Telenoika
VAIA2005

VAIA2005

invitacio_pag1.jpg
** VAIA2005, IV Mostra de Video Art Internacional d’Alcoi **

12. Novembre al Centre Cultural d’Alcoi. [Av. País Valencià 1. 03801 Alcoi]
* 18pm Projecció de VAIA2005
* 20.30pm Actuació d’Art Sonor d’Arthur Caravan
* http://videoraum.net

invitacio_pag1.jpg
** VAIA2005, IV Mostra de Video Art Internacional d’Alcoi **

12. Novembre al Centre Cultural d’Alcoi. [Av. País Valencià 1. 03801 Alcoi]
* 18pm Projecció de VAIA2005
* 20.30pm Actuació d’Art Sonor d’Arthur Caravan
* http://videoraum.net

logo.gif

** Invitació a VAIA2005, IV Mostra de Video Art Internacional d’Alcoi **

12. Novembre al Centre Cultural d’Alcoi. [Av. País Valencià 1. 03801 Alcoi]
* 18pm Projecció de VAIA2005
* 20.30pm Actuació d’Art Sonor d’Arthur Caravan

* Hi ha transport gratuït a la Mostra des de la Facultat de Belles Arts de València
i des de la  Universitat d’Alacant per a estudiants. Per reservar places per favor
truqueu amb antelació al telèfon: +34/ 637 055 904. Més informació a
www.videoraum.net.

Programació:
* Es projectarà un programa de vídeo art d’autors locals i internacionals
caracteritzat per una destacada interculturalitat amb un objectiu conceptual
interdisciplinar. Participen joves autors emergents i artistes reconeguts convidats
com Pipilotti Rist (Suïssa), Floria Sigismondi (Itàlia) [directora de vídeo clips
com Marilyn Manson i David Bowie] , Pleix (França) [directors de vídeo clips com
Plaid i Bassement Jaxx], Qian Qian (Xina), Till Heim (Alemanya) i Zeitguised
(Alemanya i Estats Units) [directors de videoclips de Funkstörung].
.* Com també una actuació d’art sonor dels músics experimentals Arthur Caravan (Alcoi).
* En la Mostra d’enguany estem treballant en  "La relació de la imatge i el so en l’
audiovisual artístic  contemporani" que reflectirem amb articles i comentaris en
l’edició d’un catàleg. És un tema obert que aborda les relacions i diversificacions
dels gèneres i formats audiovisuals en el present, que avui en dia s’han multiplicat
gràcies a la tecnologia digital (videoclip, animació, visuals, etc.).
Així mateix, emfatitzem la importància del so, un element molt destacat per a les
imatges en el temps, l’anàlisi del qual -segons confirma l’autor Michel Chion- es
deixa de banda sovint per la sobrevaloració de la imatge. Creiem que és una
temàtica que ha estat poc tractada i que és de gran importància en l’actualitat. En
aquesta nova edició contem amb texts de Román de la Calle (Director del museu MUVIM
de València i professor d’estètica de la Universitat de València), Miguel Molina
Alarcón (Professor especialitat en art sonor de la Facultat de Belles Arts de
València), Pablo G. Polite (Responsable del SónarCinema – àrea audiovisual del
festival Sónar de Barcelona), Javier Marroquí i David Arlandis (Comisarios de
Exposiciones y Críticos de Arte), Pilar Cruz y Maribel Perpiñá (col·lectiu laPinta)
entre altres autors.

…………………………………

** Invitación a VAIA2005, IV Mostra de Video Art Internacional d’Alcoi **

12. Noviembre al Centre Cultural d’Alcoi. [Av. País Valencià 1. 03801 Alcoi]
* 18pm Proyección de VAIA2005
* 20.30pm Actuación de Arte Sonoro de Arthur Caravan

* Hay transporte gratuito a VAIA desde la Facultad de Bellas Artes de Valencia y la
Universidad de Alicante para estudiantes. Para reservar plazas, por favor, llamad
con antelación al teléfono: +34/637 055 904. Más información a www.videoraum.net.

