Telenoika
Ajuts a la Creació i a la Recerca :: Telenoika 2007

Ajuts a la Creació i a la Recerca :: Telenoika 2007

AJUTS A LA CREACIÓ i la RECERCA 2007
· L'Associació Cultural Telenoika obre la convocatòria d'ajuts per a projectes de producció i recerca dins el camp de l'expressió audiovisual en directe i les noves tecnologies de la comunicació.
· Dins el context de la convocatòria, els projectes acceptats són tant projectes de producció artística així com projectes d'investigació i recerca.
· La dotació total d'aquests ajuts és de 8.000 € a repartir entre els projectes seleccionats.
· Poden concursar tots els creadors o col.lectius, també estrangers, residents a l'estat Espanyol.
· El termini per a la presentació de dossiers finalitza el 1 d'octubre de 2007.

Baixa't les bases i condicions aqui.

Per a qualsevol dubte o aclariment, posa't en contacte amb nosaltres.
Per enviar els projectes contacteu amb info[AT]telenoika.net


AYUDAS A LA CREACIÓN e INVESTIGACIÓN 2007
· La Asociación Cultural Telenoika abre la convocatoria de ayudas para proyectos de producción e investigación en el campo de la expresión audiovisual en directo y las nuevas tecnologías de la comunicación.
· En el contexto de la convocatoria, los proyectos aceptados son tanto proyectos de producción artística como proyectos de investigación.
· La dotación total de estas ayudas es de 8.000 € a repartir entre los proyectos seleccionados.
· Pueden concursar todos los creadores o colectivos, también extrangeros, residentes en el estado Español.
· El plazo de presentación de dossiers finaliza el 1 de Octubre de 2007.

Descarga las bases y condiciones aqui.

Para cualqueir duda o aclaración, contacta con nosotros.
Pera enviar los proyectos contactar con info[AT]telenoika.net


Support for Research and Production 2007
· The Cultural Association Telenoika would like to announce the opening of its 2007 call for production and research projects in the fields of live audio-visual expression and new communication technologies.
· Eligible projects can be in the form of artistic expression or investigation and research. The total funding available is € 8000, to be distributed between the selected projects.
· All artists and collectives are eligible including foreigners resident in Spain.
· The deadline for receipt of applications is 1^st October 2007.
Download the terms and conditions here
In case of doubt and for project submissions please contact Telenoika on info[AT]telenoika.net

 

AJUTS A LA CREACIÓ i la RECERCA 2007
· L'Associació Cultural Telenoika obre la convocatòria d'ajuts per a projectes de producció i recerca dins el camp de l'expressió audiovisual en directe i les noves tecnologies de la comunicació.
· Dins el context de la convocatòria, els projectes acceptats són tant projectes de producció artística així com projectes d'investigació i recerca.
· La dotació total d'aquests ajuts és de 8.000 € a repartir entre els projectes seleccionats.
· Poden concursar tots els creadors o col.lectius, també estrangers, residents a l'estat Espanyol.
· El termini per a la presentació de dossiers finalitza el 1 d'octubre de 2007.

Baixa't les bases i condicions aqui.

Per a qualsevol dubte o aclariment, posa't en contacte amb nosaltres.
Per enviar els projectes contacteu amb info[AT]telenoika.net


AYUDAS A LA CREACIÓN e INVESTIGACIÓN 2007
· La Asociación Cultural Telenoika abre la convocatoria de ayudas para proyectos de producción e investigación en el campo de la expresión audiovisual en directo y las nuevas tecnologías de la comunicación.
· En el contexto de la convocatoria, los proyectos aceptados son tanto proyectos de producción artística como proyectos de investigación.
· La dotación total de estas ayudas es de 8.000 € a repartir entre los proyectos seleccionados.
· Pueden concursar todos los creadores o colectivos, también extrangeros, residentes en el estado Español.
· El plazo de presentación de dossiers finaliza el 1 de Octubre de 2007.

Descarga las bases y condiciones aqui.

Para cualqueir duda o aclaración, contacta con nosotros.
Pera enviar los proyectos contactar con info[AT]telenoika.net


Support for Research and Production 2007
· The Cultural Association Telenoika would like to announce the opening of its 2007 call for production and research projects in the fields of live audio-visual expression and new communication technologies.
· Eligible projects can be in the form of artistic expression or investigation and research. The total funding available is € 8000, to be distributed between the selected projects.
· All artists and collectives are eligible including foreigners resident in Spain.
· The deadline for receipt of applications is 1^st October 2007.
Download the terms and conditions here
In case of doubt and for project submissions please contact Telenoika on info[AT]telenoika.net

 

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.