Telenoika

Telenoika Feedback Experience

directe audiovisual sobre els retorns i els errors que generen mescladores de vídeo i de so.

En aquest directe audiovisual d’estètica abstracta es vol parlar tant dels processos de monitorització caòtica com de les millores humanes basades en l’intercanvi i la lliure circulació del coneixement.
La realimentació (en anglès, feedback) és un procés viu, de difícil control. Ens parla dels errors, dels cicles, dels retorns, dels inputs, dels outputs, de la vida que es genera en els senyals.
És una metàfora emprada habitualment per referir-se a processos intel·ligents en les màquines, l’anomenada intel·ligència artificial, si és que alguna vegada la intel·ligència pot ser artificiosa. La pregunta que suposa l’error i la resposta que genera la realimentació són processos molt propers a l’assaig / error de l’aprenentatge humà. Les màquines aprenen i contesten.
Una trobada de diversos creadors de la Comunitat Audiovisual de Telenoika, la comunitAV.

ENG: Telenoika Feedback Experience” is a get-together of various creators in Telenoika’’s creative community, which will experiment with the responses and errors generated by video-mixers of different generations.
Feedback is a hard-to-control live process. It talks about errors, cycles, responses, inputs, outputs and the life emerging from the signals.
It’s a metaphor usually applied to intelligent processes in machines –what’s come to be known as Artificial Intelligence, if there could ever be such a thing. The question triggering the error and its feedback are processes very close to that of human trial-and-error learning. Machines learn and respond.

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.