Programación:
* Se proyectará un programa de videoarte de autores locales e internacionales
caracterizado por una destacada interculturalidad con un objectivo conceptual
interdisciplinar. Participan jóvenes autores emergentes y artistas reconocidos
invitados como Pipilotti Rist (Suiza), Floria Sigismondi (Italia) [directora de
videoclips de Marilyn Manson y David Bowie] , Pleix (Francia) [directores de
videoclips de Plaid y Bassement Jaxx], Qian Qian (China), Till Heim (Alemania) y
Zeitguised  (Alemania y  Estados Unidos) [directores de videoclips de Funkstörung].
* Como también, una actuación de arte sonoro de los músicos experimentales Arthur
Caravan (Alcoi).
* En la Mostra de este año, estamos  trabajando en  "La relación de la imagen y el
sonido en el audiovisual artístico contemporáneo" que reflejaremos con artículos y
comentarios en la edición de un catálogo. Es un tema abierto que aborda las
relaciones y diversificaciones de los géneros y formatos audiovisuales en el
presente, que hoy en dia se han multiplicado gracias a la tecnología digital
(videoclip, animación, visuales, etc.).
Así mismo, enfatizaremos la importancia del sonido, un elemento muy destacado para
las imágenes en el tiempo, el análisis del cual -según confirma el autor Michel
Chion- se suele dejar de  lado  por la sobrevaloración de la imagen. Creemos que es
una temática que ha estado poco tratada y que es de gran importancia en la
actualidad. En esta nueva edición contamos con textos de Román de la Calle
(Director del museo MUVIM de Valencia y profesor de estética de la Universidad de
Valencia), Miguel Molina Alarcón (Profesor, especialidad en arte sonoro de la
Facultad de Bellas Artes de Valencia), Pablo G. Polite (Responsable de SónarCinema
– área audiovisual del festival Sónar de Barcelona), Javier Marroquí y David
Arlandis (Comisarios de Exposiciones y Críticos de Arte), Pilar Cruz y Maribel
Perpiñá (colectivo  laPinta) entre otros autores.

………………………………..

** Invitation to VAIA2005, IV International Video Art Show of Alcoi **

12. November at Centre Cultural of Alcoi. [Av. País Valencià 1. 03801 Alcoi]
* 18pm Projection of VAIA2005
* 20.30pm Sound Art Actuation of Arthur Caravan

* There is free transport to VAIA for students from the Faculty of Fine Arts of
Valencia and from the University of Alicante. Please reserve seats calling +34/637
055 904. More information at www.videoraum.net.

Program:
* A program of audiovisual art will be projected, consisting of works from local and
international authors, characterized by inter-culturality and the conceptual
objective of interdisciplinity. Young emergent authors and invited recognized
artists like Pipilotti Rist (Switzerland), Floria Sigismondi (Italy) [director of
videoclips of Marilyn Manson and David Bowie], Pleix (France) [directors of
videoclips of Plaid and Bassement Jaxx], Qian Qian (China), Till Heim (Germany) y
Zeitguised  (Germany and USA) [directors of video clips of Funkstörung].
* Furthermore a sound art actuation of the experimental musicians Arthur Caravan
(Alcoi).
* In this years edition of VAIA we explore "The relation of image and sound in
audiovisual contemporary art" that we reflect with articles and comments in a
catalogue. This is a very open topic that covers the relationships and differences
between the current audiovisual genres and formats, which have proliferated thanks
to digital technology: videos, video clips, animation, etc. The focus is on the
important role of sound, which is highly relevant to images moving in time but is
often ignored by analysts -as Michel Chion points out- because the image is
overemphasised.
This catalogue includes texts by Román de la Calle (Director of the museum MUVIM of
Valencia and professor of esthetics of the University of Valencia), Miguel Molina
Alarcón (Professor, especiality sound art of the Faculty of Fine Arts of Valencia),
Pablo G. Polite (Responsable of SónarCinema – audiovisual area of Sónar festival,
Barcelona), Javier Marroquí and David Arlandis (Exhibition Curators and Art
Critics), Pilar Cruz y Maribel Perpiñá (colectivo  laPinta).

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.