Arxiu: OpenInfo

introduccio a ../openINFO

 • blog de publicacio d'informacio sobre els projectes d'investigacio audiovisual que es desenvolupen a Telenoika. Si algu vol més info o vol col·laborar en aquesta eina de publicació de coneixements … eloi[at]telenoika[.]net
 •  
  ……………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………….

   


  > info links <

  > projectes @ telenoika.net<

  logo_playmodeswhite_low.png

  idn-a.jpg
  instalacio interactiva per video dansa (imatge : Eloi Maduell – só : Ariadna Alsina)
     

  logo5.jpg

  Arquitectura Augmentada

  Seqüenciació d'aparells via MIDI.

  2006/2007//Santi Vilanova


   
    PresentChladni.JPGChladniDigital.jpg   

  Digital Chladni


  A small interactive Chladni plate.
  ..

   

  Dima-VJ offers  AudioVisual Community  codes and applications from this 2007 Telenoika's project.

     

   

   

   


  Continuar leyendo

  Posada en marxa

  Conexió ftp iFilm :

  hi ha habilitada una carpeta /iFilm al ftp, de manera que quan facis login a telenoika.net, amb els permisos especials, apareix com a item del menu d'usuari "Downloads iFilm".

  Per pujar-hi coses cal fer la conexió per ftp amb el següent login
  :
  Servidor/Host IP : 67.15.243.6
  User: iFilm
  Pass: ifilm

   

  iFilm blog :


  Amb els permisos especials, també apareix en el menú principal el blog iFilm. Per publicar-hi hi ha un menú d'usuari "publica iFilm"

  Continuar leyendo

  programació gràfica i interacitva ++ infos

   • recerca entorn el projecte

   

  altres projectes… 

  KhronosProject : video time warp

   • TUTORIALS c++

  http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/

  http://geneura.ugr.es/~jmerelo/c++-faq/index.html

   • FREEFRAME

  http://freeframe.sourceforge.net/

  http://sourceforge.net/projects/freeframe

  codi i extres ::  svn cvs
   

   

  • OPENGL

  Nehe Tutorials :: recull imprescindible de tutorials per programar OpenGL sota C++.

  http://nehe.gamedev.net/

   

  PLATAFORMES


   

  * Processing // www.processing.org

  Entorn de programació basat en Java. Orientat cap a la creació audiovisual interactiva.

   

  * Arduino // www.arduino.cc

  Projecte de open hardware per a dispositius i sensors.

   

  * OpenFrameworks // www.openframeworks.cc

  Entorn de programació basat en C++. Recull de llibreries lliures per a la programació d'aplicacions interactives audiovisuals.

   

  ALTRES


  * Game Development tutorials

  http://www.everdusk.be/index.php?

   

  Continuar leyendo

  Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

  Telenoika

  Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
  (CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.