Telenoika
Clic08 / Ajudes a projectes audiovisuals

Clic08 / Ajudes a projectes audiovisuals

clic2008.jpg
Audiovisuals
:: La finalitat d’aquesta mostra és la difusió i
la promoció de produccions audiovisuals en cine, vídeo o multimèdia,
realitzades per joves, que mostrin sensibilitat i interès per l’entorn
social.

DEADLINE :: 15 Maig

WEB ::
http://www.diomira.net

clic2008.jpg
Audiovisuals
:: La finalitat d’aquesta mostra és la difusió i
la promoció de produccions audiovisuals en cine, vídeo o multimèdia,
realitzades per joves, que mostrin sensibilitat i interès per l’entorn
social.

DEADLINE :: 15 Maig

WEB ::
http://www.diomira.net

Presentació de projectes ::


Els treballs són de tema lliure i tindran una durada màxima de 10
minuts. Totes les obres es presentaran al concurs en format DVD, VCD,
miniDV o qualsevol suport multimèdia compatible amb els reproductors
estàndards i amb les següents característiques:


Caldrà acompanyar-hi la documentació següent:

 • Full de sol·licitud
 • Currículum
 • Fotocòpia del DNI
 • Fitxa tècnica: títol de l’obra presentada, autor, sinopsi, lloc i data de filmació, format i durada.

Premi ::

 • Es concedirà un premi de 1.000 euros a la millor producció audiovisual a criteri del jurat.
 • Les
  produccions audiovisuals seleccionades es projectaran a la Casa de la
  Generalitat a Perpinyà de l’1 al 28 de setembre de 2008 i es podran
  constituir en una mostra itinerant fins a l’any 2010.
 • Els autors de les produccions audiovisuals autoritzen la
  seva utilització tant per a la seva projecció i exhibició com per a les
  necessitats de difusió pròpies del certamen.

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.