Telenoika
FEMITIC_Festival de videos realitzats per dones_DeadLine 15 Set.

FEMITIC_Festival de videos realitzats per dones_DeadLine 15 Set.

femitic

Els objetius

FEMITIC és un concurs de vídeos que fomenten la participació de les dones a Internet.

Amb el concurs de vídeos de dones Femitic, Dones en Xarxa pretén assolir els següents objectius:

- Fomentar la creació de continguts digitals entre les dones

- Esperonar les dones perquè participin més activament a Internet i les Xarxes Socials

- Visibilitzar les dones a Internet

- Disminuir la fractura digital de gènere

- Fomentar l’ús d’Internet com un espai on promoure valors igualitaris i inclusius entre les i els joves.

Per decarregar-te les bases del concurs clica a sobre del botó :

femitic

Els objetius

FEMITIC és un concurs de vídeos que fomenten la participació de les dones a Internet.

Amb el concurs de vídeos de dones Femitic, Dones en Xarxa pretén assolir els següents objectius:

- Fomentar la creació de continguts digitals entre les dones

- Esperonar les dones perquè participin més activament a Internet i les Xarxes Socials

- Visibilitzar les dones a Internet

- Disminuir la fractura digital de gènere

- Fomentar l’ús d’Internet com un espai on promoure valors igualitaris i inclusius entre les i els joves.

Per decarregar-te les bases del concurs clica a sobre del botó :

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.