Telenoika
ER..VA#24  Live cinema i poétiques del territori::DOCUMENTACIÓ
|

ER..VA#24 Live cinema i poétiques del territori::DOCUMENTACIÓ

ER..VA#24 Live cinema i poétiques del territori

Sabado 10 de Maig 20Hs, Conservas, C St Pau 58: Presentació de projecte: Clássicos de Calçada
http://classicosdecalcada.net

“Clássicos de Calçada” és una performance sonora-visual en temps real, basada en experiències personals d’exploració urbana. L’acció utilitza imatges i sons capturades de l’entorn on es realitza l’actuació. Les dades són manipulades en temps real amb recursos tecnològics que modifiquen l’estructura sonora-visual orgànica de l’espai públic, incloent interferències sintètiques per generar un resultat sorollós i abstracte amb les dades colectades.

El projecte va néixer de la trobada de la vídeo artista Tatiana Travisani amb l’artista sonor Deco Nascimento a la ciutat de València (Espanya). Els primers treballs creats pel duo van ser dedicats a obres en vídeo art que reflexionaven sobre les modificacions del paisatge. Tots dos realitzaven les seves recerques de doctorat, Tatiana apropa la Ciutat i les Xarxes, DeCo buscava la compressió entre el so i la memòria afectiva.

Els qüestionaments intentaven identificar canvis de comportament safectados pels usos de dispositius mòbils en l’espai urbà, com percebien i participaven de la ciutat tenint com a extensió sensible d’aquesta experiència. A partir d’aquí sorgeix “Rua_Redando_Errabundeio”, un projecte extens de construcció col·laborativa d’una xarxa lliure, originant posteriorment nous desdoblaments, entre els quals “Clássicos de Calçada”

21hs: LIve AV Rua_Redando_Errabundeio
Clássicos de Calçada
http://vimeo.com/user3332448/videos

CAST::
Sabado 10 de mayo
20Hs, Conservas, C St Pau 58
20Hs: Presentación de proyecto: Clássicos de Calçada
http://classicosdecalcada.net

Clássicos de Calçada es una performance sonora-visual en tiempo real, basada en experiencias personales de exploración urbana. La acción utiliza imágenes y sonidos capturadas del entorno donde se realiza la actuación. Los datos son manipulados en tiempo real con recursos tecnológicos que modifican la estructura sonora-visual orgánica del espacio público, incluyendo interferencias sintéticas para generar un resultado ruidoso y abstracto con los datos colectados.

El proyecto nació del encuentro de la vídeo artista Tatiana Travisani con el artista sonoro DeCo Nascimento en la ciudad de Valencia (España). Los primeros trabajos creados por el dúo fueron dedicados a obras en vídeo arte que reflexionaban sobre las modificaciones del paisaje. Ambos realizaban sus investigaciones de doctorado, Tatiana acerca la Ciudad y las Redes, mientrasDeCo buscaba la compresión entre el sonido y la memoria afectiva.

Los cuestionamientos intentaban identificar cambios de comportamiento safectados por los usos de dispositivos móviles en el espacio urbano, como percibían y participaban de la ciudad teniendo como extensión sensible de esta experiencia. A partir de ahí surge Rua_Redando_Errabundeio, un proyecto extenso de construcción colaborativa de una red libre, originando posteriormente nuevos desdoblamientos, entre los cuales Clássicos de Calçada.

21hs: LIve AV Rua_Redando_Errabundeio
Clássicos de Calçada
http://vimeo.com/user3332448/videos

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.