Telenoika
Concurs d´Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2008

Concurs d´Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2008

lm_eye_icon.jpg

El Concurs d´Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2008
és una convocatòria pública dirigida a joves creadors/es que vol donar cabuda a la multidisciplinarietat de la pràctica artística actual. Un context d´aprenentatge, visibilitat I confrontació critica especialment sensible al circuit artístic emergent

Poden presentar-se a la convocatòria tots els creadors o col.lectius artístics d´àmbit local I nacional, i també estrangers –residents a Espanya- nascuts després de l´1 de gener del 1972


Premi
de 3000 € ( import sotmés a les retencions I els impostos que marca la llei).
Lliurament de dossiers 29/30 abril, 2 I 3 maig de 2008 al centre Civic sant Andreu.
+ INFO :: sacontemporani@gmail.com

lm_eye_icon.jpg

El Concurs d´Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2008
és una convocatòria pública dirigida a joves creadors/es que vol donar cabuda a la multidisciplinarietat de la pràctica artística actual. Un context d´aprenentatge, visibilitat I confrontació critica especialment sensible al circuit artístic emergent

Poden presentar-se a la convocatòria tots els creadors o col.lectius artístics d´àmbit local I nacional, i també estrangers –residents a Espanya- nascuts després de l´1 de gener del 1972


Premi
de 3000 € ( import sotmés a les retencions I els impostos que marca la llei).
Lliurament de dossiers 29/30 abril, 2 I 3 maig de 2008 al centre Civic sant Andreu.
+ INFO :: sacontemporani@gmail.com

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.