Telenoika
Transformació digital de les ICC

Transformació digital de les ICC

Més enllà de tenir un perfil a les xarxes.

Una jornada singular i pluridisciplinària per endinsar-nos i compartir experiències, des d’una perspectiva alternativa, sobre la Digitalització de la gestió de projectes. Treball col·laboratiu en xarxa i les plataformes virtuals; la Gestió i dinamització de la formació en línia; la Digitalització de l’exhibició, i per descobrir Solucions tecnològiques per l’experimentació innovadora del patrimoni.

Participen: Mònica Aymerich, Anhel Produccions, Pep Oliveras (COLECTIC), Ramon Fabregat (MOTIV-ARCHE. UdG) i Yves Degoyon (GISS.TV), Daniel Miracle (telenoika). Organitza: PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25 % per la Diputació de Girona.

#PROFESSIONALSICC
Àmbits: Música / Arts escèniques / Arts visuals / Audiovisuals / Lectura, ciència i humanitats
Tipus: Jornada
Data:
Acte ja realitzat
Lloc: El Modern
Preu: Gratuït

https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=27743&ta=age&cal=1&mes=11&any=21

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.