Telenoika
Convocatòria Zepelin 2009

Convocatòria Zepelin 2009

zeppelintitulo.png


Dediquem Zeppelin 2009
–

Sons del poder / Escoltes de
la por a la reflexió sobre
qüestions que fa temps ens ronden insidiosament.

Ens preocupen els signes
que podrien indicar que retrocedim en assoliments i llibertats de natura social
i intel·lectual, tots fets realitat amb gran esforç. Sobre aquesta
preocupació hem elaborat una sèrie de preguntes que, parcialment
o total, voldríem que inspiressin les peces presentades a aquesta convocatòria.

 

+INFO :: http://www.sonoscop.net o escriu a caos@sonoscop.net

zeppelintitulo.png


Dediquem Zeppelin 2009
–

Sons del poder / Escoltes de
la por a la reflexió sobre
qüestions que fa temps ens ronden insidiosament.

Ens preocupen els signes
que podrien indicar que retrocedim en assoliments i llibertats de natura social
i intel·lectual, tots fets realitat amb gran esforç. Sobre aquesta
preocupació hem elaborat una sèrie de preguntes que, parcialment
o total, voldríem que inspiressin les peces presentades a aquesta convocatòria.

 

+INFO :: http://www.sonoscop.net o escriu a caos@sonoscop.net

Són les següents
:

1. Què significa rebre i / o donar una ordre?

2. El vincle entre els verbs obeir i oir és ben conegut. Aleshores,
en quins termes hem de considerar una societat que sembla cada vegada més
presta a obeir sense aturar-se a pensar? Quina significació té el
vincle entre obeir i creure?

3. Per què tenim necessitat de veritats absolutes, inclús en
aquells dominis on les sabem impossibles? Per què pensem que ja ho sabem
tot? Es o no és necessari conèixer les tècniques? Per
què pensem que qualsevol pot fer qualsevol cosa? Hem de recuperar el
respecte al fer? En quina mida el terme art és o no és vigent?

4. En quin sentit hem passat d'una alienació en l'àmbit laboral
a una alienació en totes o gairebé totes les instàncies
de la vida? Està desapareixent la consciència d'alienació?

5. Què vol dir que el control s'exerceix en nom de la seguretat? No
ens sentim segurs? Per què en nom de la democràcia admetem el
que denunciaríem en una dictadura?

6. Societat del benestar vol dir societat del creixement?
(Cage deia : “no
sé si la vida es caracteritza pel progrés”) . Per què creiem
que vivim en el millor dels mons?

7. Quina o quines funcions tenen els sons en la societat
del benestar i del creixement? Incideixen en la pèrdua de privacitat? En quina mida el
veí del costat ha esdevingut un nou sistema de control en mans de l'Estat?

8. Quina importància donem al fet que els nostres instruments per organitzar
sons estiguin emparentats amb els instruments que serveixen per controlar?
Existeix una relació entre organitzar i controlar?

9. En un temps on els termes sofreixen modificacions
progressives fins que la seva nova accepció acaba regulada per llei i la dissensió dels
criteris d'altri obre la porta a ser titllat d'intolerant, com desemmascarar
la tergiversació del llenguatge sense que això suposi noves desqualificacions?

Convidem totes les persones interessades en el so a que
reflexionin sobre aquestes qüestions i ens enviin els seus treballs
sonors.
Les peces seran projectades a l'espai en un sistema de
vuit altaveus els dies 10, 11 i 12 de Desembre de 2009 al Centre de Cultura
Contemporània de
Barcelona.


REQUISITS

Totes les obres rebudes seran acceptades sempre que es
donin les següents
condicions :

1. Les peces NO han de tenir una durada de més
de deu (10) minuts.

2. El format de les peces serà WAV o AIFF a 41.1 i 16 bit. Seràn
admeses obres d'una fins un màxim de vuit pistes. Cada pista haura d'arribar
aïllada en un arxiu d'una pista. Així, per exemple, l'enviament
d'una peça de vuit pistes haurà de contenir vuit arxius d'una
pista.

3. A les peces, s'hi adjuntarà la següent informació :
3.1 Comentaris sobre la peça.
3.2 Biografia artística de l'autor
3.3 Document signat per l'autor on manifesti autorització o desautorització explícita
per la difusió de la seva peça per Internet.
3.4 Document signat per l'autor on manifesti la seva conformitat amb el fet
que la peça formi part de Sonoscop, l'arxiu d'art sonor de l'Orquestra
del Caos.

4. Les peces i tota la documentació han d'arribar
en suport CD/DVD abans del 15 de Novembre de 2009 a :

caos/ZEPPELIN/convocatòria
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
C/Montalegre, 5
Barcelona 08001
Espanya

Per més informació, si et plau visita http://www.sonoscop.net o escriu a caos@sonoscop.net

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.