Telenoika
e-Mobil Art project

e-Mobil Art project

·Call for participation regarding the e-MobilArt project.

Please read below for more information on the project and visit the web site:

WEB ::
http://www.media.uoa.gr/emobilart

·Art: European Mobile Lab for Interactive Art

Call for artists and scientists

European Mobile Lab for Interactive Media Artists (e-MobiLArt) is a project tailored around the process of creating collaborative interactive installation artworks. Such interactive mediated environments may involve the use of multimodal interfaces, ubiquitous computing and mobile or locative media technologies.

·Call for participation regarding the e-MobilArt project.

Please read below for more information on the project and visit the web site:

WEB ::
http://www.media.uoa.gr/emobilart

·Art: European Mobile Lab for Interactive Art

Call for artists and scientists

European Mobile Lab for Interactive Media Artists (e-MobiLArt) is a project tailored around the process of creating collaborative interactive installation artworks. Such interactive mediated environments may involve the use of multimodal interfaces, ubiquitous computing and mobile or locative media technologies.

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.