Telenoika

Anular

La Polar i el Kilaz ja es coneixien pels móns pseudosubterranis de
Barcelona, però un dia del 2005 per l’obstinació d’un hackitecte i per
una transposició plèxica van començar a coneixe’s millor. Ell tenia
aquella base electrònica, ella hi va posar la veu. Des de llavors han
creat i compartit molts moments musicals que encara segueixen …
La Polar i el Kilaz formen aquest duet musical porós a altres
intervencions audiovisuals. Ambdos es troben a Barcelona on es
relacionen, estretament, amb el món musical, artístic, tecnològic i
activista de la ciutat.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kilaz y Polar ya se conocían por los mundos pseudosubterraneos
de Barcelona, pero un dia en el 2005, por el empeño de un hackitecto y
por una transposición plèxica. empezaron a conocerse mejor. Él tenía
esa base electrónica, ella le puso la voz. Desde entonces han creado y
compartido muchos momentos musicales que aún siguen… Kilaz y Polar
forman este duo musical poroso a otras intervenciones audiovisuales.
Ambos se encuentran en Barcelona donde se relacionan, estrechamente,
con el mundo musical, artístico, tecnológico y activista de esta
ciudad.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Polar and Kilaz knew each other already from the pseudo
underground world of Barcelona, but one day in 2005, thanks to an
hackitect insistance and a transposition through the plexus they
started to go deeper in their relationship. He had an electronical
base, she added her voice. Since then they have created and shared
loads of musical moments that still last…
Polar and Kilaz form this musical duo with other audiovisual
interventions. Both are based in Barcelona where they are closely
related to the muscial, artistical, technological and activist world of
the city.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.