Telenoika
ER…VA 33: Programación aplicada al Live AV
|

ER…VA 33: Programación aplicada al Live AV

CAST::
ER…VA 33: Programación aplicada al Live AV

Fecha: 15/05

Sala Conservas
carrer Sant Pau, 58 baixos
BCN

18s: Debate

Manuel Palenque Buenos Aires, 1986
www.manuelpalenque.com
Se encuentra abocado al estudio y composición en las Artes electrónicas y el diseño interactivo en nuevos medios.
Desarrolla contenidos visuales en tiempo real desde entornos de programación grafico (vvvv), tanto para composiciones cerradas de animación y arte digital, así como performáticas desde la programación en vivo.

19hs: Presentación Liva AV

Manuel Palenque

001 DOME PROJECTION A/V SET

https://www.behance.net/gallery/32477427/001-DOME-PROJECTION-AV-SET

CAT::

ER_VA33:LA PROGRAMACIÓ CREATIVA: PROGRAMACIÓ APLICADA AL LIVE AV
Dissabte 14 de maig

Lloc: Sala conservas ( Sant Pau 58)

18hs: Debat amb:

Manuel Palenque Buenos Aires, 1986
www.manuelpalenque.com
Es troba abocat a l’estudi i composició en les Arts electròniques i el disseny interactiu en nous mitjans.
Desenvolupa continguts visuals en temps real des d’entorns de programació gràfic (vvvv), tant per a composicions tancades
d’animació i art digital, així com performàtiques des de la programació en viu.

19hs: Presentació Live AV

Manuel Palenque

001 DOME PROJECTION A/V SET

https://www.behance.net/gallery/32477427/001-DOME-PROJECTION-AV-SET

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.