Telenoika
Convocatoria MACU 2010 : fins 25 feb 10

Convocatoria MACU 2010 : fins 25 feb 10

http://www.pmurba.net/blog/macu

M.A.C.U.

(Mostra de Audiovisual de Cultura Urbana)

MACU 2010 from Pensant Moviment Urbà on Vimeo.

CONVOCATÒRIA JUVENIL MACU 2010

Convocatòria adreçada a tots els
joves de 14 a 25 anys d’edat, que tinguin materials audiovisuals sobre
la temàtica “Cultura Urbana”.

Per participar només cal demanar la fitxa d’inscripció a través de l’e-mail: macu@pmurba.net

i enviar-la per correu, juntament amb l’obra,

FINS 25 FEBRER 2010.

 

http://www.pmurba.net/blog/macu

M.A.C.U.

(Mostra de Audiovisual de Cultura Urbana)

MACU 2010 from Pensant Moviment Urbà on Vimeo.

CONVOCATÒRIA JUVENIL MACU 2010

Convocatòria adreçada a tots els
joves de 14 a 25 anys d’edat, que tinguin materials audiovisuals sobre
la temàtica “Cultura Urbana”.

Per participar només cal demanar la fitxa d’inscripció a través de l’e-mail: macu@pmurba.net

i enviar-la per correu, juntament amb l’obra,

FINS 25 FEBRER 2010.

 

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.