dmmdb

Distributed Multi-Media DataBase for joomla!

Telenoika, seguint en la seva línia de desenvolupament de software lliure, us presenta la implementació del dmmdb per Joomla!

· Un mediabase per a la lliure implementació i distribució de videos a la xarxa.

Descarrega-te’l i instal·lal en el teu joomla! usant l’interface administratiu (extensions -> install)
Podeu incloure’l dins de Joomla usant el seguent component:

com_dmmdb

A continuació, pots crear un component, per exemple, una pàgina amb el teu dmmddb de Joomla! amb la creació d’un component amb els següents paràmetres:

* Server Url : url of your dmmdb ( ex:  http://giss.tv/dmmdb  )     
* List of channels or ‘all’ for all channels : a list of channels you want to see ( ex: giss, telenoika )    
* Maximum number of channels : in the case you want to see ‘all’ limit the number of visible channels,
the nth ultimate channels will appear   
* Width : width of the component
* Number of videos per menu : number of accessible videos at once   
* Show videos in a pop-up window : pop-up a modal window to play videos   
* Show search window : show search window   
* Show Latest Videos : show latest videos ( default=yes )
* Show comments on media : show comments   
* Show most viewed : show most viewed
* Show favorites : show favorites
* Show categories : show categories
* Show videos of the same author : show videos by the same author
* Show videos in the same category : show videos of the same category   
* Show videos with the same keywords : show videos with the same keywords    
* Show playlists : show playlists
* Show friend channels : show friend channels
* Show latest media on friend channels : show latest videos on friend channels
* Text Color : text color
* Background Color : background color
* Tip Text Color : tip text color
* Tip Background Color : tip background color
* Link Color : link color

+INFO:: http://giss.tv/dmmdb

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.