Telenoika
Muestra de arte digital MAD04 : 19set-15oct / CaixaForum

Muestra de arte digital MAD04 : 19set-15oct / CaixaForum

mad.jpg

Video, multimedia, instalaciones, arte sonoro
Treinta j—venes artistas digitales nos presentan, por medio de sus trabajos, una mirada ecléctica en la cual confluyen temas de contenido social, obsesiones subjetivas e investigaciones sobre los l’mites técnicos y estéticos del medio. La muestra quiere generar un espacio de acci—n que permita desmitificar el papel del medio digital como un hecho ajeno de expertos y por expertos y replantearlo como un hecho cotidiano.

 

 

 

 CaixaForum Barcelona

Del 19 de septiembre al 15 de octubre,
muestra de arte digital MAD04.
Espai 0 – Caixaforum – Barcelona

T’tulo: Muestra de arte digital MAD04
 Video, multimedia, instalaciones, arte sonoro
Treinta j—venes artistas digitales nos presentan, por medio de sus trabajos, una mirada ecléctica en la cual confluyen temas de contenido social, obsesiones subjetivas e investigaciones sobre los l’mites técnicos y estéticos del medio. La muestra quiere generar un espacio de acci—n que permita desmitificar el papel del medio digital como un hecho ajeno de expertos y por expertos y replantearlo como un hecho cotidiano.

——————————

————————————
Del 19 de setembre al 15 d’octubre,
mostra d’art digital MAD04.
Espai 0 – Caixaforum – Barcelona

T’tol: Mostra d’art digital MAD04
Video, multimèdia, instal·lacions, art sonor
 Trenta joves artistes digitals ens presenten, per mitjà dels seus treballs, una mirada eclèctica en la qual conflueixen temes de contingut social, obsessions subjectives i investigacions sobre els l’mits tècnics i estètics del mitjà. La mostra vol generar un espai d’acci— que permeti desmitificar el paper del medi digital com un fet aliè d’experts i per experts i replantejar-lo com un fet quotidià.
——————————
————————————
From 19th september to 15th october,
Digital art Exhibition MAD04
Espai 0 – Caixaforum – Barcelona

Title: Muestra de arte digital MAD04
Video, multimedia, installations, sound art
Thirty young digital artists show throw their works an eclectic point of view, bringing toguether social themes, subjective obssesions and investigations about the technical and estetic limits of digital media, like facts beyond expert´s control and for them but all showed as a daily fact.

Link: http://www.iua.upf.es/activitats/m/id/cas/1089/7112/4cae9c16217760101fb1d7c9722a687b

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.