 barcelona

o

 

 

 

 

 

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.