Telenoika
TELENOIKA COMMUNITY IN LPM CAPE TOWN

TELENOIKA COMMUNITY IN LPM CAPE TOWN

Telenoika audiovisual community in LPM Cape Town;
Vj ElectroIman and Omar Prole travel to South Africa to participate in the LPM 2013 Cape Town

Mapping Workshop with Omar Prole
13,14,15,16 November.LPM Workshops and Showcase.Cape Town.South Africa.

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.