Telenoika
Taller PureData per Sistemes Interactiu_dl 27 al 31 Març_

Taller PureData per Sistemes Interactiu_dl 27 al 31 Març_

Pure Data (Pd) és un entorn de programació visual i modular aplicable
en molts contextos d’interactivitat, com per exemple la performance o
la instal·lació.

Cal enviar un correu electrònic a medialab@hangar.org amb:

 • Un text amb la motivació personal per a fer el taller.
 • Una proposta de projecte interactiu a realitzar durant o a partir del taller.
 • Si ja es treballa amb pd, un petit patx de mostra del vostre treball.
  El taller serà gratuït.

  Taller a càrrec d’Álex Posada, Lluís Gómez i Bigordà, Yves Degoyon.
  Convidats: Pablo Caedes, Elpueblodechina.

  Més informació i inscripcions:
  http://www.hangar.org/tallers/pd_cat.html
  http://puredata.org

 

 

Pure Data (Pd) és un entorn de programació visual i modular aplicable
en molts contextos d’interactivitat, com per exemple la performance o
la instal·lació.

Cal enviar un correu electrònic a medialab@hangar.org amb:

 • Un text amb la motivació personal per a fer el taller.
 • Una proposta de projecte interactiu a realitzar durant o a partir del taller.
 • Si ja es treballa amb pd, un petit patx de mostra del vostre treball.
  El taller serà gratuït.

  Taller a càrrec d’Álex Posada, Lluís Gómez i Bigordà, Yves Degoyon.
  Convidats: Pablo Caedes, Elpueblodechina.

  Més informació i inscripcions:
  http://www.hangar.org/tallers/pd_cat.html
  http://puredata.org

 

 

 

Pure Data (Pd) és un entorn de programació visual i modular aplicable en molts contextos d’interactivitat, com per exemple la performance o la instal·lació. La seva naturalesa modular, extensible i de codi lliure permet implementar gran varietat de sistemes d’interacció: utilitzant la xarxa, el videotracking, els sensors o mòduls de hardware programables com, per exemple, Arduino. En aquesta ocasió el taller se centra molt particularment en les entrades/sortides de PD i la programació adequada per crear sistemes interactius. Taller a càrrec d’Álex Posada, Lluís Gómez i Bigordà, Yves Degoyon. Convidats: Pablo Caedes, Elpueblodechina.

Workshops i tallers: Taller de Pure Data. Programació per a la creació interactiva.

Pure Data (Pd) és un entorn de programació visual i modular per al "mediahacker" aplicable en molts contexts d’interactivitat com ara la performance o la instal·lació.

La seva naturalesa modular i extensible i el fet de ser de codi lliure han fet que implementi gran varietat de sistemes d’interacció: utilitzant la xarxa de diverses maneres, els dispositius d’entrada/sortida més comuns, els sensors o mòduls de hardware programables i lliures com ara l’arduino.

En aquesta ocasió el taller de PD vol focalitzar molt particularment en les interaccions d’entrada/sortida i en com amb la programació adequada els processos del pd poden esdevenir sistemes interactius.

Concretament utilitzarem el sistema arduino per explicar el treball amb interfícies físiques externes, ja sigui a través de sensors, control de motors, diferents tipus d’actuadors, etc… també es mostraran altres sistemes de treball.

Els dos primers dies estaran dedicats a recordar molt ràpidament les tècniques de programació en pd, i en les introduccions teòriques al treball interactiu amb sensors i actuadors. Els altres tres dies , de dimecres a divendres, es treballarà per grups en els diferents projectes que els participants hauran presentat com a proposta al inscriure’s al taller.

El taller està dirigit a gent que tingui ja unes bases de programació en pd, que estigui o vulgui desarrollar projectes reals de interactivitat i/o que tingui un especial interès en aprofundir en aquestes tècniques.

Es demanarà als assistents que tinguin el pd instal·lat i que coneguin el procés d’instal·lació de llibreries externes.

També es recomanable que la gent interessada en projectes d’interacció concrets portin tot el material del que disposin per al projecte (hardware, controladors, sensors, etc …).

A Hangar disposem de 4 plaques arduino per a que la gent pugui treballar.

El taller serà impartit per Yves Degoyon, Alex Posada i Lluís Gómez i Bigordà.

Inscripcions

Cal enviar un correu electrònic a medialab@hangar.org amb:

Un text amb la motivació personal per a fer el taller.

Una proposta de projecte interactiu a realitzar durant o a partir del taller.

Si ja es treballa amb pd, un petit patx de mostra del vostre treball.

El taller serà gratuït.

Programa(de dilluns a divendres de 16h a 21h de la tarda)

Dilluns, 27 de març

Un repàs ràpid a les bases del "patching", connexió d’objectes,
subpatches, abstraccions.

Introducció a les entrades/sortides amb HID (Human Interface
Devices):

en el nucli de pd: teclat, ratolí, vídeo in/out, àudio in/out, touchscreen, tablet, etc …

en llibreries externes: serialcom, parapin, MIDI, OSC.

Dimarts, 28 de març

Introducció a les implicacions pràctiques del treball amb
sensors i actuadors.

Protocols de comunicació i entrada de dades (midi, serial, osc, …).

Equips comercials (icube, kroonde, miditron) vs. sistemes de hardware lliure (arduino).

Mapping. "naturalitzant" els inputs, mapeig de dades …

Dimecres, 29 de març :

Primers "patxos" d’interacció entre sensors i processos d’àudio/vídeo.

Treball per equips en els projectes concrets del taller.

Presentació: "circuit bending and sound processing with pd: el picoroco micro-radio", instal·lació i performance de elpueblodechina (http://www.elpueblodechina.org )

Dijous, 30 de març :

Utilitats de xarxa, interacció entre maquines, streaming.

Seguim el treball per equips en els projectes concrets del taller.

Presentació: "delvj, video/3d frontend per a pure data", per Pablo Martín Caedes (http://www.delcorp.org )

Divendres, 31 de març :

Última sessió de treball per equips en els projectes concrets del taller.

Sessió oberta d’explicacions dels treballs realitzats durant el taller, experiències, opinions, feedback dels participants.

 

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.